Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 Adil 8 yahudi 9 Bani israil 10 Ali Imran 104 11 niat 12 zakat fitrah 13 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 14 al baqarah ayat 256 15 Yunus+85 16 ali imran 133 17 palestina 18 al-Baqarah ayat 143 19 Lemah 20 Sholat ied 21 Al ikhlas 22 Surat an nahl ayat 90 23 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 24 ramadhan 25 surat+Ali+'imran+180 26 ibrahim+ayat+25 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 ALI IMRAN 134 29 kemenangan 30 Yunus+87 31 riba 32 Penyakit hati 33 Akhir Ramadhan 34 al baqarah ayat 275 35 ali imran 103 36 Dalil Nabi Muhammad di al quran 37 Kebaikan 38 al maidah ayat 3 39 Mencari rezeki 40 Baitul Maqdis 41 ali imran 112 42 Al-Baqarah ayat 67 43 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 44 Israil 45 Al+ahzab+ayat+31 46 at taubah ayat 7 47 pamer ibadah 48 An-nisa ayat 59 49 Bicara yang baik 50 pembelaan qur-an pada hari kiamat 51 matahari 52 kebahagiaan 53 Hujan 54 Anak yatim 55 Surat al isra 56 ali imran ayat 33 57 surat saba ayat 10 58 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 59 makanan halal 60 ibrahim+ayat+27 61 yusuf 62 yunus+88 63 al baqarah ayat 185 64 ibrahim+ayat+26 65 telah aku tinggalkan dua perkara 66 Surat Al anbiyah 96 67 Sholat 68 at tahrim ayat 14 69 Maryam 70 ali imran ayat 103 71 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 72 HADIAH untuk pekerja 73 as-saffat ayat 99 74 Ali imran 14 75 al+'imran+ayat+59 76 Yunus ayat 44 77 al kahfi ayat 29 78 surat+an+nisa+ayat+19 79 Yunus 57 80 cinta dunia 81 surat Al-Baqarah/2: 228 82 al mulk ayat 15 83 Talak 84 Maryam 90 85 al+ahzab+ayat+72 86 ali imran 26 87 surah ibrahim ayat 4 88 hud ayat 6 89 Perak 90 Ibrahim+38 91 surat+al-baqarah+ayat+8 92 6 tanda kiamat 93 al maidah ayat 8 94 ali imran 191 95 Muhammad disunat 96 Hadits zakat 97 al maidah ayat 6 98 ziarah+kubur 99 Wajah Allah 100 menjual kayu bakar

Hasil pencarian tentang Hati

(Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang) tenteram (hati mereka dengan mengingat Allah)...(Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram) yakni hati orang-orang yang beriman
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 63
dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)....Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 28
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah....Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 7
yang (membakar) sampai ke hati.
(dalam menyesatkan kemudian) mereka (tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati...sebagaimana orang-orang yang takwa pun berhati-hati terhadap godaan mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 110
Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali...bila hati mereka itu telah hancur.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka) maksudnya apa yang...tersimpan di dalam hati mereka (dan apa yang mereka nyatakan) melalui lisan-lisan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
cegahan terhadap perkataan mereka yang demikian itu (sebenarnya telah menodai) telah menutupi (atas hati...mereka) sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu (apa yang selalu mereka usahakan itu) yakni kedurhakaan-kedurhakaan...yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 45
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan...akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati
Mereka mendustakan dan mengingkari mukjizat yang membuktikan kebenaran misi kerasulan Mûsâ, padahal hati...Tapi mereka tidak mau tunduk lantaran sikap tinggi hati mereka dalam kebatilan dan sikap mereka yang...Maka perhatikanlah, Muhammad, nasib orang-orang yang suka membuat kerusakan hingga sampai hati mengingkari
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik...dan munafik, yang dimaksud adalah hati orang Mukmin, maka sesungguhnya imannya itu dapat memberi manfaat
(Sesungguhnya kalian lebih ditakuti) lebih disegani (dalam hati mereka) dalam hati orang-orang munafik
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian....Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka) dengan kekuasaan-Nya.
(Demikianlah Kami memasukkannya) artinya seperti itulah gambarannya bila Kami memasukkan ke dalam hati...orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan (ke dalam hati orang-orang yang berdosa) yaitu
dilancarkannya itu melalui bisikan (yang biasa bersembunyi) karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati...manusia bila hati manusia ingat kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 89
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 23
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 28
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
(Yang naik) maksudnya panasnya naik membakar (sampai ke hati) lalu membakarnya; rasa sakit yang diakibatkan...memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori, lalu membakar hati
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 59
Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 24
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?
(Hati manusia pada waktu itu sangat takut) amat takut dan cemas.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati...Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 57
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 13
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 200
Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.