Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Islam 3 Allah 4 Al Baqarah ayat 30 5 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 6 al mulk ayat 2 7 yunus 8 tolong menolong 9 al imran 104 10 ar rahman 11 YUNUS 5 12 Ayat nabi nuh 13 al baqarah ayat 275 14 Sabar 15 riba 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 surga 18 ali imran 133 19 Al-Baqarah ayat 152 20 Al Hujurat Ayat 13 21 surah+al+baqoh+ayat+222 22 dimana Allah 23 Munafik 24 al-Hujurat ayat 13 25 pendidikan 26 ayat 145 27 Yusuf 87 28 QS. Al-Baqarah ayat 124 29 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 30 Nabi saw 31 ali imran ayat 159 32 al baqarah ayat 233 33 al hijr ayat 9 34 gunung 35 IMAN 36 Nabi Isa adalah anak Allah 37 QS. al-Luqman ayat 10 38 AT TAHRIM AYAT 6 39 An naml ayat 19 40 anak Allah 41 Surat an Nisa ayat 142 42 az zukhruf ayat 11 43 Menjaga kesehatan 44 AN NISA AYAT 29 45 Belajar 46 Q.S. Fathir ayat 2 47 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 48 ali imran 8 49 puasa 50 bekerja 51 yunus 57 52 rezeki 53 luqman 13 54 Tuhan tiga 55 Al baqarah ayat 31 56 katakan 57 Kandungan+surat+Al+anfal 58 Maryam ayat 54 - 65 59 Bertaubat kami hapus 60 Ali imran 139 61 Allah Tuhan 62 Ayat 42 63 annur ayat 3 64 Surat+albaqaroh+1-13 65 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 66 Tafsir tentang teknologi 67 balasan perbauatan buruk 68 ashshof ayat 61 69 bersyukur atas rezeki 70 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 71 an nahl ayat 97 72 Surah Ali-Imran ayat 114 73 ali imran 103 74 ibrahim 1 75 Pecahan 76 waktu 77 Surah an nisaa ayat 101 78 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 79 al hijr 80 khalifah 81 Surat Ar-rahman ayat 19 82 Ali imron ayat 102 83 Al-Hasyr ayat 59 84 surat al-baqarah ayat 36 85 muhammad 19 86 surat Al-Mursalat ayat 25-50 87 bersyukur 88 surah yunus ayat 1 89 Al-Hijr Ayat 9 90 luqman 91 al+hujurat+ayat+10 92 kebinasaan bagi pengingkar nikmat allah 93 zina jangan 94 al+hajj ayat 5 95 Al Hijr 94 96 al imran 97 surga langit 98 al jumuah ayat 2 99 Tafsir+Al+alaq+ayat+1_5 100 surah alkahfi ayat 92

Hasil pencarian tentang Dosa

Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
Dan cukuplah Rabbmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya) Dia mengetahui dosa-dosa...mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil
(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa
berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya ia akan memikul dosa...yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
(Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa) melakukan perbuatan dosa (yang besar) yaitu perbuatan menyekutukan
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
Barangsiapa yang melakukan dosa lalu menuduh orang tak bersalah telah melakukannya, bagaikan orang yang...Dengan begitu, orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus: pertama, dosa karena bohong dan menuduh...orang lain, dan, kedua, dosa karena perbuatan yang dilakukannya.
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa...kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
(Dan tinggalkanlah) berhentilah kamu dari melakukan (dosa yang tampak dan yang tersembunyi) maksudnya...dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan...(Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan) pada hari kiamat (disebabkan
Orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka sendiri yang sangat berat....Di samping itu mereka pun akan memikul dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dan mereka palingkan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 12
orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu...", dan mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka
(Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya
(Karena dosa apakah dia dibunuh) dibaca Qutilat karena mengisahkan suatu dialog, jawab bayi-bayi perempuan...itu; kami dibunuh tanpa dosa.
penumpang dan apa yang dimuatnya, yaitu dengan menimbulkan angin badai (karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa...yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf sebagian besar) dari dosa-dosa itu, yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 97
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Dan siapa yang mengerjakan suatu kesalahan) atau satu dosa kecil (atau suatu dosa) besar (kemudian dituduhkannya...tidak bersalah) membuatnya (maka sesungguhnya ia telah memikul suatu kebohongan) dan tuduhannya (dan dosa
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka...Atau karena Allah telah membersihkan mereka dari dosa-dosanya, makna ini berdasar qiraat yang membacanya
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 5
dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa...Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka, hal ini mengingat, bahwa kebanyakan...pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut