Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 surah al-maidah ayat 8 12 dosa 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 Nikah 15 Jihad 16 Dua masa 17 al mujadalah ayat 11 18 cinta 19 matahari 20 hutang 21 al isra ayat 36 22 Saba 13 23 al a'raf ayat 52 24 surat al imran ayat 185 25 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 26 Jika allah menganugerahi rahmat 27 hadist tentang perilaku konsumen 28 Berdebat 29 puasa 30 Ikhlas 31 Al-Imran (3 : 130) 32 miskin 33 Al-Imran ayat 130 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 al isra ayat 7 37 Aliimram+ayat+105 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 Ar Rahman 41 Kafir 42 al ahzab ayat 21 43 Hadits Muslim Nomor 3035 44 maryam 45 ilmu 46 maryam ayat 30-35 47 surat an nazi'at 48 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 49 Metode pendidikan 50 Manusia 51 Membunuh 52 Tentang kematian 53 Hadist ibnu majah 2172 54 AL Baqarah ayat 286 55 surah yusuf 65 56 Shalat 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 yunus 99 59 al+maidah+ayat+ 83 60 AN NAML AYAT 88 61 asy+syuara+ayat+181+182+183 62 al+qiyamah+ayat+1-2 63 ar rum ayat 21 64 ayat tentang serakah 65 az zumar ayat 68 66 Surat Al-Baqarah Ayat 256 67 al baqarah ayat 81 68 ombak 69 Al Hijr 26 70 al an'am ayat 71 71 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 72 Yusuf 84 73 ar rum ayat 56 74 ATTAKASUR AYAT 1-2 75 Al ikhlas ayat 1-4 76 berlayar 77 al-Hujurât ayat 6 78 surat Toha ayat 14 79 adil 80 al-baqarah ayat 164 81 ayat al-Baqarah 219 82 Surat yunus+ayat+8 83 ALI IMRAN 159 84 Hadits ahmad jauhi kufur 85 al jumuah ayat 10 86 Al Jasiyah ayat 18 87 al-imron ayat 110 88 permainan 89 ayat+menyembunyikan+ilmu 90 durhaka 91 al-mujadalah ayat 11 92 menyapih 93 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 94 Zina 95 iman 96 surah al kautsar ayat 1-3 97 Gelap 98 Ditanya 99 empat puluh tahun 100 yusuf

Hasil pencarian tentang Al+imran

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran
Termasuk kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengutus hamba-Nya Musa bin Imran yang telah diketahui Allah, bahwa
hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali Imran