Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 3 al maidah ayat 2 4 Islam 5 Al Baqarah ayat 30 6 Allah 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 yunus 9 tolong menolong 10 ar rahman 11 al imran 104 12 Ayat nabi nuh 13 YUNUS 5 14 al baqarah ayat 275 15 Sabar 16 surga 17 riba 18 ali imran ayat 159 19 al baqarah ayat 233 20 al hijr ayat 9 21 ali imran 133 22 Al-Baqarah ayat 152 23 Al Hujurat Ayat 13 24 QS. Al-Baqarah ayat 124 25 surah+al+baqoh+ayat+222 26 dimana Allah 27 Nabi saw 28 Munafik 29 al-Hujurat ayat 13 30 pendidikan 31 ayat 145 32 Yusuf 87 33 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 34 puasa 35 Pecahan 36 ibrahim 1 37 Surah an nisaa ayat 101 38 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 39 al hijr 40 khalifah 41 Surat Ar-rahman ayat 19 42 Ali imron ayat 102 43 gunung 44 luqman 45 Nabi Isa adalah anak Allah 46 QS. al-Luqman ayat 10 47 AT TAHRIM AYAT 6 48 IMAN 49 An naml ayat 19 50 yunus 57 51 anak Allah 52 Surat an Nisa ayat 142 53 az zukhruf ayat 11 54 Menjaga kesehatan 55 AN NISA AYAT 29 56 Belajar 57 Q.S. Fathir ayat 2 58 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 59 ali imran 8 60 bekerja 61 rezeki 62 waktu 63 luqman 13 64 Tuhan tiga 65 Al baqarah ayat 31 66 katakan 67 Kandungan+surat+Al+anfal 68 Maryam ayat 54 - 65 69 Ali imran 139 70 Allah Tuhan 71 Ayat 42 72 annur ayat 3 73 Bertaubat kami hapus 74 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 75 Tafsir tentang teknologi 76 balasan perbauatan buruk 77 Surat+albaqaroh+1-13 78 an nahl ayat 97 79 Surah Ali-Imran ayat 114 80 ashshof ayat 61 81 bersyukur atas rezeki 82 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 83 ali imran 103 84 memaafkan 85 Tahrim ayat 6 86 Nabi isa adalah Tuhan 87 yusuf+47 88 Beriman 89 Annisa ayat 7 90 al+hijr ayat 22 91 laba 92 ar-Rum ayat 39 93 Jizyah 94 al-zalalah ayat 7-8 95 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 96 yusuf 24 97 surat Maryam ayat 22 98 anak Allah atau Allah atau Tuhan 99 surga langit 100 Fushilat ayat 10

Hasil pencarian tentang AL+MUJADILAH+AYAT+11

Al-Mujadilah, 21).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran