Paling Sering Dicari

1 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 2 kiamat 3 ali imran 4 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 5 Al+imran+191 6 Al Hujurat ayat 13 7 Ali imran 159 8 Al-luqman+ayat+13-17 9 Jelaskan+pengertian+interaksi+sosial+! 10 Menuntut ilmu 11 ali imran 190 12 Surga 13 niat 14 Surat al maidah ayat 90 15 ayat kursi 16 makan 17 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 18 Maryam 19 dalil+kitab+zabur 20 obat 21 Sholat 22 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 23 al baqarah ayat 2 24 al+maidah+ayat+122 25 an nisa ayat 58 26 Akal 27 Zina 28 Zabur 29 muhammad 19 30 anak 31 Sabar 32 Ibrahim 33 nusyuznya 34 ali imran 130 35 yusuf 87 36 Surah Al Maidah Ayat 90 37 al+maidah+ayat+9 38 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 39 al hijr ayat 9 40 al ikhlas 41 Isi kandungan 42 al-maidah ayat 3 43 iman 44 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 45 Ibrahim ayat 7 46 Solawat nabi 47 Alam 48 Berfikir 49 al imran 50 wanita 51 Latin dan arab 52 ali imran 18 53 petunjuk 54 al mulk ayat 30 55 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 56 Nikah 57 dalil+kitab+injil 58 9 surat al-hadid ayat 3 59 al+luqman+9 60 Al+waqi'ah+ayat+68 61 Luqman 62 al+luqman+8 63 al quran 64 Al hasyr ayat 7 65 Hukum tajwid 66 ali imran 26 67 Hari kiamat 68 Tumbuh tumbuhanitu menjadi kering 69 mencuri dalam solat 70 ali imran 173 71 Asy-Syu’ara Ayat 214 72 menjaga+al+quran 73 Al+Baqarah+ayat+287 74 Zikir 75 ali imran 103 76 al ahzab ayat 21 77 Al-Baqarah ayat 197 78 an nahl ayat 90 79 Melunasi hutang 80 niat sholat idul Fitri 81 Hadist berfikir kritis 82 ibrahim 7 83 as syuro ayat 38 84 Bagian isteri 85 Al Qasas ayat 77 86 ali imron ayat 130 87 hari+kiamat 88 Banjir 89 al an'am ayat 141 90 al+baqarah+ayat+285 91 rukun iman 92 surat At Taubah ayat 51 93 al-baqarah ayat 25 94 Hud ayat 88 95 surah Al-Baqarah ayat 155 96 al maidah ayat 8 97 luqman 14 98 ali imran 31 99 AL HAJJ AYAT 7 100 Secara Bahasa qalqalah artinya

Hasil pencarian tentang anak

terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 13
dan anak-anak yang selalu bersama dia,
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 133
Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 88
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
(Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak).
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya