Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 an+nisa+ayat+21 3 Ar rahman 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 Sabar 6 riba 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 8 surat+An-Najm+ayat+38 9 shalat 10 tolong menolong 11 Al mulk ayat 2 12 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 13 al kahfi ayat 2 14 Nabi saw 15 al baqarah ayat 2 16 pecahan 17 surah+al+baqoh+ayat+222 18 Anak allah 19 puasa 20 YUNUS 5 21 Al Hujurat Ayat 13 22 Muslim 23 al maidah ayat 2 24 unta 25 Surat albakoroh 20_28 26 dimana Allah 27 al imran 104 28 surga 29 Allah 30 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 31 ular 32 yunus 33 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 34 QS. Al-Baqarah ayat 124 35 Zikir 36 ayat 145 37 hadits shalat 38 muhammad 35 39 Tuhan tiga 40 Pendusta 41 Ali Imran ayat 139 42 An nahl ayat 97 43 ali+imran+19 44 al-quran 45 Surah Ali-Imran ayat 114 46 waktu 47 al baqarah ayat 233 48 ibrahim ayat 7 49 Surat Ar-rahman ayat 19 50 ali imran 8 51 ali imran 190 52 Ayat 42 53 tajwid+al+a-raf+ayat+34 54 al+maidah+ayat+122 55 Al hadid ayat 20 56 ar rum ayat 21 57 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 58 al baqarah ayat 275 59 Jujur 60 Surat Nuh 61 Tafsir tentang teknologi 62 al-hijr ayat 9 63 Al ahzab ayat 21 64 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 65 Kisah kaum sodo 66 QS. al-Luqman ayat 10 67 Maryam ayat 54 - 65 68 Ali Imran ayat 159 69 al imran 70 al-baqarah ayat 275 71 ali imran 97 72 waris 73 Ali imron ayat 102 74 anjing 75 Ali imran 133 76 ali imran 110 77 Al Baqarah ayat 30 78 yusuf 24 79 Takwa 80 Shad ayat 27 81 katak 82 surah al ikhlas 83 Yusuf 87 84 Hutang 85 ashshof ayat 61 86 pendidikan 87 ibrahim 7 88 ibrahim 1 89 Hadis hutang piutang 90 Surat an Nisa ayat 142 91 Ali imran 139 92 Zakat 93 kera 94 wanita 95 Jihad 96 ali imran 147 97 akhlak 98 al-Hujurat ayat 13 99 Surat+al+al+isra+ayat+36 100 Q.S. Fathir ayat 2

Hasil pencarian tentang Puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari