Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 yusuf 10 al furqan ayat 67 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 al-insyirah ayat 5 15 hujan 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 hewan 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Aman 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 al-baqarah ayat 168 25 al-maidah ayat 3 26 Urusan 27 orang tua 28 an-nur+ayat+36 29 surat al baqarah ayat 11 30 ali imran ayat 185 31 ikhlas 32 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 33 ali imran ayat 26 34 al-maidah ayat 48 35 Surat al maidah ayat 48 36 QS.Al imran ayat 79 37 Bersyukur 38 surat Al furqan ayat 20 39 lukman+ayat+15 40 ibrahim 32 41 surat Al furqan ayat 9 42 Al+hijr+ayat+48 43 Al+Anbiyâ+ayat+73 44 ar rum ayat 21 45 an nisa ayat 59 46 al ahzab ayat 70 47 al baqarah ayat 124 48 Memohon ampun 49 Al furqon ayat 67 50 Surga 51 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 52 An nahl ayat 120 53 Anjing 54 Saba 13 55 menghindari perkelahian 56 petunjuk 57 kemuliaan 58 al baqarah ayat 261 59 mengharapkan pertemuan 60 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 61 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 62 al bayyinah ayat 8 63 AL+AHZAB+AYAT+70 64 ali imran 190-191 65 golongan 66 ali imran 185 67 nuh ayat 25 68 Al-Israa’ ayat 24 69 8 malaikat 70 kabut 71 Ayat menuntut ilmu 72 SURAT AL KAHFI AYAT 19 73 lisan 74 al imran 96 75 Muslim 76 al an'am ayat 38 77 al qadar ayat 1-5 78 pendidikan 79 wahai jiwa 80 olah raga 81 Keras hati 82 Hidup sederhana 83 bermain 84 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 85 an-nisa ayat 36 86 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 87 israq ayat 81 88 Kitab sunan ibnu majah 89 Faedah hadits At tarmizi no 2292 90 Ibrahim ayat 43 91 ummul kitab 92 al an'am ayat 57 93 Sedikit sekali berterimakasih 94 ali-imran ayat 43 95 al maidah ayat 2 96 luqman 97 Surat Al ikhlas 98 al baqarah ayat 30 99 Ibrahim ayat 3 100 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah

Hasil pencarian tentang pagi

-deskripsi"> Karena pagi itu adalah pagi keburukan bagi mereka, pagi hukuman dan pagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia menyingsingkan pagi) mashdar yang bermakna isim yakni subuh atau pagi hari; artinya Allahlah yang...menyingsingkan sinar pagi, yaitu cahaya yang tampak di permulaan pagi hari mengusir kegelapan malam
(Demi matahari dan cahayanya di pagi hari) yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari.
Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal.
Pagi-pagi sekali mereka telah dikejutkan oleh siksaan yang telah ditetapkan dan kekal.
(Dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi) yaitu kuda yang menyerang musuh di waktu pagi
orang-orang munafik dan orang-orang yang dipaksa dengan kekerasan (dan) sujud pula (bayang-bayangnya di waktu pagi...) pada pagi hari (dan petang hari) sore hari.
Kemudian (neraka ditampakkan kepada mereka) maksudnya, mereka dibakar oleh api neraka (pada pagi dan...petang) di setiap pagi dan petang (dan pada hari terjadinya kiamat) dikatakan kepada mereka, ("Masuklah
cukup hanya dengan menyebutkan halaman tempat mereka tinggal (maka amat buruklah) yakni seburuk-buruk pagi...hari adalah (pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu) di dalam ungkapan ayat
merasa seakan-akan tidak tinggal) di dalam kubur mereka (melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi...hari) artinya, pada suatu sore hari atau pada suatu pagi hari.
Dapat pula dibaca Yusabbihu, artinya membaca tasbih dalam salat (kepada Allah di dalamnya, pada waktu pagi...) lafal Al-Ghuduwwi adalah Mashdar yang maknanya Al-Ghadwaati, artinya pagi hari (dan waktu petang) waktu
, kepada Allah atau Rasul-Nya (dan supaya kalian bertasbih kepada-Nya) yakni kepada Allah (di waktu pagi...dan petang) pada setiap pagi dan sore.
ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya) akan memetik buahnya (di pagi...hari) di pagi buta, supaya orang-orang miskin tidak mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 21
lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
(Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari.)
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 42
Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
Demi malam yang semakin menipis kepekatannya menjelang pagi,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 25
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 3
dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,
Demi pagi ketika cahayanya mulai tampak dan anginnya mulai bertiup.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 83
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 22
"Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
(Mereka itu memperoleh) di dalam surga (rezeki yang tertentu) setiap pagi dan sorenya.
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi) pada waktu subuh.
Ketika tiba pagi harinya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala membalik negeri mereka, Dia menjungkirbalikkan...138, “Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 18
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 23
Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 25
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya