Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 Hari kiamat 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 penganiayaan 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 riba 11 dalil+kitab+injil 12 ibrahim ayat 7 13 hari+kiamat 14 Al Hujurat ayat 13 15 Al Maidah ayat 2 16 Ali Imran 159 17 Sesuai petunjuk 18 an-nisa' ayat 100 19 Al maidah ayat 48 20 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 21 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 22 injil 23 at taubah ayat 105 24 sombong 25 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 26 Hadits tentang ketauhidan 27 ali+imran+191 28 Az zumar ayat 62 29 al baqarah ayat 2 30 harta 31 an nisa 1 sampai 3 32 Qs Ibrahim 14:1 33 Menyesatkan 34 Berakal 35 Luqman+ayat+15 36 Al imran 37 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 38 zabur 39 ali+imran+190-191 40 Ali Imran ayat 159 41 kontrol diri 42 Surat Al infitar 6 43 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 44 an nur ayat 2 45 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 46 yusuf 111 47 Berfikir 48 ali imran 186 49 beriman pada hari kiamat 50 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 51 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 52 Hadist mengenai Allah sang maharaja 53 Luqman+ayat+14 54 ibrahim 7 55 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 56 ali+imran+159 57 Bacaan 58 al hadid ayat 3 59 Surat annaShr 60 al bayyinah ayat 5 61 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 62 at tahrim ayat 6 63 niat 64 ali imran 103 65 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 66 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 67 al baqarah ayat 20 68 An nur ayat 24 69 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 70 an-najiah ayat 17 71 Al-Maidah+ayat+2 72 an nisa ayat 34 73 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 74 yusuf 87 75 Amal tanpa ilmu 76 Al baqarah ayat 177 77 Tuliskan surat At-tin ayat 7 78 An nisa ayat 125 79 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 80 Hukum bacaanya 81 Ilmu 82 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 83 annahl ayat 90 84 Al an'am ayat 82 85 Al Baqarah ayat 195 86 Ali imran 110 87 al alaq ayat 1-5 88 Al maidah ayat 1 89 surat+as-syam+ayat+8 90 al ahzab ayat 59 91 an nahl ayat 90 92 yunus ayat 57 93 jual beli 94 Al Baqarah ayat 26 95 Syirik 96 Surat Al kafirun ayat kedua menjelaskan bahwa kita tidak boleh 97 Surat ali imran ayat 190-191 98 Al A'raf ayat 180 99 al isra ayat 17 100 Apa arti QS at tin ayat 8

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ


2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan mudlghah(2)...yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1) 'alaqah: (2)