Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 al isra ayat 55 7 Musa 8 an nisa ayat 29 9 ibrahim+ayat+3 10 Fenomena bulan 11 kitab+zabur 12 Sabar 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 Luqman 15 injil 16 malu 17 shad ayat 29 18 Al Imran 130 19 ali imran 159 20 ali+imran+31 21 Surat+Ibrahim+ayat+24 22 Surat almulk 21 -30 23 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 24 Hewan 25 Ahmad 26 zabur 27 AL BAQARAH AYAT 185 28 kitab injil 29 al baqarah ayat 43 30 riba 31 an nisa ayat 1 32 al hujurat ayat 12 33 Bentuk molekul 34 surat al jumu'ah 35 Surat al baqarah ayat 214 36 Hadits Malik Nomor 1501 37 berpikir 38 yunus 39 al baqarah ayat 219 40 Memuliakan 41 al maidah ayat 1 42 Zina 43 ali imran 200 44 tulang 45 an nisa ayat 9 46 ibrahim 47 kebebasan 48 al maidah ayat 8 49 albaqoroh ayat 2 50 al anam ayat 12 51 ar rad ayat 11 52 taurat 53 pisang 54 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 55 akhlak 56 at taubah ayat 103 57 niat 58 Orang gila 59 katak 60 al furqan ayat 1 61 Al Baqarah ayat 30 62 ali imran 102 63 musim dingin 64 Hadis+at+taubah+ayat+105 65 Surat Al-An'am Ayat 19 66 Zakat 67 jihad 68 Surat sad ayat 24 69 wanita 70 an+nisa+ayat+6 71 kitab Taurat 72 ali+imran+103 73 ibrahim ayat 7 74 al isra ayat 9 75 Hadits abu Daud 1116 76 surat an nur ayat 54 77 Kepatuhan syariah 78 ayat kursi 79 al hasyr ayat 7 80 hadits ibnu majah 225 81 keadilan 82 luth 83 al-Maidah ayat 3 84 ali+imran+159 85 surat an-naba' 86 lapang dada 87 ali imran 104 88 Jalut 89 Al ikhlas 90 Keberagaman tumbuhan 91 annisa ayat 9 92 maryam 93 berbuat sukarela 94 al+qaff+ayat+30 95 Saba 18 96 Al-an'am ayat 82 97 aL aNKABUT AYAT 20 98 ar-rum ayat 41 99 yunus 24 100 HUJAN

Hasil pencarian tentang muhammad+ayat+7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ


7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah....Kami bacakan kepadamu) hai Muhammad (dengan benar, dan tiadalah Allah menghendaki keaniayaan bagi seluruh
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran...risalah Muhammad saw., padahal kalian mengetahui bahwa risalah itu benar?
(Sudahkah sampai kepadamu) hai Muhammad (kisah Musa) lafal ayat ini menjadi Amil bagi lafal berikutnya
Kenapakah kamu mengingkari ayat-ayat Allah) maksudnya kitab mereka yang memuat sifat-sifat dan ciri-ciri...Muhammad (padahal kamu menyaksikan) artinya mengetahui bahwa hal itu benar.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Ingatlah, wahai Muhammad, hari ketika Kami mengumpulkan golongan pendusta dari tiap umat, yang mendustakan...ayat-ayat Kami.
(Itu), maksudnya ayat-ayat tadi (adalah ayat Allah yang Kami bacakan) atau ceritakan (kepadamu) hai Muhammad
(Kamu sekali-kali bukanlah) hai Muhammad (orang gila, berkat nikmat Rabbmu) yang telah mengaruniakan...Ayat ini merupakan jawaban terhadap perkataan orang-orang kafir, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 27
Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami...dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman
Kami menyampaikan kepadamu, Muhammad, kisah yang paling baik dengan cara mewahyukan kitab suci al-Qur'ân...itu kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui isinya dan yang mengandung nasihat-nasihat dan ayat-ayat
Wahai Muhammad, apa yang Kami wahyukan kepadamu ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân.
Wahai Muhammad, perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu...memperdengarkan ayat-ayat suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Orang yang mengada-ada itu sebenarnya mendengar ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebenaran ketika...Ia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mendengar ayat-ayat itu....Oleh karena itu, wahai Muhammad, sampaikanlah "berita gembira"--sebagai penghinaan--bahwa orang itu akan
(Dan sungguh, telah kami turunkan kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi
(Tiada meninggalkan kamu) tiada membiarkan kamu sendirian, hai Muhammad (Rabbmu, dan tiada pula Dia benci...Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu yaitu lima belas hari wahyu tidak turun-turun kepadanya..., kemudian orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya Rabb Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Yaitu seorang rasul dari Allah) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal Al-Bayyinah, yang dimaksud adalah...Nabi Muhammad saw.
Maka ketika Rasulullah, Muhammad, datang dengan membawa al-Qur'ân yang berasal sisi Allah, orang-orang...Padahal sebelumnya mereka telah menentang Mûsâ dan menolak ayat-ayat Tawrât sebagaimana halnya mereka...hari ini juga menentang Muhammad dan kitab suci yang dibawanya.
Sebagaimana Kami telah menerangkan dengan jelas ayat-ayat yang telah Kami turunkan kepada para rasul...terdahulu, Kami juga menurunkan keseluruhan al-Qur'ân kepada Muhammad dengan jelas, agar dijadikan bukti
tetap berpaling) tidak juga mau masuk Islam (maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan kepadamu) hai Muhammad...(hanyalah menyampaikan amanat Allah, dengan terang) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk memerangi
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
., s. al-Zumar ayat 7.
berhubungan dengan lafal 'utimma', yakni untuk menyempurnakan sebagaimana sempurnanya utusan Kami, yaitu Nabi Muhammad...(yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami) Alquran, (menyucikan kamu) membersihkan kamu dari kesyirikan
Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Ejeklah sesuka kalian, sebab Allah pasti akan memperlihatkan
(Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan) hai Muhammad (segala apa yang diperintahkan kepadamu...secara terang-terangan dan laksanakanlah dengan rutin (dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik) ayat
Yang diturunkan kepadamu ini, hai Muhammad, adalah kitab suci yang diturunkan penuh dengan banyak manfaat...Demikian itu agar mereka memahami ayat-ayatnya secara mendalam, dan agar orang-orang yang berakal sehat