Paling Sering Dicari

1 Ar rahman 2 sabar 3 an+nisa+ayat+21 4 Al Mulk ayat 2 5 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 6 Islam 7 tolong menolong 8 Al Baqarah ayat 30 9 yunus 10 al maidah ayat 2 11 surat+An-Najm+ayat+38 12 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 13 surga 14 al hijr ayat 9 15 Ali Imran ayat 159 16 shalat 17 surah+al+baqoh+ayat+222 18 Allah 19 dimana Allah 20 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 21 Anak allah 22 hadits shalat 23 QS. Al-Baqarah ayat 124 24 puasa 25 pecahan 26 al baqarah ayat 233 27 Nabi saw 28 Al Hujurat Ayat 13 29 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 30 YUNUS 5 31 al imran 104 32 ayat 145 33 muhammad 35 34 Zikir 35 al baqarah ayat 2 36 Muslim 37 Munafik 38 al-Hujurat ayat 13 39 ashshof ayat 61 40 Tafsir tentang teknologi 41 Hutang 42 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 43 Nabi Isa adalah anak Allah 44 Jujur 45 Bertaubat kami hapus 46 Shad ayat 27 47 wanita 48 Tuhan tiga 49 QS. al-Luqman ayat 10 50 ali imran 103 51 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 52 Q.S. Fathir ayat 2 53 musibah 54 LUQMAN+AYAT+14 55 Ayat 42 56 Al-Baqarah ayat 152 57 An naml ayat 19 58 Ali Imran ayat 139 59 ibrahim 1 60 yunus 57 61 akhlak 62 Maryam ayat 54 - 65 63 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 64 ali imran 110 65 bekerja 66 pendidikan 67 Al hadid ayat 20 68 Yusuf 87 69 Kisah kaum sodo 70 Surat Ar-rahman ayat 19 71 ar rum ayat 21 72 waktu 73 ali imran 97 74 IMAN 75 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 76 katakan 77 Surat+albaqaroh+1-13 78 Ali imron ayat 102 79 waris 80 bersyukur atas rezeki 81 ali imran 133 82 Menjaga kesehatan 83 ali imran 8 84 al baqarah ayat 275 85 Allah Tuhan 86 ibrahim ayat 7 87 Ikhlas 88 riba 89 rezeki 90 Surat an Nisa ayat 142 91 Surah Ali-Imran ayat 114 92 Al baqarah ayat 31 93 ibrahim 7 94 annur ayat 3 95 al baqarah ayat 163 96 surah al ikhlas 97 Zakat 98 Ali imran 139 99 tidak ada Tuhan selain Allah 100 aL-HUJURAT AYAT 9

Hasil pencarian tentang Al+imran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al