Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 Ar rahman 3 Surat+al+al isra+ayat+36 4 an+nisa+ayat+21 5 Sabar 6 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 Al mulk ayat 2 9 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 10 shalat 11 tolong menolong 12 riba 13 surah+al+baqoh+ayat+222 14 YUNUS 5 15 Zikir 16 Al Hujurat Ayat 13 17 al imran 104 18 hadits shalat 19 Muslim 20 unta 21 Allah 22 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 23 Anak allah 24 ayat 145 25 dimana Allah 26 puasa 27 al maidah ayat 2 28 surga 29 pecahan 30 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 31 ular 32 al kahfi ayat 2 33 yunus 34 QS. Al-Baqarah ayat 124 35 muhammad 35 36 Nabi saw 37 Surat albakoroh 20_28 38 al baqarah ayat 2 39 Al ahzab ayat 21 40 ali imran 190 41 Surat Ar-rahman ayat 19 42 Zakat 43 Al Baqarah ayat 30 44 Jihad 45 Ali imran 133 46 al+maidah+ayat+122 47 ali imran 147 48 al baqarah ayat 275 49 al baqarah ayat 163 50 Surat+al+al+isra+ayat+36 51 Ali imron ayat 102 52 pendidikan 53 Ali Imran ayat 139 54 Nabi isa 55 Surat Nuh 56 anjing 57 ibrahim 1 58 An nahl ayat 97 59 ashshof ayat 61 60 Allah Tuhan 61 al-quran 62 Surah Ali-Imran ayat 114 63 LUQMAN+AYAT+14 64 Al hadid ayat 20 65 Surat an Nisa ayat 142 66 ar rum ayat 21 67 Nabi Isa adalah anak Allah 68 Kisah kaum sodo 69 al-Hujurat ayat 13 70 katak 71 rezeki 72 Ali Imran ayat 159 73 ali imran 104 74 ali imran 97 75 waris 76 Pendusta 77 Hadis hutang piutang 78 An naml ayat 19 79 Yusuf 87 80 al-hijr ayat 9 81 kera 82 Q.S. Fathir ayat 2 83 ali imran 8 84 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 85 ali imran 110 86 Jujur 87 akhlak 88 Maryam ayat 54 - 65 89 Shad ayat 27 90 QS. al-Luqman ayat 10 91 surah al ikhlas 92 al hijr ayat 9 93 Hutang 94 ibrahim 7 95 Ayat 42 96 yusuf 24 97 ali+imran+19 98 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 99 wanita 100 tajwid+al+a-raf+ayat+34

Hasil pencarian tentang Allah

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab...mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang dapat menahan mereka dari azab Allah....Mahasuci Allah dari segala yang mereka sekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 3
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 12
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi....Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,...dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 70
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah....Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 4
Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam...terjadi hal yang serupa (padahal telah berkata) kepada mereka (Almasih, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah...Tuhanku dan Tuhanmu) sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya...orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah) menyembah kepada selain Allah (maka pasti Allah...mengharamkan kepadanya surga) Allah melarangnya untuk memasuki surga (dan tempatnya ialah neraka dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 3
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya....Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya....Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah...akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan...hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada...di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 108
mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka..., ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai....Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 38
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan...(Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu...Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah...), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka...itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakan, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya!"...Jika mereka berpaling darimu, berarti mereka telah mengingkarimu dan mengingkari Allah....Dan ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
Ketika 'Isâ mendengar perkataaan mereka, Allah lalu menjadikannya dapat berbicara, "Sesungguhnya aku...adalah hamba Allah yang akan diberi kitab Injîl....Allah akan memilihku menjadi seorang nabi.
Maka bersegeralah taat kepada Allah. Jangan kalian jadikan tuhan yang lain bersama Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.