Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 Surat al jumuah ayat 9-11 13 al maidah ayat 90 14 al maidah ayat 32 15 al hujurat ayat 13 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 Al ikhlas 19 an nisa ayat 29 20 Al jumuah ayat 10 21 Akal 22 Al isra ayat 23 23 Surat Asy syu'ara ayat 192 24 Ali imran 159 25 al isra ayat 1 26 Al Maidah ayat 91 27 ali imran ayat 191 28 Sabar 29 luqman ayat 14 30 Al-Maidah ayat 3 31 Al hasyr ayat 7 32 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 33 al bayyinah ayat 5 34 yunus ayat 40 35 niat 36 al maidah ayat 33 37 waris 38 zakat 39 luqman ayat 13 40 jual beli 41 al baqarah ayat 83 42 Yunus ayat 41 43 At taubah ayat 103 44 ali imran ayat 190 45 At taubah ayat 105 46 Berpikir 47 Yunus 57 48 al baqarah ayat 282 49 al maidah ayat 48 50 Ali imran 104 51 Luqman 14 52 riba 53 al baqarah ayat 168 54 kiamat 55 Akhlak 56 Al baqarah ayat 222 57 Al mujadalah ayat 58 58 ali imran 190 59 Ali imran 139 60 al baqarah ayat 32 61 PENDIDIKAN 62 penyakit menular 63 ali imran ayat 104 64 surat al-'Ankabut ayat 69 65 Al mujadalah ayat 11 66 Sholat 67 al-maidah ayat 2 68 ali imran ayat 159 69 Tajwid surat al anbiya 70 ilmu 71 al imran 72 Al imran 191 73 al maidah ayat 8 74 al ahzab ayat 21 75 Ali imran 102 76 Al Baqarah ayat 183 77 al baqarah ayat 256 78 Al Hujurat ayat 11 79 menuntut ilmu 80 Surat An naml ayat 26 81 al baqarah ayat 173 82 Surat Al falaq 83 Al mukminun ayat 12 -14 84 al fatihah ayat 2 85 Al ahzab ayat 33 86 At tahrim ayat 6 87 an nahl ayat 90 88 zina 89 ali imran 191 90 obat 91 iman 92 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 93 harta 94 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 95 Surat al ghafir ayat 60 96 al qasas ayat 79 -82 97 al ahzab ayat 41-42 98 Ali imran 134 99 an nur ayat 2 100 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12

Hasil pencarian tentang adam

Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 11
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada...para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan..., aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 27
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Sungguh telah Kami wasiatkan kepada Adam sejak semula sebelummu, Muhammad, agar tidak melanggar perintah...Tetapi Adam kemudian lupa lalu melanggar perjanjian itu.
Lalu setan membisikkan bujukan kepada Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon yang terlarang dengan...berkata, "Hai Adam, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah pohon.
ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah) yaitu Adam
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka.
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yakni dengan diilhamkan-Nya kepadanya, menurut...dibaca nashab, sedangkan 'kalimatun' dibaca rafa`, sehingga arti kalimat menjadi, "maka datanglah kepada Adam...Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Dialah yang menciptakan kalian dari satu keturunan, Adam, bapak manusia....Adam sendiri tercipta dari tanah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang manusia, yaitu Adam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil...Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam
(Kemudian Kami jadikan ia) manusia atau keturunan Adam (dari nuthfah) yakni air mani (yang berada dalam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
(Ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!")...ia enggan) tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam
(Sesungguhnya Kami telah menciptakanmu) maksudnya ayah kamu yaitu Adam (lalu Kami bentuk tubuhmu) Kami...masih berada di dalam sulbinya (kemudian Kami katakan kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi Adam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 120
Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan