Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 al ikhlas 6 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 7 cinta 8 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 9 Ar Rahman 10 Mencuri 11 amanat 12 al imran 31 13 ridha 14 ikhlas 15 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 16 Ali Imran 17 al hujurat ayat 13 18 al ahzab ayat 21 19 Bintang 20 Ali imran 104 21 Surat+At+Takatsur+ayat+2 22 Surat Al Baqarah ayat 267 23 ali imran 31 24 q.s yunus 105 25 Surat-ad-dahr-ayat-23 26 surah an najmu ayat 3-4 27 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 28 rezeki 29 Surat+At+Takatsur+ayat+1 30 kafir 31 hutang 32 malu 33 tolong menolong 34 Al-Hujurat ayat 11 35 Tidur 36 al imron ayat 103 37 al maidah ayat 2 38 al isra ayat 55 39 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 40 Rahmat 41 Surat+At+Takatsur+ayat+3 42 al maidah ayat 90 43 Sihir 44 al maidah ayat 8 45 berusaha 46 Belajar 47 hadits abu daud 48 Gempa 49 Tanah 50 Surat+Al+An+am+152 51 zina 52 Yusuf 40 53 Ilmu 54 Ayat-ayat aspek budaya 55 at-taubah+ayat 3 56 Al-Baqarah ayat 247 57 an+nur+ayat+59 58 Kekerasan 59 yunus 57 60 niat 61 Penciptaan Manusia 62 ali imran 159 63 MELOMPAT 64 an+nur+ayat+60 65 penciptaan manusia dan jin 66 perdagangan dilaut 67 Akal 68 al qalam ayat 4 69 al hijr 9 70 Petunjuk 71 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 72 PEREMPUAN 73 Quraisy 74 an+nur+ayat+61 75 Ali+Imran+ayat+134 76 al baqarah ayat 286 77 Surah alkahfi ayat 60 78 Neraka 79 al-baqarah ayat 188 80 al alaq ayat 1-5 81 Mencintai 82 Pemimpin 83 Yang+maha+merajai 84 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 85 Al-Ma'un ayat 1-3 86 Babi 87 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 88 ilmu laduni 89 Q.S. Yūnus/10: 40-41 90 Cinta tanah air 91 Yusuf 92 al baqarah ayat 129 93 surah ibrahim 94 surat+yunus+ayat+58 95 An Nahl ayat 125 96 Luqman 97 ali imran ayat 159 98 surah+yusuf ayat 87 99 an+nur+ayat+58 100 Luqman ayat 20

Hasil pencarian tentang Rezeki

Mekah ke Madinah (kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...yang baik) yakni rezeki di surga....(Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki) Pemberi rezeki yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai...ujian dari-Nya (dan Dia pula yang membatasinya) yakni, menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki...(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 21
Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang...dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki,...agar mereka sama (merasakan) rezeki itu.
bahwa Kami mengangkut anak keturunan manusia dalam bahtera-bahtera yang dipenuhi oleh barang-barang dan rezeki-rezeki
(Atau siapakah dia yang memberi kalian rezeki jika Dia menahan) yakni Allah Yang Maha Penyayang menahan...(rezeki-Nya) yakni hujan-Nya terhadap kalian....Lengkapnya, siapakah yang dapat memberi kalian rezeki?...Tentu tiada seorang pun yang dapat memberikan rezeki kepada kalian selain-Nya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 41
Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki...yang sebaik-baiknya.") dikatakan, setiap orang memberi rezeki kepada keluarganya, yakni dari rezeki
Bani Israel (dan kenabian) kepada Musa dan Harun, di antara mereka (dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki...yang baik) atau rezeki-rezeki yang halal, yaitu manna dan salwa (dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa
Allah melebihkan rezeki seseorang di atas yang lain. Rezeki para tuan lebih baik dari hamba sahaya....Para tuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Swt. itu tidak akan memberikan separuh rezeki mereka...kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah
Katakan, wahai Rasul, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan dan membatasi rezeki hamba yang dikehendaki-Nya...Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah
(Sesungguhnya yang kalian. sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian) maksudnya...mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian (maka mintalah rezeki di sisi Allah) yakni mintalah...rezeki itu kepada-Nya (dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 16
berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 89
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
(Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya) semuanya (tentulah mereka akan melampaui batas...sewenang-wenang (di muka bumi, tetapi Allah menurunkan) dapat dibaca Yunazzilu atau Yunzilu, yakni menurunkan rezeki-Nya...(apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran) maka Dia melapangkan rezeki itu kepada sebagian hamba-hamba-Nya..., sedangkan yang lainnya tidak; dan timbulnya sikap melampaui batas ini dari melimpahnya rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Atau siapakah yang dapat memberi kalian rezeki--yang merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan kalian...--sekiranya Allah menahan rezeki-Nya untuk kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 14
dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
Lalu, yang seharusnya mensyukuri rezeki, kalian malah mendustakan al-Qur'ân.
Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia.") rezeki yang baik di surga
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai...rezeki (dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian) yakni tempat kembali, pahala, dan siksaan
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 37
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya...dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 54
Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 39
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.