Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 angin 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 Al+hujurat+ayat+13 11 tentang kurban 12 surah al baqarah ayat 2 13 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 14 Al Baqarah ayat 285 15 zakat 16 al qalam ayat 4 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 Sedekah 19 an nisa ayat 59 20 ali imran 21 talak 22 al baqarah ayat 177 23 Ibrahim Ayat 7 24 al hajj ayat 7 25 ali imran 190 26 saba 15 27 Al hujurat ayat 9 28 at tahrim ayat 6 29 ali imran 159 30 miskin 31 ali imran 104 32 yunus ayat 3 33 Melaksanakan haji 34 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 35 Al baqarah ayat 229 36 maryam 37 Alat pembelajaran 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 al-a'raaf+7 40 Cahaya Allah 41 riba 42 Luqman ayat 12 43 surat al araf ayat 54 44 al anfal ayat 60 45 Al baqarah ayat 30 46 Terbit 47 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 48 Muslim itu bersaudara 49 Yusuf 87 50 Pendidikan islam sebelum menikah 51 ilmu 52 al maidah ayat 8 53 Surah Al Maidah ayat 15-16 54 ar rad ayat 11 55 hawa 56 Rumah 57 Al hujurat ayat 13 58 al ikhlas 59 Al ahzab ayat 21 60 surat+at+tagabun+ayat+1 61 beriman kepada allah 62 upah 63 an nisa ayat 29 64 surat+38+ayat+72 65 kafir 66 at taubah ayat 60 67 al baqarah ayat 285 68 istri 69 an nisa ayat 93 70 yunus 40-41 71 al-alaq+ayat+5 72 memuliakan orang tua dan mertua 73 Matahari di bawah arsy 74 al-maidah ayat 88 75 nikah 76 asy syuara ayat 109 77 Al hujurat ayat 11 78 Al-Hasyr Ayat 18 79 Ali Imran 8 80 al hijr 19 81 qs al isro ayat 1 82 Melupakan jasa orang 83 al ahqaf ayat 29 84 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 85 an-nisa ayat 3 86 annisa ayat 58 87 alhadid ayat 7 88 surah+luqman+ayat+17 89 surat+al-anbiya+ayat+22 90 al-maidah+ayat+3 91 Larangan merusak alam 92 al hujurat ayat 10 93 malaikat 94 surat al-anbiya ayat 22 95 al baqarah ayat 282 96 Ghafur ayat 78 97 ali imran 18 98 luqman 99 ali+imran+191 100 Al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang Allah

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab...mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang dapat menahan mereka dari azab Allah....Mahasuci Allah dari segala yang mereka sekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 3
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 12
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi....Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,...dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 70
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah....Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 4
Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam...terjadi hal yang serupa (padahal telah berkata) kepada mereka (Almasih, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah...Tuhanku dan Tuhanmu) sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya...orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah) menyembah kepada selain Allah (maka pasti Allah...mengharamkan kepadanya surga) Allah melarangnya untuk memasuki surga (dan tempatnya ialah neraka dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 3
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya....Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya....Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah...akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan...hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada...di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 108
mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka..., ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai....Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 38
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan...(Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu...Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah...), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka...itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakan, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya!"...Jika mereka berpaling darimu, berarti mereka telah mengingkarimu dan mengingkari Allah....Dan ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
Ketika 'Isâ mendengar perkataaan mereka, Allah lalu menjadikannya dapat berbicara, "Sesungguhnya aku...adalah hamba Allah yang akan diberi kitab Injîl....Allah akan memilihku menjadi seorang nabi.
Maka bersegeralah taat kepada Allah. Jangan kalian jadikan tuhan yang lain bersama Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.