Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 al maidah ayat 2 8 sedekah 9 hutang 10 Ilmu 11 hadist muhammad tentang manusia 12 riba 13 shalat 14 al fushilat ayat 33 15 maryam 16 at tahrim ayat 6 17 ali imran 185 18 Muhammad 19 al imran 20 muhamad nikah 21 AL MAIDAH AYAT 1 22 al baqarah ayat 275 23 Rezeki 24 Jual beli 25 Sholat 26 zakat 27 Ar rahman 28 Niat 29 Iman 30 al maidah ayat 3 31 ali imran 92 32 Menuntut ilmu 33 ali imran 159 34 Luqman ayat 12 35 ikhlas 36 khalifah 37 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 38 al Isra ayat 23 39 Leburan logam 40 pendidikan 41 Manusia 42 ali+imran+ayat+92 43 yusuf 44 surat+al+taubah+50 45 al baqarah ayat 185 46 al-baqarah ayat 30 47 ali imran ayat 104 48 Muhammad 7 49 yunus 57 50 Ghaib 51 Surat Al-Baqarah Ayat 184 52 al mujadalah ayat 11 53 al imran 104 54 Akhlak 55 luqman ayat 18 56 an nisa ayat 29 57 Surat 19 ayat 12 58 sabar 59 Ibrahim 40 60 Tumbuhan 61 al+maidah+ayat+3 62 Agar kamu bertakwa 63 Maaf 64 Ayat sedekah 65 ali imran ayat 159 66 mukmin 67 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 68 hujan 69 QS Al- Baqara ayat 30 70 ali+imran+ayat+104 71 surah ali imran ayat 130 72 at-takwir ayat 6 73 sesat 74 Al baqoroh ayat 201 75 sakit 76 wasiat 77 gaib 78 annisa ayat 29 79 Ibadah 80 Isa Al masih 81 at taubah ayat 34 82 Istri dan anak 83 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 84 alam semesta 85 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 86 Pendidikan islam 87 kurma 88 PEMIMPIN 89 Aurat 90 yusuf 57 91 ali+imran+ayat+103 92 Anaml ayat 31 93 Ali Imran ayat 7 94 al+baqoroh+ayat+103 95 Surat Ar-Ra’du ayat 28 96 bersedekah 97 Malam siang matahari dan bulan 98 Niat puasa 99 Al Baqarah ayat 26 100 al+isra+ayat+36

Hasil pencarian tentang matahari

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 90
Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu...menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari...terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 1
Apabila matahari digulung,
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 1
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
melihat (kepada) ciptaan (Rabbmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang) mulai dari tenggelamnya matahari...menghendaki) yakni Rabbmu (niscaya Dia menjadikan bayang-bayang itu tetap) artinya tidak hilang sekalipun matahari...terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap itu (sebagai petunjuk...) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu tidak akan dikenal.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
(Apabila matahari digulung) dilipat dan sinarnya menjadi lenyap.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 78
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"....Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
(Dan bulan apabila mengiringinya) apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari.
tidak akan merasa dahaga di dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari...di dalamnya") yaitu sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga...tidak ada matahari.
(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
(Dan siang apabila menampilkannya) yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi.
Dan Dialah Pemilik tempat-tempat terbitnya matahari. (1). (1) Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta...Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini..., bisa jadi, adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...selama mengedari matahari sekitar 523,5 derajat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut
Ketika melihat matahari muncul ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini Tuhanku, karena ia yang paling...Tetapi setelah matahari tenggelam ia mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 73
Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun....Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil....Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 38
dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
(Dan Kami jadikan pelita) yang menerangi (yang amat terang) yang dimaksud adalah matahari.
Matahari tidak akan melenceng dari tata aturannya sehingga mendahului bulan dan masuk dalam peredarannya...Baik matahari, bulan dan lainnya senantiasa beredar dalam garis edarnya dan tidak pernah melenceng(1)...Sebagai salah satu bintang, matahari--sebagaimana halnya bintang-bintang lainnya--memiliki gerak edarnya...Keistimewaan yang ada pada matahari adalah, pertama, posisinya sebagai bintang yang dekat dengan bumi...matahari dalam bentuk oval.