Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 al+maidah+ayat+122 6 at taubah ayat 105 7 doa datangnya hujan 8 Sombong 9 Zabur 10 Injil 11 surah al a'raf ayat 79 12 ali imran ayat 159 13 Rezeki 14 Bumi bulat 15 lokasi yang memudahkan 16 kandungan 17 Zina 18 al maidah ayat 8 19 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 20 Melindungi 21 ar rum ayat 21 22 Jihad 23 Saba' ayat 1 24 hr+muslim+288 25 Ayat ayat larangan zina 26 zakat 27 Angin 28 dalil+kitab+Zabur 29 surat+thaha+ayat+125 30 Surat-ad-dahr-ayat-23 31 surat+thaha+ayat+126 32 Tenggorokan 33 mati 34 pertengkaran 35 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 36 surah+fathir+ayat+18 37 an nisa ayat 5 38 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 39 Kesedihan 40 Ali imran 41 surah ar-raf ayat 72 42 Kitab zabur 43 AL HASYR AYAT 18 44 an nahl ayat 125 45 Al-Ahzab ayat 33 46 al baqarah ayat 282 47 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 48 al+maidah+ayat+47 49 Jibril 50 Al quran 51 Arsy 52 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 53 AS+SAJADAH+AYAT+6 54 al maidah ayat 48 55 Saba 13 56 As al jinn 6 57 Pembicaraan rahasia 58 surat+al-ahzab+ayat+33 59 ali imran ayat 200 60 Usaha 61 Cinta 62 Al fajr ayat 27 63 Fitrah 64 surat ghafir ayat 49 65 sakit 66 Sembahyang 67 Al+Hasyr+ayat+7 68 at taubah ayat 60 69 Hadits Abu Daud Nomor 1335 70 lalai 71 Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. 72 surah al-a'raf ayat 29 73 an nur ayat 31 74 mereka tetap tidak akan beriman 75 al maidah ayat 90 76 az-zariyat ayat 56 77 Al+Baqarah+ayat+287 78 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 79 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 80 ayat Alquran tentang syuruk 81 Hari kiamat 82 al-ma'arij+ayat+29-30 83 Tipu daya 84 an nisa ayat 1 85 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 86 Ibrahim+12 87 Keutamaan Al quran 88 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 89 Surat Al-Baqarah Ayat 21 90 Siksaan diatas 91 kafir 92 ingatlah kisah musa 93 gunung 94 bangga 95 Al Baqarah ayat 186 96 Bergelimang dosa 97 Kiamat datang tiba tiba 98 aku uji dengan ketakutan 99 Surah As-Syam Ayat 7 100 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87

Hasil pencarian tentang Hati

(Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang) tenteram (hati mereka dengan mengingat Allah)...(Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram) yakni hati orang-orang yang beriman
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 63
dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)....Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 28
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah....Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 7
yang (membakar) sampai ke hati.
(dalam menyesatkan kemudian) mereka (tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati...sebagaimana orang-orang yang takwa pun berhati-hati terhadap godaan mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 110
Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali...bila hati mereka itu telah hancur.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka) maksudnya apa yang...tersimpan di dalam hati mereka (dan apa yang mereka nyatakan) melalui lisan-lisan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
cegahan terhadap perkataan mereka yang demikian itu (sebenarnya telah menodai) telah menutupi (atas hati...mereka) sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu (apa yang selalu mereka usahakan itu) yakni kedurhakaan-kedurhakaan...yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 45
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan...akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati
Mereka mendustakan dan mengingkari mukjizat yang membuktikan kebenaran misi kerasulan Mûsâ, padahal hati...Tapi mereka tidak mau tunduk lantaran sikap tinggi hati mereka dalam kebatilan dan sikap mereka yang...Maka perhatikanlah, Muhammad, nasib orang-orang yang suka membuat kerusakan hingga sampai hati mengingkari
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik...dan munafik, yang dimaksud adalah hati orang Mukmin, maka sesungguhnya imannya itu dapat memberi manfaat
(Sesungguhnya kalian lebih ditakuti) lebih disegani (dalam hati mereka) dalam hati orang-orang munafik
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian....Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka) dengan kekuasaan-Nya.
(Demikianlah Kami memasukkannya) artinya seperti itulah gambarannya bila Kami memasukkan ke dalam hati...orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan (ke dalam hati orang-orang yang berdosa) yaitu
dilancarkannya itu melalui bisikan (yang biasa bersembunyi) karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati...manusia bila hati manusia ingat kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 89
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 23
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 28
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
(Yang naik) maksudnya panasnya naik membakar (sampai ke hati) lalu membakarnya; rasa sakit yang diakibatkan...memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori, lalu membakar hati
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 59
Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 24
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?
(Hati manusia pada waktu itu sangat takut) amat takut dan cemas.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati...Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 57
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 13
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 200
Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.