Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 Rezeki 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 Bumi bulat 14 Jibril 15 ali imran ayat 159 16 al hujurat ayat 13 17 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 18 lokasi yang memudahkan 19 Injil 20 Ali imran 21 Zakat 22 Arsy 23 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 24 surah+fathir+ayat+18 25 an nahl ayat 125 26 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 27 Ali imran 110 28 al maidah ayat 48 29 Melindungi 30 Saba' ayat 1 31 AS+SAJADAH+AYAT+6 32 Surat-ad-dahr-ayat-23 33 ar rum ayat 21 34 pertengkaran 35 Ayat ayat larangan zina 36 Ar rum ayat 41 37 AL HASYR AYAT 18 38 al+hijr+22 39 hr+muslim+288 40 Jihad 41 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 42 Al-Ahzab ayat 33 43 dalil+kitab+Zabur 44 ali imran 134 45 surat+thaha+ayat+125 46 al+ikhlas 47 surah ar-raf ayat 72 48 Al quran 49 surat+thaha+ayat+126 50 mati 51 kitab+zabur 52 al+maidah+ayat+47 53 al mujadalah ayat 11 54 As al jinn 6 55 wanita 56 tanah 57 maryam 58 58 al+mukmin+ayat+17 59 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 60 MEMANCARKAN SPERMA 61 Hadits Abu Daud Nomor 1335 62 Ilham 63 surga 64 al ikhlas 65 Fitrah 66 belajar 67 melampaui batas 68 singa 69 yunus 5 70 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 71 ar rad ayat 11 72 Laba-laba 73 Ujian 74 an nur ayat 31 75 Negeri yang dijanjikan 76 ad dariyah ayat 58 77 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 78 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 79 kafir 80 Ketetapan 81 al+fatihah+ayat+5 82 Sembahyang 83 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 84 Surah As-Syam Ayat 7 85 an-nur ayat 31 86 tangan 87 Ali imran 133 88 aku uji dengan ketakutan 89 ath-thalaq+ayat+2 90 an nisa+ayat+65 91 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 92 ibadah 93 al maidah ayat 8 94 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 95 Bergelimang dosa 96 surah al-a'raf ayat 29 97 Al Baqarah ayat 186 98 penetapan harga 99 Ali imran 173 100 rasul nabi hamba allah manusia

Hasil pencarian tentang Kebencian

Orang-orang kafir akan diseru, "Sesungguhnya kebencian dan kemurkaan Allah kepada kalian itu lebih besar...dari kebencian kalian kepada diri kalian sendiri yang menjadi sumber turunnya siksa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 3
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
sedangkan mereka membenci diri mereka sendiri sewaktu mereka dimasukkan ke dalam neraka ("Sesungguhnya kebencian...Allah) kepada kalian (lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian sendiri karena kalian
Allahlah--dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya--akan menjadi penolong dan penyokongnya, kendati tampak kebencian
ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian kepada Allah itu menimbulkan kebencian
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 44
tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian
(Amat besar) yakni besar sekali (kebencian) lafal maqtan berfungsi menjadi tamyiz (di sisi Allah bahwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 91
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
Mereka menipu kalian dengan kata-kata manis, sedangkan hati mereka penuh dengan kebencian.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 14
yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 118
Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar
(Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Alquran niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya) kebencian
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 9
kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian
Mereka selalu tidak dapat mendengar) kebenaran (dan mereka selalu tidak melihat) kebenaran itu karena kebencian
dengan kamu sekalian mereka pura-pura beriman, dan setelah pergi mereka menggigit jari sebagai ungkapan kebencian
) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 64
Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat.
mereka (kemudian Aku balas mereka) yaitu menimpakan azab kepada mereka (maka lihatlah bagaimana besarnya kebencian-Ku
Telah tampak dengan jelas tanda-tanda kebencian dari ucapan yang mereka kemukakan.
lain-lain hingga mereka ingkari perjanjian itu (maka Kami bangkitkan di antara mereka permusuhan dan kebencian
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 2
Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 4
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian
orang-orang yang kafir itu) keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami, yaitu sebagai pengaruh dari kebencian
Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.
kepada manusia apa yang Kami turunkan dalam al-Qur'ân tentang kisah Rasulullah Nûh, saat ia mendapati kebencian
perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian...) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka
(Telah nyata) tampak (kebencian) permusuhan terhadapmu (dari mulut-mulut mereka) dengan menjelekkan kamu