Paling Sering Dicari

1 puasa 2 ayat tentang tumbuh tumbuhan 3 ramadhan 4 Amanat 5 surah al-imran ayat 140 6 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 7 Berpuasa 8 Ali Imran 104 9 ibrahim 10 al+baqarah+ayat+93 11 ali imran 12 Tumbuhan 13 an nisa ayat 29 14 Ismail 15 luqman+14 16 Riba 17 rumput rumputan 18 sholat 19 al maidah ayat 32 20 ali+imran+191 21 al maidah ayat 5 22 menutup 23 Al Anfal ayat 39 24 orang orang lemah 25 doa ziara kubur 26 maryam 26 27 Ali imran 110 28 iman 29 an nisa ayat 1 30 hewan 31 ali+imran+159 32 sikap 33 AR RUM AYAT 50 34 ingkar 35 RUMPUT 36 al baqarah ayat 275 37 alam 38 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 39 al anam ayat 141 40 al maidah ayat 2 41 al ikhlas 42 at-taubah+ayat+105 43 Perhitungan Allah sangat akurat 44 yunus 62 45 ali imran 190 46 Kafirlah 47 al baqarah ayat 30 48 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 49 an nahl ayat 125 50 ali imran 185 51 sijjīn 52 hari raya 53 al baqarah ayat 185 54 ilmu tumbuh tumbuhan 55 Sabar 56 luqman 17 57 al baqarah ayat 2 58 ali+imran+113 59 al maidah ayat 3 60 ali+imran+190 61 Tiap berjiwa pasti mati 62 fatir ayat 29 63 yunus 32 64 al-baqarah+ayat+186 65 ADAM 66 penciptaan 67 yasin+ayat+38 68 ibrahim ayat 40 69 yunus 57 70 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 71 doa awal ramadhan 72 Tafsir surat alfatihah 73 Keesaan Allah 74 rezeki 75 Kematian 76 Wajah 77 dikembalikan 78 al hujurat ayat 13 79 al lahab 80 aturan 81 Jagalah neraka 82 yunus+16 83 luqman 4 84 an-naba'+ayat+1 85 Keesaan 86 pengurangan objek sewa 87 Ayat Al-Qur'an yang ada kata al hanif 88 Hawa 89 orang tua 90 al ahzab ayat 21 91 al muminun ayat 12 92 Kiblat dalam sholat 93 At-Taubah ayat 65 94 telah ingkar 95 Al Baqarah ayat 21 96 Maryam 97 Jika mereka berpapasan sejajar dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Jika kami telah melewati barisan mereka, maka kami singkap jilbab itu dari wajah kami. 98 Hadist muslim 861 99 hadis+q.s+at+taubah+ayat+105 100 QURAN SURAT AN NUR AYAT 2

Hasil pencarian tentang Munafik

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 138
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 1
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu...bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
Kalau orang-orang munafik itu pergi bersama kalian untuk berjihad, mereka tidak akan menambah kekuatan...Atau disebabkan jiwa yang lemah, mereka mau mendengar seruan orang-orang munafik yang menimbulkan fitnah...Allah Maha Mengetahui orang-orang munafik yang menzalimi diri sendiri dengan kerusakan yang mereka rencanakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh...Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 21
dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) vang berkata "Kami mendengarkan, padahal mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan...orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik
Dengan mengancam, orang-orang munafik berkata, "Demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, kelompok...Tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 11
Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik
(Beritakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih)
Wahai Rasulullah, berilah peringatan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang
(Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan sebagian dari mereka dengan sebagian...(Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik).
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang munafik yang hendak menyembunyikan kemunafikan mereka dengan...Allah tidak menerima perbuatan kalian yang dicemarkan rusak oleh sikap munafik.
Di antara orang-orang munafik saling mengejek Rasulullah saw....Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
Dan juga perumpamaan mereka dalam hal mendengar dari orang-orang munafik, tetapi orang-orang munafik
Wahai kaum yang beriman, orang-orang munafik itu bersumpah dengan tujuan membohongi kalian bahwa mereka...Kelemahan dan rasa takut itu kemudian mendorong mereka untuk bersikap munafik dan takut terus-menerus
Apakah orang-orang munafik itu tidak mengambil pelajaran dengan berbagai ujian yang ditimpakan oleh Allah...mereka, dan juga dengan pertolongan terhadap orang-orang Mukmin dan terbongkarnya kebatilan orang-orang munafik
Juga agar Allah menghukum orang-orang munafik--jika Dia berkehendak demikian--atau memberi perkenan kepada...sebagian orang munafik yang memiliki kesiapan menuju jalan pertobatan.
Kalian, wahai kaum Muslimin, lebih menakutkan bagi kaum munafik dan Yahudi daripada Allah, karena mereka
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 145
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
(Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata) dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang...kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan) yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 1
bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 12
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah
Allah menyediakan untuk orang-orang munafik itu suatu siksa yang sangat keras.
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 126
Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.