Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 7 ayat ayat konsumsi 8 ali imran 67 9 ali imran ayat 67 10 attahrim ayat 6 11 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 12 ikan 13 Sedih 14 al anfal ayat 27 15 al ikhlas 16 Al baqarah ayat 111 17 riba 18 al baqarah ayat 151 19 maryam 20 al imran 21 an+nisa+ayat+59 22 SURAT ANISA AYAT 21 23 taubah ayat 31 24 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 25 hewan 26 Yunus 27 Surat dan hruf gedrik ya 28 Al-Insyiqaq ayat 11 29 an nisa ayat 29 30 adil 31 al ahqaf ayat 13 32 al isra ayat 15 33 an nisa ayat 146 34 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 35 muhammad 36 al baqarah ayat 153 37 Ali imran 159 38 yunus+40 39 Orang Yahudi 40 Muslim 4969 41 Al-Baqarah ayat 30 42 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 43 al+maidah +ayat+8 44 Ar Rum ayat 41 45 al hujurat ayat 12 46 Niat 47 Saba 13 48 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 49 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 50 Sabar 51 an+nisa+ayat+58 52 al baqarah ayat 42 53 Al-Baqarah ayat 243 54 hadits akhlak 55 Langit bumi 56 akhlak 57 rasul 58 quran 59 pengertian+al-hanafiyyat+pada+QS.+Ali+Imran+(3)+:+67+tersebut! 60 An-Nisa ayat 59 61 asy+syura+ayat+44 62 al-maidah ayat 2 63 Surat asyuaro ayat 214 64 an nahl ayat 125 65 al baqarah ayat 275 66 Al an'am ayat 165 67 dengki 68 utang 69 Zakat 70 ali imran 200 71 qs+annisa+ayat+24 72 keterangan 73 Tafsir ayat talaq 74 Ali imran 133 75 surat+al isra+ayat+32 76 hadits tentang etika lingkungan 77 matahari 78 QS. Ali Imran (3): 67! 79 ibrahim ayat 4 80 an nisa ayat 34 81 laki laki dan perempuan 82 al-mu'minun ayat 18 83 al ahzab ayat 70 84 al maidah ayat 3 85 Ibrahim 40 86 surat an nisa ayat 58 87 Tafsir Ibnu katsir 88 doa dimudahkan semua urusan 89 al maidah ayat 1 90 yusuf 53 91 al hajj ayat 54 92 janji 93 kiamat 94 Jual beli salam 95 al+adiyat+ayat+7+8 96 penciptaan 97 Tumbuhan 98 tafsir ayat 50 surat al an'am 99 At-tin+ayat+1 100 Al hujurat ayat 13

Hasil pencarian tentang ali+imran+134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ


134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama