Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 ali imran 110 5 ali imran ayat 19 6 riba 7 wasiat 8 kiamat 9 niat 10 Hutang 11 An Naml ayat 6 12 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 13 al baqarah ayat 30 14 ibadah 15 al imran 16 al+Ali-Imran: 190 17 Takwa 18 ali imran 159 19 An nisa ayat 29 20 Ayat Alquran tentang filsafat 21 Ali imran 130 22 surah fatir ayat 34 23 an nisa ayat 4 24 al hujurat ayat 6 25 Berangsur 26 Dalam kubur berputus asa 27 Al-Maidah ayat 2 28 surat at tahrim ayat 6 29 nikah 30 ibrahim ayat 7 31 Sedekah 32 an nur ayat 32 33 At Taubah ayat 105 34 ilmu 35 Ikan 36 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 37 Haji 38 al an'am ayat 165 39 anak berkebutuhan khusus 40 Sapi 41 waris 42 Al-Baqarah ayat 233 43 ali imran 104 44 Iman 45 at tauriq ayat 3 46 surat al kahfi ayat 110 47 Membela diri sesudah teraniaya 48 jual beli 49 At tahrim ayat 6 50 Sabar 51 zina 52 luqman 13 53 Munafik 54 Sajian+nenek moyang 55 ali+imran+134 56 Al-Mu'minun Ayat 19 57 tulisan assalamualaikum arab 58 Ibrahim ayat 24 59 SURAT AL KAFIRUN 60 AL MAIDAH AYAT 5 61 Az Zukhruf ayat 4 62 tenggelam+bumi 63 ali imran 103 64 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 65 surat ar rum ayat 21 66 Al anfal ayat 9 67 yasin+ayat+30-38 68 Al+Maidah+ayat+101 69 Kedengkian 70 An nisa ayat 1 71 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 72 Tidak membeda-bedakan 73 Hidangan 74 banjir 75 sungai 76 luqman ayat 13 77 Puasa 78 Al-Mutaffifin+ayat+2 79 Sajian 80 berat 81 gunung meletus 82 al baqarah ayat 20 83 Jiwa 84 al+baqarah+ayat+261 85 An Nuur ayat 35 86 An-Nisa Ayat 9 87 as syura ayat 38 88 Annisa ayat 1 89 an nisa ayat 7 90 al maidah ayat 8 91 Babi 92 an-nahl ayat 90 93 Zaitun 94 az zumar ayat 3 95 al maidah ayat 1 96 Al Baqarah ayat 275 97 Ibrahim 35 98 al imran 192 99 an nahl ayat 90 100 ali imran ayat 77

Hasil pencarian tentang Puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari