Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 sabar 4 al maidah ayat 1 5 An Nahl ayat 125 6 sholat 7 AL-BAQARAH AYAT 30 8 ilmu 9 ali imran 10 ibrahim 7 11 an nisa ayat 59 12 ali imran 92 13 Hutang 14 zakat 15 Rahmat 16 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 17 an nisa ayat 29 18 Al-hujurat ayat 10 19 ayat kursi 20 at taubah ayat 60 21 al qashash ayat 77 22 Al Imran 139 23 Suray al baqarah ayat 153 24 yunus 25 Al-Baqarah ayat 256 26 kebenaran kesesatan 27 luqman 13 28 Surah+al ikhlas 29 al maidah ayat 6 30 niat 31 zina 32 al hadid ayat 25 33 Tafsir Ibnu Katsir 34 yusuf 35 sebagian 36 Memaafkan 37 musa 38 Dinding ini rahmat dari tuhan 39 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 40 surga 41 Shalat 42 surah al–baqarah ayat 183 43 al baqarah ayat 256 44 sebagian+tidaklah+bersyukur 45 Al maidah ayat 32 46 ali imran 139 47 semua 48 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 49 ali imran 103 50 an nisa ayat 10 51 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 52 Surah al baqarah ayat 3 53 al ikhlas 54 Al-Maidah ayat 8 55 Akhlak 56 Ali+Imran+190 57 Al baqarah ayat 275 58 hadits riwayat ahmad 17320 59 at tin ayat 4 60 Surat+Arrad8 61 surat an-nisa ayat 29 62 Nafkah 63 enam masa 64 hukum 65 doa nabi adam 66 ali imran 185 67 Pengetahuan 68 al baqarah ayat 30 69 Luqman+33 70 Hud ayat 11 71 ali imran ayat 134 72 Surat+al+hijr+ayat+43-44 73 Surah Al-Baqarah ayat 276 74 al maidah ayat 8 75 luqman 14 76 al-Baqarah ayat 233 77 an nisa ayat 21 78 Almaidah ayat 6 79 an nisa ayat 4 80 maryam+14 81 al isro ayat 85 82 at-thariq ayat 4 83 Al Qur'an, pemindahan ibukota 84 Yakin 85 tafsir an nahl ayat 78 86 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 87 Surah al-Anfāl ayat 75 88 Salam yang tidak Allah tetapkan 89 bersyukur 90 lukman ayat 20 91 al a'raaf 172 92 An-Nahl (16) ayat 125 93 ibrahim ayat 7 94 ADZ DZARIYAT AYAT 56 95 kahfi ayat 10 96 surat nuh 97 maryam+72 98 As-Syu'ara ayat 137 99 QS.+Ar-Rahman+:+1-4 100 QS. Al-Israa’ ayat 7

Hasil pencarian tentang Munafik

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 138
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 1
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu...bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
Kalau orang-orang munafik itu pergi bersama kalian untuk berjihad, mereka tidak akan menambah kekuatan...Atau disebabkan jiwa yang lemah, mereka mau mendengar seruan orang-orang munafik yang menimbulkan fitnah...Allah Maha Mengetahui orang-orang munafik yang menzalimi diri sendiri dengan kerusakan yang mereka rencanakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh...Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 21
dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) vang berkata "Kami mendengarkan, padahal mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan...orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik
Dengan mengancam, orang-orang munafik berkata, "Demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, kelompok...Tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 11
Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik
(Beritakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih)
Wahai Rasulullah, berilah peringatan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang
(Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan sebagian dari mereka dengan sebagian...(Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik).
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang munafik yang hendak menyembunyikan kemunafikan mereka dengan...Allah tidak menerima perbuatan kalian yang dicemarkan rusak oleh sikap munafik.
Di antara orang-orang munafik saling mengejek Rasulullah saw....Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
Dan juga perumpamaan mereka dalam hal mendengar dari orang-orang munafik, tetapi orang-orang munafik
Wahai kaum yang beriman, orang-orang munafik itu bersumpah dengan tujuan membohongi kalian bahwa mereka...Kelemahan dan rasa takut itu kemudian mendorong mereka untuk bersikap munafik dan takut terus-menerus
Apakah orang-orang munafik itu tidak mengambil pelajaran dengan berbagai ujian yang ditimpakan oleh Allah...mereka, dan juga dengan pertolongan terhadap orang-orang Mukmin dan terbongkarnya kebatilan orang-orang munafik
Juga agar Allah menghukum orang-orang munafik--jika Dia berkehendak demikian--atau memberi perkenan kepada...sebagian orang munafik yang memiliki kesiapan menuju jalan pertobatan.
Kalian, wahai kaum Muslimin, lebih menakutkan bagi kaum munafik dan Yahudi daripada Allah, karena mereka
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 145
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
(Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata) dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang...kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan) yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 1
bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 12
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah
Allah menyediakan untuk orang-orang munafik itu suatu siksa yang sangat keras.
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 126
Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.