Paling Sering Dicari

1 Ar rahman 2 sabar 3 an+nisa+ayat+21 4 Al Mulk ayat 2 5 tolong menolong 6 Islam 7 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 8 surat+An-Najm+ayat+38 9 Al Baqarah ayat 30 10 al hijr ayat 9 11 yunus 12 Ali Imran ayat 159 13 al maidah ayat 2 14 shalat 15 surga 16 pecahan 17 YUNUS 5 18 Muslim 19 al imran 104 20 surah+al+baqoh+ayat+222 21 hadits shalat 22 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 23 Munafik 24 dimana Allah 25 al-Hujurat ayat 13 26 ayat 145 27 muhammad 35 28 Anak allah 29 puasa 30 Allah 31 al baqarah ayat 2 32 al baqarah ayat 233 33 QS. Al-Baqarah ayat 124 34 Zikir 35 Al Hujurat Ayat 13 36 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 37 Nabi saw 38 waktu 39 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 40 rezeki 41 ibrahim ayat 7 42 Ali imron ayat 102 43 wanita 44 ibrahim 7 45 ali imran 8 46 bekerja 47 musibah 48 Zakat 49 Al baqarah ayat 31 50 Surah Ali-Imran ayat 114 51 Ali Imran ayat 139 52 al baqarah ayat 275 53 ar rum ayat 21 54 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 55 ali imran 133 56 Ali imran 139 57 QS. al-Luqman ayat 10 58 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 59 Surat an Nisa ayat 142 60 Nabi Isa adalah anak Allah 61 Tuhan tiga 62 akhlak 63 annur ayat 3 64 Jujur 65 ali imran 110 66 Allah Tuhan 67 Surat+albaqaroh+1-13 68 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 69 ashshof ayat 61 70 Bertaubat kami hapus 71 Ikhlas 72 ali imran 103 73 pendidikan 74 yunus 57 75 Tafsir tentang teknologi 76 Yusuf 87 77 ibrahim 1 78 Kisah kaum sodo 79 Ayat 42 80 Al hadid ayat 20 81 Surat Ar-rahman ayat 19 82 ali imran 97 83 Q.S. Fathir ayat 2 84 Maryam ayat 54 - 65 85 waris 86 surah al ikhlas 87 An naml ayat 19 88 katakan 89 al baqarah ayat 163 90 Hutang 91 IMAN 92 LUQMAN+AYAT+14 93 bersyukur atas rezeki 94 Al-Baqarah ayat 152 95 Shad ayat 27 96 Menjaga kesehatan 97 riba 98 al ahzab ayat 36 99 al ahzab ayat 15 100 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata

Hasil pencarian tentang jujur

terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 58
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada kami bila janji itu akan terpenuhi, jika kalian orang yang jujur."
Aku benar-benar sanggup melakukannya dan aku jujur dalam perkataan dan perbuatanku ini."
(Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya
Dan aku benar-benar jujur dalam membawa misi dakwah ini.
Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba-Ku yang jujur, beriman, dan berbuat baik, "Kerjakanlah salat
orang-orang yang menahan derita di dalam beribadat kepada Allah dan menjauhi maksiat, orang-orang yang jujur
(Di antara Ahli Kitab ada golongan yang bersikap lurus) jujur dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah
Al-Qur'ân itu juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu.
artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang
Takutlah hanya kepada Allah semata jika kalian jujur dan benar dalam beriman dan melaksanakan segala
Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari al-Qur'ân, surat al-Fâtihah, yang
Mereka tidak jujur mengatakan hal itu.
Allah yang telah memberikan karunia kepada mereka sebagai kelebihan mereka atas hamba-hamba lain yang jujur
Sungguh, kamu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam pandanganku dan kamu adalah orang yang jujur
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan, jujur
Walaupun dengan peringatan keras dan jujur seperti itu, ternyata sebagian orang--karena didorong oleh
Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
Oleh karena itu, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada orang-orang Yahudi--dan kamu adalah orang yang jujur
tunjukkanlah kepada kami alasan-alasan yang membenarkan hal itu, kalau kalian sungguh- sungguh orang yang jujur
maka kembalikanlah perjanjian itu) lemparkanlah perjanjian mereka itu (kepada mereka dengan cara yang jujur
telah datang kepada umat-umat terdahulu, serta mereka mengetahui bahwa Rasul mereka adalah orang yang jujur
Mengapa kalian lakukan hal itu, jika kalian benar-benar jujur dalam berjanji dengan menunjukkan keimanan
Aku tegaskan di sini bahwa ia adalah orang yang jujur.
(Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur
hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur
manusia) kata-kata (yang baik) misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang dari yang mungkar, berkata jujur
Jika saja mereka mau bersikap jujur dengan mengatakan "Sami'nâ wa atha'nâ" (kami dengar dan kami taati
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur