Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 yahudi 3 Sedekah 4 bani israil 5 Puasa syawal 6 niat 7 palestina 8 al-Nisa ayat 59 9 al maidah ayat 2 10 iman 11 Muhammad 12 Haram 13 ibrahim+ayat+25 14 Talak 15 Ibrahim 16 adil 17 al-Baqarah ayat 143 18 Shalat 19 matahari 20 Zakat 21 Kiblat 22 Membunuh nabi nabi 23 Al Maidah ayat 3 24 kemenangan 25 riba 26 jual beli 27 surat+al-Imran+ayat+190 28 bumi 29 pembelaan qur-an pada hari kiamat 30 Masjid 31 ali imran 104 32 nikah 33 an-nisa ayat 59 34 menuntut ilmu 35 telah aku tinggalkan dua perkara 36 al baqarah ayat 256 37 Baitul Maqdis 38 Keluarga 39 kebahagiaan 40 Aisyah 41 Pendusta 42 Kemudian kalian perangi Dajjal 43 Tubuh istri sedekah 44 an nisa ayat 29 45 Israil 46 Mengubah 47 Mensyukuri nikmat 48 Hadist puasa aisyah 49 domba yang terpisah dari kelompoknya 50 ibrahim+ayat+27 51 ali imran 112 52 IKHLAS 53 ibrahim+ayat+26 54 Al ikhlas 55 as-sajdah+ayat+7 56 Surat Al anbiyah 96 57 Anak yatim 58 al-imran ayat 19 59 bekerja 60 al maidah ayat 8 61 pamer ibadah 62 Dalil Nabi Muhammad di al quran 63 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 64 haji 65 at taubah ayat 7 66 Bicara yang baik 67 berhala 68 Tafsir Surat An-Nas arais Al bayan 69 Dikisahkan oleh Anas: Nabi (ﷺ) bersabda, "Dengarkan dan patuhi (pemimpinmu) bahkan jika seorang Etiopia yang kepalanya seperti kismis dijadikan ketua bagimu." 70 Silaturrahim 71 Makanan yang mereka ingini 72 yunus+96 73 Muhammad disunat 74 yunus 92 75 Surat an nisa ayat 32 76 At tin ayat 4 77 Memadam cahaya allah 78 sayang 79 Qs Muhammad 80 yusuf 33 81 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 82 tafsir QS An_nisa ayat 101 83 Iman kepada allah 84 AL+BAQARAH+AYAT+201 85 Mereka+juga+kekuasaan+itu+pergilirkan 86 Mencela mayat 87 Ali imran 103 88 al+baqarah+ayat+215 89 surat al baqarah ayat 177 90 Apakah nabi nabi dari arab diakui oleh yahudi dan nasrani 91 ali imran 14 92 Baitullah 93 anak sholeh 94 Neraka 95 Luqman ayat 13-15 96 Allah pasti akan menerangi hamba yang mendengar perkataanku, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang hafal fiqih padahal bukan seorang ahli fiqih, dan berapa banyak orang yang menghafal fiqih berkunjung terhada 97 hadist abu daud no 3641 98 hadits sholat 99 mencari+rizki 100 Ali 'Imran Ayat 133

Hasil pencarian tentang Puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari