Paling Sering Dicari

1 Angin 2 ibrahim 3 kurban 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 10 maryam 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 Nikah 14 al mujadalah ayat 11 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 matahari 17 dosa 18 cinta 19 AL Baqarah ayat 286 20 al-mukminun+ayat+34 21 Aliimram+ayat+105 22 Nabi Ismail 23 ibrahim ayat 7 24 al+anam+ayat+14 25 Ta ha+ayat+14 26 al isra ayat 7 27 AN NAML AYAT 88 28 ayat kursi 29 al imran 200 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 al isra ayat 36 32 surat al imran ayat 185 33 Saba 13 34 Gunung 35 sabar 36 Ikhlas 37 Ar Rahman 38 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 39 al infitar ayat 6 7 40 iman 41 al ahzab ayat 21 42 Jika allah menganugerahi rahmat 43 empat puluh tahun 44 kurma 45 saba 15 46 Fajar 47 jujur 48 waktu 49 al bayyinah ayat 5 50 hutang 51 al-baqarah ayat 164 52 Hadist ibnu majah 2172 53 al qashash ayat 77 54 Surah Az-zummar ayat 9 : 55 Hud ayat 5 tema apa 56 Sebaik baik penolong dan pelindung 57 ali imran 159 58 surah al hadid ayat 57:3 59 maryam+ayat+30-35 60 aL IMRAN AYAT 2 61 ar rum ayat 21 62 ayat tentang serakah 63 Surah al-imran ayat 77 64 al imran 65 Dimana dia akan mati 66 Al Hijr 26 67 Al-Muzammil ayat 20 68 atap terpelihara 69 Hadits Muslim Nomor 2314 70 arah 71 Q.S AL A'RAF AYAT 56 72 tafsir surat al imran ayat 104 73 ar rahman 19 74 al jumuah ayat 10 75 Qs. Maryam 33 76 ali imran : 92 77 al+anam+ayat+15 78 Yusuf 84 79 Tanah 80 al anam ayat 83 81 surah al maidah ayat 96 82 Yusuf ayat 103 83 berserah diri 84 ayat+menyembunyikan+ilmu 85 ali imran 134 86 surat Toha ayat 14 87 al+anam+ayat+16 88 Dongeng 89 Zina 90 Shalat 91 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 92 surah al kautsar ayat 1-3 93 an nur ayat 35 94 al hijr 22 95 Ditanya 96 Perubahan zat 97 surat Al-ibrahim ayat 10 98 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 99 Metode pendidikan 100 AL A'RAF AYAT 52

Hasil pencarian tentang at+tahrim+ayat+6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ


6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat ini dinamakan ayat hijab, di mana Allah memerintahkan Nabi-Nya menyuruh...At Tahrim: 6)

-deskripsi"> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat...Dengan demikian, maksud ayat ini adalah hendaknya mereka tutup dengan jilbab mereka kepala, muka dan
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
At Tahrim: 12).
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al Haaqqah: 6-...

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
Yahudi, Nasrani dan Majusi, atau tidak menyempurnakan imannya, seperti mengambil sesuatu dari syari’at...agamanya, namun dia tinggalkan yang lain yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya dalam syari’at...Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan bersatu padu dan melarang berpecah belah dalam agama,...Dalam sebuah qira’at dibaca “Faaraquu” yakni meninggalkan agama yang mereka diperintahkan untuk...

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlepas diri dari
Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6. 000 derajat....Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...merasa keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada...Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16, wallahu a'lam.
[[109 ~ AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini Allah memerintahkan
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...hamba-hamba-Nya, dan lagi bukan dari sisi (menurut keinginan) mereka bentuk syari’at itu....Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan
kehendak-Nya serta izinnya yang bersifat qadari (terhadap alam semesta) lagi syar’i (sesuai syari’at-Nya...

-deskripsi"> Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta’ala, memperhatikan nasehat dan
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
-deskripsi"> Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala tentang kekuasaan-Nya...

-deskripsi"> Dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jum’at....

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153

-deskripsi"> Inilah tabi’at manusia, zalim, berani berbuat maksiat, meremehkan...Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah
Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, “Turun ayat...” Orang itu menjawab, “Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan...oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi (3331) dan Syaikh Muqbil dalam Ash Shahiihul Musnad Min
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6...telah disebutkan dalam asbabunnuzul(sebab turunnya)nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat
>-deskripsi"> Baik dalam nama-nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya atau dalam syari’at-Nya...Dalam ayat ini, Allah melarang beberapa perkara, dari mulai yang ringan hingga yang besar, karena di...Allah, menindas hamba-hamba Allah dan karena di dalamnya terdapat perobahan agama Allah dan syari’at-Nya
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, sebagaimana dijelaskan ayat ini, diciptakan dari
"tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberi isyarat yang menunjukkan keagungan terhadap ayat-ayat...kitab Al Qur’an yang jelas, menerangkan semua tuntutan ilahi dan tujuan syari’at sehingga orang
-deskripsi"> Yaitu hari Jum’at....Menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa termasuk ke dalam ayat ini, yang melihat dan yang dilihat, yang hadir
[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr