Paling Sering Dicari

1 AN NUR AYAT 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 al baqarah ayat 275 4 At tahrim ayat 6 5 Al hujurat ayat 12 6 AL MAIDAH AYAT 2 7 al hasyr ayat 18 8 Al baqarah ayat 285 9 surat al maidah ayat 2 10 Tentang baiat 11 al maidah ayat 3 12 riba 13 Al imran ayat 31 14 tentang artinya 15 Al-Maidah ayat 3 16 Al-Maidah ayat 2 17 Arti surat albaqarah ayat 20-21 18 Gambar di atas kain 19 Al isra ayat 23 20 Al Baqarah ayat 30 21 Al mulk ayat 2 22 ali imran 97 23 al maidah ayat 32 24 al baqarah ayat 283 25 ayayat maat al quran tentang wudu 26 Mentaati pemimpin 27 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 28 At taubah ayat 105 29 Yunus ayat 40 30 al baqarah ayat 282 31 zakat 32 zina 33 menuntut ilmu 34 Ar rahman 35 al hujurat ayat 10 36 Al isra ayat 32 37 Ayat 11 al baqarah b arab 38 Surat al ghafir ayat 60 39 yunus 99 40 Al ikhlas 41 al baqarah ayat 284 42 Al maidah ayat 6 43 BEKERJA 44 ali imran 92 45 ali imran ayat 190 46 Ali Imran 191 47 Al maidah ayat 8 48 an nisa ayat 29 49 ali imran 103 50 at taubah ayat 24 51 Ilmu 52 Qs luqman ayat 13-14 53 Al Baqarah ayat 2 54 ali imran 55 al imran 56 56 Al isra ayat 33 57 Malaikat izrail 58 Malaikat nakir 59 Ali imran ayat 159 60 Yusuf 61 al imran 102 62 al hujurat ayat 13 63 Al maidah ayat 33 64 Al baqarah ayat 98 65 al maidah ayat 91 66 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 67 ali imran 26 68 al furqan ayat 67 69 munafik 70 Ali imran 190 71 Kiamat 72 Al maidah ayat 1 73 fatir ayat 32 74 Malaikat israfil 75 Sedekah 76 Arti dari hurimat 77 ayat kursi 78 an nisa ayat 59 79 Ilmu yang bermanfaat 80 Surat fusillat ayat 10 81 al hadid ayat 22 82 Perangilah orang-orang 83 Annur ayat 31 84 Ayat mengenai pengendalian diri 85 al baqarah ayat 238 86 Ar rum ayat 21 87 ar rahman ayat 33 88 ali imran 38 89 At taubah ayat 35 90 fussilat ayat 10 91 al baqarah ayat 219 92 ayat 59 93 Surah Fushshilat ayat 33 94 Shalat 95 al baqarah ayat 234 96 tafsir albaqarah ayat 21 97 Wanita 98 al ankabut ayat 45 99 anak 100 surat luqman ayat 13

Hasil pencarian tentang An nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...Nu'man] ia berkata; Aku mendengar [Sa'id bin Jubair] berkata; ada sebuah ayat yang menyebabkan penduduk...Kufah berselisih tentangnya, maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat itu....(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
telah memberitakan kepada kami [Abu Ishaq], ia berkata; aku mendengar [Al Bara`] berkata; "Ketika turun ayat...QS An Nisa`; 95....wasallam memanggil Zaid, kemudian ia datang dengan membawa tulang pundak binatang, lalu Zaid menulis ayat...Kemudian turunlah ayat: " Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak...QS An Nisa'; 95.
dari ['Ubaidillah] dia berkata; Aku mendengar [Ibnu 'Abbas] berkata; Aku bersama Ibuku termasuk dalam ayat...(An Nisa: 98).
menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Ibnu Abu Mulaikah] bahwa [Ibnu 'Abbas] membaca ayat...(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
[Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara`ah sedangkan ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...`: 32, Mujahid mengatakan; Berkenaan dengan hal itu, ayat berikut turun Sesungguhnya laki-laki dan perempuan...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dia berkata; Aku mendengar [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; Ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....lalu turunlah ayat: '(selain orang yang mempunyai 'uzur) ' -Qs....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda kepadanya: "Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat...yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An Nisa'."
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata...; Ya Rasulullah, aku ini buta, maka turunlah dalam ayat itu: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang
(An Nisa: 33)....Tatkala ayat ini turun: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta….....(An Nisa: 33)....Selanjutnya ayat: Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...sampai pada ayat Dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
Hasan bin Abu Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Salm Al 'Alawi] dari [Anas] ketika menafsirkan ayat...Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
(An Nisa: 128)....Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya...Maka turunlah ayat ini.
menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dari [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; tatkala turun ayat...(An Nisa: 95) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Zaid, lalu Zaid menulisnya....Maka Allah menurunkan ayat: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan'.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....Ayat ini kemudian dihapus dengan ayat cambuk, Allah berfirman: '(perempuan yang berzina dan laki-laki...An Nuur: 2-.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat kepadaku: "MIM BA'DI WASIYYATIY YUUSHAA BIHAA AU DAININ GHAIRA...(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang...ada di didalam surat An Nisa.
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
Lalu Allah menurunkan ayat: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak...QS An-Nisa`: 24.
Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Baqarah; Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat An Nisa` Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati...shalat sedang kamu mabuk QS An Nisa`: 43....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Mai`idah Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
Sampai turun ayat mengenai harta warisan di akhir surat An-Nisa yang berbunyi: 'Apabila seorang laki-laki...Dan ayat: 'Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), katakanlah: 'Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi
kepadaku [Al hakam] dari [Sa'id bin Jubair] ia berkata; Aku bertanya [Ibnu Abbas] berkata, "Ketika ayat...Allah pun menurunkan ayat: (Kecuali orang-orang yang bertaubat dan, beriman dan beramal shalih; maka...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Ibnu Abbas melanjutkan, "Sedangkan ayat yang ada dalam surat An Nisa: (Dan barangsiapa yang membunuh...seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam…) -An Nisa: 93- ia mengatakan, "Seorang
Kemudian Az Zubair berkata: "Aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah...dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman