Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 an nisa ayat 29 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 sabar 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 ibrahim+ayat+3 12 taubat 13 kitab+zabur 14 Pakaian menutup aurat 15 ilmu 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Jual beli 18 al+maidah+ayat+38 19 al isra ayat 55 20 ibrahim 21 Ali Imran 22 zakat 23 Yusuf 24 Yunus 25 Bentuk molekul 26 niat 27 Al hajj ayat 5 28 al maidah ayat 2 29 kitab injil 30 menutup aurat 31 Surat al baqarah ayat 214 32 Ali imran 159 33 Luqman 34 injil 35 jihad 36 al Baqarah ayat 219 37 imran 38 al furqan ayat 1 39 al isra ayat 82 40 al maidah ayat 8 41 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 42 ibrahim 7 43 Zina 44 Langit 45 jaringan tumbuhan 46 surat al jumu'ah 47 Pertengkaran 48 ar rum ayat 41 49 ali imran 190 50 wanita 51 Surat sad ayat 24 52 an nur ayat 32 53 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 54 ali imran 102 55 takwa 56 an nisa ayat 3 57 Akhlak 58 an nisa ayat 9 59 Hadits abu Daud 1116 60 ali+imran+31 61 ali imran 134 62 al hasyr ayat 7 63 yunus ayat 57 64 surat an nur ayat 54 65 Riba 66 an nisa ayat 4 67 al+qaff+ayat+30 68 an+nisa+ayat+6 69 kitab Taurat 70 aL aNKABUT AYAT 20 71 hukum 72 ar-rum ayat 41 73 an nisa ayat 59 74 al ikhlas 75 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 76 al imran 77 Minta ampun 78 Perang badar 79 hadits ibnu majah 225 80 sholat 81 tulang 82 muhammad 83 bumi langit bulan matahari 84 al maidah ayat 3 85 Surat al isra ayat 2 86 at taubah ayat 103 87 berserah diri 88 at taubah ayat 105 89 Ketaatan 90 Kerusakan 91 an nisa ayat 64 92 at taubah ayat 33 93 zabur 94 Rahasia 95 Ar rad ayat 11 96 Keberagaman tumbuhan 97 ali imran 104 98 surat an-naba' 99 Kepatuhan syariah 100 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97

Hasil pencarian tentang Arsy

terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 15
yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 5
Yang bersemayam di atas 'Arsy.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 26
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 20
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 82
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan
Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 42
sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 129
Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 22
Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 75
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 4
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 3
kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 4
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy.
(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya
guna mengajari makhluk-Nya agar tekun dan sabar dalam mengerjakan sesuatu (lalu Dia bersemayam di atas Arsy...) Arsy menurut istilah bahasa artinya singgasana raja, yang dimaksud dengan bersemayam ialah yang sesuai
sebagaimana yang terlihat langit itu tidak mempunyai tiang penyanggah (kemudian Dia berkuasa di atas Arsy
Sebelumnya, yang ada hanyalah dunia air yang di atasnya terletak singgasana ('arsy) Allah.
Sedangkan Firman Allah "…tsumma istawâ 'alâ al-'arsy…" ('…kemudian Dia menguasai 'arsy…') menetapkan
kepada makhluk-Nya tentang ketekunan dan kesabaran di dalam bertindak (kemudian Dia bersemayam di atas Arsy