Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Al Jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 sedekah 8 kejadian manusia 9 ali imran 10 iblis 11 Akhlak 12 At Taubah ayat 36 13 nikah 14 Zakat 15 Waktu 16 al hujurat ayat 13 17 Sabar 18 al maidah ayat 2 19 ali imran 104 20 al maidah ayat 1 21 jujur 22 zina 23 an nahl ayat 125 24 Masjid 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 Ali Imran ayat 159 27 Iman 28 an-Nahl ayat 125 29 riba 30 jual beli 31 luqman 32 Pohon 33 Ibrahim 42 34 al baqarah ayat 2 35 QS. Ali Imran (3): 67 36 an nisa ayat 58 37 an nisa ayat 29 38 sholat 39 akal 40 luqman 13 41 Pasar modal 42 al maidah ayat 3 43 al isra ayat 23 44 Menuntut ilmu 45 al imran 46 luqman 34 47 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 48 al- Baqarah ayat 195 49 ali imran 97 50 Agama 51 ali+imran+105 52 muslim, bab pakaian (2125) 53 Al-A’raf+ayat+129 54 anggota badan tanggu 55 jual beli dan riba 56 Ziarah kubur 57 An-Nisa+ayat+8+ 58 ibrahim 7 59 Perang 60 Surah al baqarah ayat 30 61 maha lembut 62 Musnad Ahmad 5364 63 Hud ayat 61 64 al qalam ayat 4 65 Taubat 66 yusuf 67 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 68 Lingkungan pendidikan Islam 69 al hijr 41 70 hud ayat 13 71 ikan 72 Adz-Dzariyat ayat 56 73 Ibrahim+ayat+34 74 Puasa 75 al ahzab ayat 21 76 Rukun Maqam 77 q.s An- nisaa ayat 59 78 yunus 41 79 surat Yunus ayat 57 80 Khalifah 81 Memaafkan 82 al ikhlas ayat 1 83 Takdir 84 al isra ayat 32 85 surat+kahf+ayat+64 86 al hijr 94 87 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 88 Diganti di akhirat 89 ibrahim 32-33 90 gigi 91 Al-Jaatsiyah ayat 13 92 Tentang ansor 93 Hewan 94 Awan 95 al maidah ayat 33 96 ikhlas 97 ali imran ayat 190 98 wajah cemerlang dari atsar wudhu 99 serendah-rendahnya syirik 100 niat

Hasil pencarian tentang yasin+ayat+82

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ


82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Hud, 82)
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang telah mengatakan bahwa Allah swt...Di dalam ayat lain sehubungan dengan masalah penciptaan ini disebutkan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya...Yaasin, 82)
Yasin 78)
Yaasin, 82)
Kami bedakan (antara mereka") dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat...(Yasin 59).
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan utusan raja Najasyi yang datang dari negeri Habasyah untuk menemui...Kemudian Nabi saw. membacakan surah Yasin kepada mereka setelah itu mereka menangis dan masuk Islam semuanya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.