Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 3 al maidah ayat 2 4 Islam 5 Al Baqarah ayat 30 6 Allah 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 yunus 9 tolong menolong 10 ar rahman 11 al imran 104 12 Ayat nabi nuh 13 YUNUS 5 14 al baqarah ayat 275 15 Sabar 16 surga 17 riba 18 ali imran ayat 159 19 al baqarah ayat 233 20 al hijr ayat 9 21 ali imran 133 22 Al-Baqarah ayat 152 23 Al Hujurat Ayat 13 24 QS. Al-Baqarah ayat 124 25 surah+al+baqoh+ayat+222 26 dimana Allah 27 Nabi saw 28 Munafik 29 al-Hujurat ayat 13 30 pendidikan 31 ayat 145 32 Yusuf 87 33 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 34 puasa 35 Pecahan 36 ibrahim 1 37 Surah an nisaa ayat 101 38 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 39 al hijr 40 khalifah 41 Surat Ar-rahman ayat 19 42 Ali imron ayat 102 43 gunung 44 luqman 45 Nabi Isa adalah anak Allah 46 QS. al-Luqman ayat 10 47 AT TAHRIM AYAT 6 48 IMAN 49 An naml ayat 19 50 yunus 57 51 anak Allah 52 Surat an Nisa ayat 142 53 az zukhruf ayat 11 54 Menjaga kesehatan 55 AN NISA AYAT 29 56 Belajar 57 Q.S. Fathir ayat 2 58 balasan perbauatan buruk 59 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 60 ali imran 8 61 bekerja 62 rezeki 63 waktu 64 luqman 13 65 Tuhan tiga 66 Al baqarah ayat 31 67 katakan 68 Kandungan+surat+Al+anfal 69 Maryam ayat 54 - 65 70 Ali imran 139 71 Allah Tuhan 72 Ayat 42 73 annur ayat 3 74 Bertaubat kami hapus 75 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 76 Tafsir tentang teknologi 77 Surat+albaqaroh+1-13 78 an nahl ayat 97 79 Surah Ali-Imran ayat 114 80 ashshof ayat 61 81 bersyukur atas rezeki 82 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 83 ali imran 103 84 memaafkan 85 Tahrim ayat 6 86 Nabi isa adalah Tuhan 87 yusuf+47 88 Beriman 89 Annisa ayat 7 90 al+hijr ayat 22 91 laba 92 ar-Rum ayat 39 93 Jizyah 94 al-zalalah ayat 7-8 95 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 96 yusuf 24 97 surat Maryam ayat 22 98 anak Allah atau Allah atau Tuhan 99 surga langit 100 Fushilat ayat 10

Hasil pencarian tentang Takwa

terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 17
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 26
ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa...dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 85
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai
(Sesungguhnya demikianlah Kami) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang takwa (memberikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
Ingatlah (hari ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa) berkat keimanan mereka (kepada Tuhan
antara mereka terhindarkan (dan Allah mewajibkan kepada mereka) yakni kepada orang-orang mukmin (kalimat takwa...) yaitu "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah", kalimat ini dikaitkan dengan takwa, karena...merupakan penyebabnya (dan adalah mereka lebih berhak dengannya) yakni dengan kalimat takwa itu daripada...antara apa yang diketahui oleh Allah swt. ialah bahwa orang-orang mukmin itu berhak memiliki kalimat takwa
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 35
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai
tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati sebagaimana orang-orang yang takwa
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 13
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 109
Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya
(Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa) karena takut (kepada Allah dan.../perumpamaan yang paling baik, yaitu menggambarkan pembangunan mesjid yang berdasarkan bukan kepada takwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang
dengan baris di atas sebagai maf`ul mutlak bagi fi`ilnya yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang takwa
ucapan-ucapan yang menyakitkan berupa cercaan dan hujatan, yang harus kamu terima dengan sabar dan takwa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa) yaitu dengan menaati
sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa
(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa
suatu qiraat yang dimaksud dengan kampung akhirat itu ialah surga (lebih baik bagi orang-orang yang takwa
(Perumpamaan) gambaran (surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa) kalimat ayat ini menjadi
(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 2
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
Perintah yang demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam