Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 Hadis tentang asmaul husna al wakil 4 Injil 5 asmaul husna 6 minyak bumi 7 sabar 8 Keuntungan+jual+beli 9 surat an nas 10 at taubah ayat 105 11 Surat Ali Imran ayat 159 12 bekerja 13 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 14 hijrah 15 an nahl ayat 125 16 Wasiat 17 Ali imran 110 18 Al-Isro ayat 26-27 19 ali imran 31 20 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 21 an nisa ayat 59 22 Al-Baqarah Ayat 155 23 dalil+kitab+Al Quran 24 Yusuf 25 ibrahim 26 Jinn 27 Hadist tentang taat kepada allah 28 madu 29 obat 30 maryam 58 31 al imran 32 maryam+24 33 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 34 az zumar ayat 53 35 al hijr ayat 9 36 riba 37 Hadis+at+taubah+ayat+105 38 al hujurat ayat 13 39 Saba 40 Ali Imran 185 41 ali imran 159 42 ibrahim 7 43 Hari kiamat 44 Hadits kitab injil 45 Zakat 46 zabur 47 ali imran 48 al+maidah+ayat+48 49 pakaian 50 nasakh tiada pengganti 51 al+baqarah+ayat+256 52 Al Maidah ayat 48 53 An najm ayat 39 54 maryam+23 55 Al Baqarah ayat 30 56 ayat suara hati 57 al an am ayat 74-79 58 al maidah ayat 46 59 haji 60 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia 61 Al-Baqarah ayat 201 62 ali imran 104 63 putus amal 64 Kebajikan 65 puasa 66 surat+hud+ayat+107 67 yang belajar al quran dan mengamalkannya 68 Peristiwa+hari+kiamat 69 an nahl ayat 97 70 Maryam 70 71 tepat waktu 72 Hati 73 luqman+14 74 ILMU 75 Jual beli yang dilarang 76 saba 28 77 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 78 Hadits tentang kitab taurat 79 Surah Al Isra Ayat 55 80 surat 3 ayat 5 81 surat yusuf ayat 42 82 surat al bayyinah 5 83 mencela 84 berkembang 85 niat 86 al baqarah ayat 183 87 Sihir 88 al isra ayat 32 89 surat+al+bayyinah+5 90 wanita 91 Memaafkan 92 Harta 93 Wanita keji 94 hadis tentang manusia 95 al baqarah ayat 2 96 Malam 97 QS+An-Nisa+ayat+29 98 al isra ayat 55 99 shalat 100 musibah

Hasil pencarian tentang adam

Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 11
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada...para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan..., aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 27
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Sungguh telah Kami wasiatkan kepada Adam sejak semula sebelummu, Muhammad, agar tidak melanggar perintah...Tetapi Adam kemudian lupa lalu melanggar perjanjian itu.
Lalu setan membisikkan bujukan kepada Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon yang terlarang dengan...berkata, "Hai Adam, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah pohon.
ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah) yaitu Adam
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka.
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yakni dengan diilhamkan-Nya kepadanya, menurut...dibaca nashab, sedangkan 'kalimatun' dibaca rafa`, sehingga arti kalimat menjadi, "maka datanglah kepada Adam...Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Dialah yang menciptakan kalian dari satu keturunan, Adam, bapak manusia....Adam sendiri tercipta dari tanah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang manusia, yaitu Adam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil...Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam
(Kemudian Kami jadikan ia) manusia atau keturunan Adam (dari nuthfah) yakni air mani (yang berada dalam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
(Ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!")...ia enggan) tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam
(Sesungguhnya Kami telah menciptakanmu) maksudnya ayah kamu yaitu Adam (lalu Kami bentuk tubuhmu) Kami...masih berada di dalam sulbinya (kemudian Kami katakan kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi Adam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 120
Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan