Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 Al Isra ayat 26-27 11 gunung 12 Ibrahim 7 13 Surat an nahl ayat 44 14 riba 15 ali imran 16 yunus 17 pertengkaran 18 sabar 19 hijrah 20 saba 16 21 Berpikir 22 Dalil+tentang+judi 23 zabur 24 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 25 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 26 ali imran 190 27 berlomba 28 Tuhan 29 hujan 30 puasa 31 Hadis at taubah ayat 105 32 Tajwid+surat+al+anbiya 33 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 34 surat+al-baqarah+ayat+155-157 35 Kitab+injil+alisra 36 Kayu 37 Al maidah ayat 48 38 maryam 16 39 Cinta+tanah+air+ 40 tauhid 41 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 42 anggur 43 jus berapa surat al an am ayat 59 44 al hujurat ayat 13 45 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 46 Alankabut ayat 10 47 Surat Al alaq 48 domba 49 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 50 at+talaq+ayat+3 51 Pintu+rezeki 52 hadist+al-hujurat+ayat+12 53 hukum 54 Ali Imran ayat 164 55 al hijr 22 56 Surat+ghafir+ayat+52 57 an nisa ayat 29 58 almaidah ayat 3 59 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 60 Kesengsaraan dan kemelaratan 61 QS. Ali Imran ayat 104 62 saba 13 63 Muhammad 64 rayap 65 Taurat 66 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 67 HUD AYAT 61 68 Al+anfal+ayat+82 69 An-nur ayat 43 70 kebahagiaan 71 bermegah 72 ilmu 73 ular 74 berbahagia 75 dalil+kitab+Al Quran 76 ar rahman 19 77 Yunus 101 78 maryam+17 79 nafsu 80 akal 81 saba+16 82 jihad 83 al an,am ayat 1 84 ibrahim 32 85 at taubah ayat 105 86 Minuman keras 87 ar rahman 26 88 al maidah ayat 2 89 zina 90 at taubah ayat 36 91 Al imran 92 ar-rum ayat 41 93 an nisa ayat 100 94 at talaq ayat 4 95 Abu daud 96 dalil+naqli+kitab+al quran+arab 97 Nabi adam 98 Al+imran 2-4 99 Surat Al-Baqarah ayat 134 100 Hukum+tajwid+nya+surat+al+mukminun

Hasil pencarian tentang matahari

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu...menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari...terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 1
Apabila matahari digulung,
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 1
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
melihat (kepada) ciptaan (Rabbmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang) mulai dari tenggelamnya matahari...menghendaki) yakni Rabbmu (niscaya Dia menjadikan bayang-bayang itu tetap) artinya tidak hilang sekalipun matahari...terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap itu (sebagai petunjuk...) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu tidak akan dikenal.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
(Apabila matahari digulung) dilipat dan sinarnya menjadi lenyap.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"....Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
tidak akan merasa dahaga di dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari...di dalamnya") yaitu sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga...tidak ada matahari.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Dan siang apabila menampilkannya) yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi.
Dan Dialah Pemilik tempat-tempat terbitnya matahari. (1). (1) Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta...Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini..., bisa jadi, adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...selama mengedari matahari sekitar 523,5 derajat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut
Ketika melihat matahari muncul ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini Tuhanku, karena ia yang paling...Tetapi setelah matahari tenggelam ia mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 73
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun....Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil....Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 38
dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
(Dan Kami jadikan pelita) yang menerangi (yang amat terang) yang dimaksud adalah matahari.
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagai salah satu bintang, matahari--sebagaimana halnya bintang-bintang lainnya--memiliki gerak edarnya...Keistimewaan yang ada pada matahari adalah, pertama, posisinya sebagai bintang yang dekat dengan bumi...matahari dalam bentuk oval.