Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 penganiayaan 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 Ayat+201 5 al+qasas+ayat+79+-82 6 Al-luqman+ayat+13-17 7 hari kiamat 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hadist+al-hujurat+ayat+10 10 hari+kiamat 11 Ali Imran 159 12 Al Hujurat ayat 13 13 sombong 14 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 15 riba 16 an-nisa' ayat 100 17 Al sajdah ayat 29 18 Ali+Imran+191 19 dalil+kitab+injil 20 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 21 Surat Al sajdah ayat 29 22 al hadid ayat 3 23 Al imran 24 Injil 25 Ibrahim ayat 7 26 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 27 kontrol diri 28 Ali Imran ayat 159 29 an nisa 1 sampai 3 30 at taubah ayat 105 31 Membunuh Rasul 32 Menyesatkan 33 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 34 Zina 35 ilmu 36 Hadits tentang ketauhidan 37 niat 38 al ikhlas 39 ali+imran+190-191 40 Nikah 41 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 42 Amal tanpa ilmu 43 al hadid ayat 22 44 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 45 ali imran 103 46 Yusuf 47 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 48 Az zumar ayat 62 49 Al kahfi ayat 109 50 yusuf 111 51 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 52 al-baqarah ayat 2 53 Hadist mengenai Allah sang maharaja 54 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 55 al bayyinah ayat 5 56 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 57 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 58 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 59 annahl ayat 90 60 kebijaksanaan 61 Surah taha ayat 15 62 Ali imran ayat 9 63 Surat annaShr 64 Al baqarah ayat 2 65 Hukum bacaanya 66 Al an'am ayat 82 67 kontrol+diri 68 al maidah ayat 48 69 al ahzab ayat 59 70 ibrahim 7 71 an-najiah ayat 17 72 Zabur 73 Al isra ayat 13 74 At Taubah ayat 122 75 hadist+al-hujurat+ayat+12 76 harta 77 an nahl ayat 90 78 Ali imran ayat 138 79 Al-Maidah+ayat+2 80 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 81 an nisa ayat 34 82 Makan 83 Cintailah arab 84 at Taubah ayat 103 85 beriman pada hari kiamat 86 An nisa ayat 125 87 al hijr ayat 9 88 ayat tentang kontrol diri 89 sunnah 90 Jelaskan maksud hadist tersebut! 91 surat az zumar ayat 62 92 Luqman+ayat+14 93 sihir 94 arti surat an nas ayat ke 6 95 Tanda-tanda bagi 96 menuntut ilmu 97 dalil kitab Injil 98 al+qasas+ayat+110 99 Al mukmin ayat 17 100 yusuf 53

Hasil pencarian tentang Dosa

Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
Dan cukuplah Rabbmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya) Dia mengetahui dosa-dosa...mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil
(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa
berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya ia akan memikul dosa...yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
(Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa) melakukan perbuatan dosa (yang besar) yaitu perbuatan menyekutukan
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
Barangsiapa yang melakukan dosa lalu menuduh orang tak bersalah telah melakukannya, bagaikan orang yang...Dengan begitu, orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus: pertama, dosa karena bohong dan menuduh...orang lain, dan, kedua, dosa karena perbuatan yang dilakukannya.
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa...kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
(Dan tinggalkanlah) berhentilah kamu dari melakukan (dosa yang tampak dan yang tersembunyi) maksudnya...dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan...(Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan) pada hari kiamat (disebabkan
Orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka sendiri yang sangat berat....Di samping itu mereka pun akan memikul dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dan mereka palingkan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 12
orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu...", dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka
(Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya
(Karena dosa apakah dia dibunuh) dibaca Qutilat karena mengisahkan suatu dialog, jawab bayi-bayi perempuan...itu; kami dibunuh tanpa dosa.
penumpang dan apa yang dimuatnya, yaitu dengan menimbulkan angin badai (karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa...yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf sebagian besar) dari dosa-dosa itu, yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 97
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Dan siapa yang mengerjakan suatu kesalahan) atau satu dosa kecil (atau suatu dosa) besar (kemudian dituduhkannya...tidak bersalah) membuatnya (maka sesungguhnya ia telah memikul suatu kebohongan) dan tuduhannya (dan dosa
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka...Atau karena Allah telah membersihkan mereka dari dosa-dosanya, makna ini berdasar qiraat yang membacanya
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 5
dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa...Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka, hal ini mengingat, bahwa kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut