Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 rezeki 7 Ilmu 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ibrahim 10 al maidah ayat 2 11 zakat 12 Menuntut ilmu 13 riba 14 Ar rahman 15 al fushilat ayat 33 16 sedekah 17 Al imran 18 ali imran 133 19 luqman 20 An nisa ayat 29 21 al baqarah ayat 275 22 An nisa ayat 4 23 ghaib 24 Ali imran 14 25 al baqarah ayat 282 26 Muhammad 27 Al maidah ayat 90 28 surah annisa ayat 3 29 banjir 30 yusuf 31 sedih 32 yunus 33 Al Imran 104 34 kurma 35 ar rahman 33 36 Al-Baqarah ayat 4 37 Hujan 38 Sholat 39 al-isro ayat 26 40 suraT Al-Maidah AYAT 38 41 laut 42 pemimpin 43 al maidah ayat 1 44 shalat 45 Jual beli 46 surga 47 bersyukur 48 sabar 49 Minyak+bumi+pertambangan 50 Luqman ayat 18 51 Al Baqarah ayat 83 52 teman 53 al+ma'arij+ayat+24-25 54 Makar 55 Surat 19 ayat 12 56 Surat Al -insyirah 57 Al isra ayat 23 58 nikmat 59 bumi 60 mukmin 61 Maaf 62 khalifah 63 Ayat sedekah 64 Al mujadalah ayat 11 65 al-Baqarah ayat 275 66 iman 67 Langit 68 berjihad 69 ali imran 159 70 al hujurat ayat 13 71 al maidah ayat 3 72 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 73 Al-Baqarah Ayat 165 74 hewan dan tumbuhan 75 fitnah 76 Soal sholat taraweh 77 luqman ayat 15 78 Muhammad 7 79 Niat 80 Yusuf 87 81 luqman ayat 20 82 Al Qasas ayat 77 83 saya tidak mau masuk neraka 84 Maryam 59 85 Puasa sya'ban 86 yunus+18 87 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 88 Manusia 89 Hati 90 ali imran ayat ke 7 91 at tin ayat 4 92 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 93 Al Hujurat ayat 12 94 al maidah ayat 54 95 an nisa ayat 58 96 muslim 97 al isra ayat 7 98 An+nisa+ayat+3 99 Adil 100 al ikhlas

Hasil pencarian tentang hijrah

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 98
laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
agung (kalau mereka mengetahui) maksudnya kalau orang-orang kafir itu atau orang-orang yang tidak ikut hijrah...mengetahui tentang kemuliaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berhijrah, niscaya mereka akan ikut hijrah
yang bersabar) mengalami perlakuan yang menyakitkan dari pihak kaum musyrikin dan bersabar di dalam hijrah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 100
Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas
(Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan menemukan di muka bumi ini tempat hijrah yang
Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi saw. untuk melakukan hijrah.
membelamu walaupun mereka menampakkan keimanan (hingga mereka berhijrah di jalan Allah) yakni benar-benar hijrah
sesamanya) dalam hal waris-mewarisi daripada orang-orang yang mewarisi karena persaudaraan iman dan hijrah
menganiaya diri sendiri) maksudnya orang-orang yang tinggal bersama orang kafir di Mekah dan tidak hendak hijrah
daripada berjihad di jalan-Nya) sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan kalian enggan untuk melakukan hijrah
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah
(Adalah yang demikian itu) yaitu dihapusnya hukum waris-mewarisi karena seiman dan hijrah dengan hubungan
Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah
Tidak pernah saya dengar wanita disebut-sebut dalam soal hijrah."
Di Mekah Nabi saw. ketika salat menghadap ke sana dan tatkala ia hijrah ke Madinah disuruhnya menghadap
mengetahui bahwa dirinya tidak akan abadi dalam keadaan demikian lalu hatinya menginginkan agar ia hijrah
perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah
Mereka ini mula-mula melakukan perjanjian dengan Nabi saw. setelah peristiwa hijrah untuk tidak bersikap
Madaniyyah, 286 ayat ~ Surat yang termasuk dalam kelompok Madaniyyah yang diturunkan di Madinah setelah hijrah