Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ali imran 7 Ilmu 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 Shalat 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 ali imran 159 14 Islam 15 al baqarah ayat 2 16 an nisa ayat 58 17 Tumbuhan 18 almuminun+ayat+gg-100 19 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 20 yunus 21 yunus 57 22 an nisa ayat 29 23 al baqarah ayat 30 24 yunus 5 25 Al imran 103 26 Surat an naba 27 Zina 28 hadits+tentang+menjaga+keturunan 29 Zakat 30 niat 31 Hak dan kewajiban suami istri 32 SYAITAN 33 Sholat 34 luqman 15 35 surat+fushshilat+ayat+33 36 ali imran 54 37 al maidah ayat 2 38 al maidah ayat 3 39 ali imran 110 40 Al anbiya ayat 30 41 Al Baqarah ayat 1 42 kiamat 43 sehat 44 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 45 al hijr 22 46 tafsir+ar-rum+ayat+41 47 Surat annisa 48 al ahzab ayat 72 49 sihir 50 al hujarat ayat 13 51 pembunuhan 52 pentingnya akal 53 Jalan keluar 54 penyayang 55 Surga 56 Al imran 104 57 Belajar 58 Tajjwid qs al anfal ayat 30 59 almuminun+ayat+99-100. 60 ALI+IMRAN+159 61 ali imran 19 62 al maidah ayat 8 63 al ahzab ayat 21 64 Makanan halal 65 ali imran 145 66 maha pengasih 67 mujadalah ayat 11 68 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 69 Pekerjaan yang lebih baik 70 Doa memakai pakaian 71 AL+BAQARAH+AYAT+26 72 al hijr 74 73 al baqarah ayat 256 74 Istri yang ber iman 75 bidadari 76 az zumar ayat 68 77 obat 78 tipu daya 79 jahe 80 surat+maryam+ayat+86 81 Musa api 82 at-+thur+16 83 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 84 MARYAM 85 an nisa ayat 1 86 ikhlas 87 Al anam ayat 88 88 maryam+93 89 azab 90 al+maidah+ayat+90 91 Alam semesta 92 An nahl ayat 78 93 surat al rum ayat 39 94 kehidupan 95 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 96 Cabang iman 97 ali imran 190 98 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 99 ayat 118 100 An-Nahl ayat 36

Hasil pencarian tentang jujur

terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 58
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada kami bila janji itu akan terpenuhi, jika kalian orang yang jujur."
Aku benar-benar sanggup melakukannya dan aku jujur dalam perkataan dan perbuatanku ini."
(Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya
Dan aku benar-benar jujur dalam membawa misi dakwah ini.
Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba-Ku yang jujur, beriman, dan berbuat baik, "Kerjakanlah salat
orang-orang yang menahan derita di dalam beribadat kepada Allah dan menjauhi maksiat, orang-orang yang jujur
(Di antara Ahli Kitab ada golongan yang bersikap lurus) jujur dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah
Al-Qur'ân itu juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu.
artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang
Takutlah hanya kepada Allah semata jika kalian jujur dan benar dalam beriman dan melaksanakan segala
Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari al-Qur'ân, surat al-Fâtihah, yang
Mereka tidak jujur mengatakan hal itu.
Allah yang telah memberikan karunia kepada mereka sebagai kelebihan mereka atas hamba-hamba lain yang jujur
Sungguh, kamu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam pandanganku dan kamu adalah orang yang jujur
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan, jujur
Walaupun dengan peringatan keras dan jujur seperti itu, ternyata sebagian orang--karena didorong oleh
Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
Oleh karena itu, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada orang-orang Yahudi--dan kamu adalah orang yang jujur
tunjukkanlah kepada kami alasan-alasan yang membenarkan hal itu, kalau kalian sungguh- sungguh orang yang jujur
maka kembalikanlah perjanjian itu) lemparkanlah perjanjian mereka itu (kepada mereka dengan cara yang jujur
telah datang kepada umat-umat terdahulu, serta mereka mengetahui bahwa Rasul mereka adalah orang yang jujur
Mengapa kalian lakukan hal itu, jika kalian benar-benar jujur dalam berjanji dengan menunjukkan keimanan
Aku tegaskan di sini bahwa ia adalah orang yang jujur.
(Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur
hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur
manusia) kata-kata (yang baik) misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang dari yang mungkar, berkata jujur
Jika saja mereka mau bersikap jujur dengan mengatakan "Sami'nâ wa atha'nâ" (kami dengar dan kami taati
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur