Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 anak 6 Ali Imran 7 riba 8 al baqarah ayat 198 9 al jumuah ayat 10 10 Menuntut ilmu 11 haji 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 Yusuf 15 al maidah ayat 2 16 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 17 al maidah ayat 8 18 maryam 19 surah yunus ayat 57 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 Al ahzab ayat 21 22 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 23 surat an-nisa 24 ali imran 159 25 al baqarah ayat 43 26 pikun dan beruban 27 al imron+ayat+110 28 sabar 29 ali imran 134 30 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 31 Putus asa 32 an nisa ayat 5 33 +surat+at+taubah+ayat+24 34 Peristiwa dimasa lalu 35 surat al-a'la 36 cinta 37 ali imran 67 38 belajar 39 dalil sumpah 40 Ar rahman 41 al hujurat ayat 13 42 Kisah nabi 43 az zumar ayat 53 44 al baqarah ayat 111 45 Ibrahim 46 quran 47 al+kahfi+ayat++4 48 bekerja 49 al imron ayat 198 50 ra'd ayat 2 51 zakat 52 Darah manusia 53 ali imran 14 54 Asy-syu'ara+ayat+8 55 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 56 an nisa ayat 59 57 al mujadilah ayat 11 58 Ali Imran ayat 26. 59 akhlak 60 luqman 61 hadits mencatat transaksi 62 al baqarah ayat 195 63 al+insyirah+ayat+5 64 al+baqarah+ayat+69 65 Surat Ar-Rad ayat 11 66 al+insyirah+ayat+6 67 al+baqarah+ayat+70 68 al maidah ayat 90 69 hewan 70 Al maidah ayat 18 71 Al Hajj ayat 54 72 1. Jangan mudah mengobral sumpah 73 Surat Al antabul ayat 20 74 an nisa ayat 58-59 75 Surat Ar-Ra’d 76 quraisy ayat 2 77 al insyirah ayat 5 78 Ali Imran ayat 185 79 qs al-a'raaf 7:172 80 mimpi 81 al alaq ayat 2 82 hadist tentang kesadaran lingkungan 83 berfikir 84 AL IKHLAS 85 Tidak lesu tidak lemah pantang menyerah sabar 86 Q.S+Al-Baqarah+ayat+267 87 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 88 AS sofat ayat 63 -65 89 2. QS. Al-Baqarah ayat 133 90 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 91 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 92 Muhammad 93 AL FATIHAH AYAT 5 94 Ali+imran+15 95 ali imran 38 96 maryam 56-57 97 an+anisa+Ayat+125 98 rezeki 99 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 100 surat al a'la

Hasil pencarian tentang Takwa

terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 26
ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa...dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
antara mereka terhindarkan (dan Allah mewajibkan kepada mereka) yakni kepada orang-orang mukmin (kalimat takwa...) yaitu "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah", kalimat ini dikaitkan dengan takwa, karena...merupakan penyebabnya (dan adalah mereka lebih berhak dengannya) yakni dengan kalimat takwa itu daripada...antara apa yang diketahui oleh Allah swt. ialah bahwa orang-orang mukmin itu berhak memiliki kalimat takwa
Yang demikian menjadi sebab baiknya amal yang dilakukan dan jalan agar diterima, karena menggunakan takwa...Al Maa’idah: 27) Di samping itu, dengan takwa, Allah akan memberi taufik kepada seseorang untuk beramal...

-deskripsi"> Dosa merupakan penyebab binasanya seseorang, maka dengan takwa Allah
musuh mereka, dan nampaknya jiwa menjadi rindu untuk mengetahui lebih dalam tentang perkara-perkara takwa...yang menjadi sebab kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 17
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 85
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai
(Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa) karena takut (kepada Allah dan.../perumpamaan yang paling baik, yaitu menggambarkan pembangunan mesjid yang berdasarkan bukan kepada takwa
(Sesungguhnya demikianlah Kami) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang takwa (memberikan
-deskripsi"> Yakni penuhilah hak Allah, yaitu takwa, dan penuhilah hakku, yaitu ditaati
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
Ingatlah (hari ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa) berkat keimanan mereka (kepada Tuhan
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 35
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai
tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati sebagaimana orang-orang yang takwa
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 13
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 109
Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
mereka dengki kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seorang yang paling mulia, paling takwa
Iman dan takwa disebut Allah sebagai perjanjian, karena Allah telah berjanji dalam kitab-kitab-Nya dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang
dengan baris di atas sebagai maf`ul mutlak bagi fi`ilnya yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang takwa
ucapan-ucapan yang menyakitkan berupa cercaan dan hujatan, yang harus kamu terima dengan sabar dan takwa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa) yaitu dengan menaati
sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa

-deskripsi"> Dengan iman dan takwa serta kekuasaan di bumi serta mengumpulkan kami
(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa