Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 Zabur 5 al+baqarah+ayat+165 6 an nisa ayat 29 7 sabar 8 at taubah ayat 105 9 al+maidah+ayat+122 10 surah al a'raf ayat 79 11 Sombong 12 ali imran ayat 159 13 Zina 14 al+lail+ayat+1-2 15 at taubah ayat 60 16 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 17 al hujurat ayat 13 18 Zakat 19 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 20 Rezeki 21 lokasi yang memudahkan 22 Jibril 23 an nisa ayat 58 24 Bumi bulat 25 Injil 26 al+ikhlas 27 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 28 Ali imran 29 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 30 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 31 al+maidah+ayat+47 32 al maidah ayat 48 33 Menyelam 34 Arsy 35 Saba' ayat 1 36 pertengkaran 37 AS+SAJADAH+AYAT+6 38 ali imran 134 39 Al-Ahzab ayat 33 40 hr+muslim+288 41 AL HASYR AYAT 18 42 Jihad 43 Surat-ad-dahr-ayat-23 44 al maidah ayat 2 45 kitab+zabur 46 at tahrim ayat 6 47 al baqarah ayat 188 48 surat+thaha+ayat+125 49 surah ar-raf ayat 72 50 yusuf ayat 111 51 mati 52 al+hijr+22 53 luqman 13 54 dalil+kitab+Zabur 55 Melindungi 56 surat+thaha+ayat+126 57 An nisa ayat 1 58 surah+fathir+ayat+18 59 Ayat ayat larangan zina 60 Ar rum ayat 41 61 ar rum ayat 21 62 Al quran 63 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 64 Surat Al Muzzammil ayat4 65 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 66 QS. Al-Fatihah Ayat 3 67 kebersihan mulut 68 an nisa+ayat+65 69 Ujian 70 haji 71 al lail ayat 1-2 72 Tajwid+surat+al+anbiya 73 anjing 74 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 75 al maidah ayat 8 76 tahrim ayat 6 77 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 78 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 79 surat annisa ayat 29 80 hr.muslim:+3447 81 fangqolibu bini mati 82 ali+imran+110 83 Sembahyang 84 hujan 85 an nahl ayat 125 86 Sulaiman 87 Amat penipu 88 al baqarah ayat 2 89 As al jinn 6 90 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 91 Lembah 92 az-zariyat ayat 56 93 an nisa ayat 59 94 al baqarah ayat 43 95 wanita 96 yusuf ayat 3 97 maryam 58 98 Surat An Naas ayat 6 99 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 100 Nikmat

Hasil pencarian tentang al-ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas