Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 ali imran 159 11 surat thaha ayat 180 12 huud+40 13 ali+imran+159 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 Hadits Abu Daud Nomor 4432 16 Al-Baqarah ayat 168 17 Aman 18 an-nur+ayat+36 19 al-insyirah ayat 5 20 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 21 laut 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 al-maidah ayat 3 24 al bayyinah ayat 8 25 al hijr ayat 9 26 Al ikhlas 27 Al+hijr+ayat+48 28 surat al baqarah ayat 11 29 al fatiha ayat 1 30 AL MAIDAH AYAT 2 31 QS.Al imran ayat 79 32 al-maidah ayat 48 33 al maidah ayat 3 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 saba 15 36 Ar-Rahman ayat 19 37 Ayat 43 38 Tafsir kepuasan kerja 39 al isra ayat 26 40 annisa ayat 58 41 dunia 42 surat Al furqan ayat 20 43 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 44 yusuf 45 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 46 surat Al furqan ayat 9 47 al baqarah ayat 219 48 akhlak 49 Al-Baqarah · Ayat 286 50 orang tua 51 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 52 al baqarah ayat 275 53 hewan 54 An-nisa ayat 58 55 awan 56 ali imran 64 57 AL HUJURAT AYAT 11 58 ali imran ayat 185 59 ali imran 60 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 61 Tadabbur asy syuara ayat 174 62 Al Imran ayat 7 63 ali+imran+,135 64 Palestina 65 al ghasiyah ayat 17-20 66 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 67 al a'raf ayat 31 68 malaikat taat kepada Allah 69 al fatihah ayat 1 70 huud+42 71 ar rum ayat 21 72 ali+imran+188 73 Faedah hadits At tarmizi no 2292 74 Surat Al-Baqarah Ayat 286 75 al ahzab ayat 70 76 kabut 77 Surat+Al-Baqarah 78 al baqarah ayat 124 79 Hadits Abu Daud No. 1241 80 Surat Al-Baqarah ayat 10 81 al+fatihah+ayat+2 82 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 83 an nisa ayat 36 84 Surat yasin 85 Cobaan 86 al anfal ayat 17 87 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 88 Surat al maidah ayat 48 89 huud+39 90 ayat tentang hukum pada juz 20 91 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 92 nabi yusuf 93 SURAT AL KAHFI AYAT 19 94 al-baqarah-ayat-286 95 al maidah ayat 16 96 sedekah 97 surat al-araf 31 98 AL BAQARAH AYAT 43 99 zakat qardh 100 Al+waqiah+ayat+37

Hasil pencarian tentang al-ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
tafsir-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan seseorang berbuat ikhlas...kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lanjutkan dengan perintah berbuat ikhlas....

-deskripsi"> Yakni dengan berbuat ikhlas dalam beribadah dan dalam taqarrub (pendekatan...Ikhlas artinya membersihkan niat karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua ibadah baik yang wajib...hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...banyak dan nikmat yang besar di dunia dan akhirat dan memintanya untuk selalu melaksanakan salat dengan ikhlas
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.

-deskripsi"> Yakni kepada kitab ini (Al Qur’an) dan kepada semua yang wajib diimani...Mereka juga membenarkannya dengan amal saleh yang mencakup ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti rasul).
Apakah orang yang menjalani kehidupan dengan petunjuk Tuhan, dan mencari kebenaran secara ikhlas dengan...didukung saksi kebenaran dari Allah yang ada pada zamannya, berupa al-Qur'ân, dan yang ada sebelumnya...Maka janganlah kamu, wahai Nabi, menyangsikan kebenaran al-Qur'ân yang Allah turunkan ini, satu kitab
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
-deskripsi"> Yakni tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah,...Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada
-deskripsi"> Di samping keadaan Al Qur’an seperti yang sudah dijelaskan, Allah Subhaanahu...wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...'alaihi wa sallam, di mana Beliau adalah manusia yang paling mulia, sehingga dapat diketahui bahwa Al...

-deskripsi"> Oleh karena Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran untuk membimbing...tampak (yang terkait dengan anggota badan) maupun syariat yang tersembunyi (terkait dengan hati) dengan ikhlas
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
-deskripsi"> Bahkan yang masuk surga adalah orang yang berbuat ikhlas kepada Allah dan...Berdasarkan ayat ini, yang berhak masuk surga adalah orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah shallallahu
Beliau berbuat syirk dan memberitahukan buruknya perkara itu, maka Dia memerintahkan Beliau berbuat ikhlas...juga berhak disyukuri atas nikmat-nikmat-Nya yang terkait dengan agama seperti taufiq untuk berbuat ikhlas
Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...€™: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam surah Al.../p>-deskripsi"> Yakni amal yang diperintahkan syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dengan ikhlas...Hasan Al Basri berkata, “Allah merubah mereka yang sebelumnya amal buruk menjadi amal saleh, yang...sebelumnya syirk menjadi ikhlas dan yang sebelumnya berbuat zina menjadi menikah, dan yang sebelumnya
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Disebutkan kata "berpegang teguh kepada Allah dan berbuat ikhlas" setelah kata memperbaiki diri meskipun...benar-benar berpegang teguh kepada Allah, kembali dan meminta kepada-Nya agar disingkirkan serta berbuat ikhlas
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
-deskripsi"> Seperti inilah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
-deskripsi"> Dari tauhid dan ikhlas sebagai hukuman karena mengingkari ayat-ayat Allah

-deskripsi"> Dengan mentauhidkan (mengesakan) Allah Ta’ala dan beribadah ikhlas...Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
-deskripsi"> Ayat ini merupakan taqrir (penguatan) perintah untuk berbuat ikhlas (beribadah...hanya kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankannya), sekaligus untuk menerangkan bahwa Allah Subhaanahu...p>-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan tauhid dan berbuat ikhlas...p class="tafsir-deskripsi"> Keputusan-Nya nanti adalah Dia akan memasukkan orang-orang yang berbuat ikhlas
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
-deskripsi"> Dengan demikian, mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan melaksanakan
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas