Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 Sabar 5 Ilmu 6 Ali imran 7 akhlak 8 Etika murid kepada guru 9 Menuntut ilmu 10 shalat 11 Sholat 12 al maidah ayat 3 13 al maidah ayat 2 14 luqman 13 15 al jaatsiyah ayat 13 16 zakat 17 jual beli 18 akal 19 ali imran 159 20 muhammad 10 21 sedekah 22 Hadist Bukhori dan muslim 23 Ibrahim 7 24 at taubah ayat 71 25 al baqarah ayat 282 26 yunus 10 27 Pohon 28 kejadian manusia 29 Dosa 30 al+anam+ayat+1 31 saba 19 32 amanat 33 haji 34 an-nisa ayat 19 35 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 36 Al imran 37 al ikhlas 38 an nisa ayat 59 39 Ali Imran 103 40 an nur ayat 2 41 Tentang bersi 42 Al-an'am ayat 165 43 taubat 44 At taubah ayat 36 45 ali imran 190 46 nafas 47 ali imran 130 48 ali Imran 64 49 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 50 surat quraisy 51 Hud ayat 61 52 AL HUJURAT AYAT 10 53 al-ikhlas 54 Surah al baqarah ayat 30 55 an nisa ayat 9 56 AL ISRA AYAT 23 57 Keutamaan mengajar ilmu 58 yunus 59 kikir 60 Ibrahim+ayat+34 61 ali imran 97 62 muslim, bab pakaian (2125) 63 al mujadilah ayat 11 64 luqman 65 Agama 66 al- Baqarah ayat 195 67 al ahzab ayat 21 68 surat ali imran ayat 159 69 al baqarah ayat 21 70 Rendah diri 71 yunus 41 72 an nahl ayat 125 73 Takwa 74 at tahrim ayat 6 75 Cahaya 76 iman 77 surah hud ayat 61 78 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 79 lebih dari 80 jihad 81 Mengurus 82 al mujadalah ayat 11 83 Yunus 84 84 Menasehati anak 85 Gelap dan terang 86 cobaan 87 Yunus 57 88 Al-Baqarah Ayat 233 89 Tentang ansor 90 Luqman 17 91 Al-Maidah+ayat+90 92 Al baqarah ayat 2 93 an-Nisa’ ayat 6 94 al baqarah ayat 228 95 Dakwah nabi Luth 96 Ibrahim+ayat+32 97 ali imran ayat 130 98 Surat+al+ikhlas+ayat+2 99 ali imran 180 100 saba 28

Hasil pencarian tentang matahari

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu...menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari...terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 1
Apabila matahari digulung,
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 1
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
melihat (kepada) ciptaan (Rabbmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang) mulai dari tenggelamnya matahari...menghendaki) yakni Rabbmu (niscaya Dia menjadikan bayang-bayang itu tetap) artinya tidak hilang sekalipun matahari...terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap itu (sebagai petunjuk...) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu tidak akan dikenal.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
(Apabila matahari digulung) dilipat dan sinarnya menjadi lenyap.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"....Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
tidak akan merasa dahaga di dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari...di dalamnya") yaitu sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga...tidak ada matahari.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Dan siang apabila menampilkannya) yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi.
Dan Dialah Pemilik tempat-tempat terbitnya matahari. (1). (1) Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta...Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini..., bisa jadi, adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...selama mengedari matahari sekitar 523,5 derajat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut
Ketika melihat matahari muncul ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini Tuhanku, karena ia yang paling...Tetapi setelah matahari tenggelam ia mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 73
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun....Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil....Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 38
dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
(Dan Kami jadikan pelita) yang menerangi (yang amat terang) yang dimaksud adalah matahari.
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagai salah satu bintang, matahari--sebagaimana halnya bintang-bintang lainnya--memiliki gerak edarnya...Keistimewaan yang ada pada matahari adalah, pertama, posisinya sebagai bintang yang dekat dengan bumi...matahari dalam bentuk oval.