Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 Ar Rahman 10 ar-rum ayat 21 11 surat ali' imran ayat 185 12 hujan 13 ibrahim 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 Maryam 16 zina 17 Nikah 18 lumpuh dan buta 19 Rezeki 20 JUAL BELI AYAT 21 ar rahman 19 22 ali imran 159 23 al ikhlas 24 dosa 25 kurban 26 sedekah 27 Nabi Ismail 28 al-mukminun+ayat+34 29 Gunung 30 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 31 AN NAML AYAT 88 32 Putra 33 ayat kursi 34 al imran 200 35 surat al qasas ayat 77 36 miskin 37 perempuan 38 pagi 39 al+anam+ayat+14 40 surat al imran ayat 185 41 Al-ahzab ayat 70 42 al ahzab ayat 21 43 an nisa ayat 58 44 Matahari 45 al imran ayat 47 46 al anbiya ayat 30 47 ali imran 134 48 yunus 99 49 al infitar ayat 6 7 50 surat Al-Baqarah ayat 177 51 az-zariyat ayat 56 52 an nur ayat 35 53 jual beli 54 Aliimram+ayat+105 55 al baqarah ayat 256 56 Surah An-Najm ayat 24 57 al baqarah ayat 233 58 al ahzab ayat 70 59 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 60 balasan sedekah 61 Iman 62 al baqarah ayat 195 63 Ditanya 64 surah+al-kafirun+ayat+1-6 65 ayat qursi 66 Surat maryam ayat 33 67 Al-Anam ayat 162 68 Muhammad 37 69 uzair 70 maryam ayat 12 71 Al-A'râf ayat 20 72 Laut 73 Tafsir Surat an nahl ayat 97 74 ali imran 75 adil 76 yusuf ayat 47-48 77 maryam+ayat+30-35 78 waris 79 delapan puluh 80 aL-AHZAB AYAT 21 81 albaqarah ayat 26 82 surah al baqarah ayat 30 83 Surah Az-zummar ayat 9 : 84 tafsir surat al imran ayat 104 85 Hud ayat 5 tema apa 86 Matahari mengelilingi bumi 87 nabi yunus 88 Sediakanlah potongan besi 89 buta 90 sholat 91 al hasyir ayat 7 92 pelestarian alam 93 surat al-an'am ayat 59 94 ATTAKASUR AYAT 1-2 95 Al furqaan 27 96 Qs. Maryam 33 97 surat al isra ayat 23 98 kesulitan 99 Riba 100 ampunan

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan