Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Surat an nahl ayat 44 6 Sabar 7 Zakat 8 Injil 9 surah al a'raf ayat 79 10 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 11 at taubah ayat 105 12 penyakit 13 Al Maidah ayat 2 14 dalil+kitab+injil 15 maryam 16 16 Surat Al-A’raf Ayat 144 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Al maidah ayat 48 19 an nisa ayat 58 20 al+ikhlas 21 Cinta+tanah+air+ 22 ali imran 159 23 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 24 at+talaq+ayat+3 25 Jibril 26 lokasi yang memudahkan 27 at taubah ayat 60 28 Berfikir+positif 29 Hikmah 30 berlomba 31 membunuh 32 al+lail+ayat+1-2 33 dalil+kitab+zabur 34 yusuf ayat 111 35 saba 16 36 Bumi bulat 37 kitab+zabur 38 Al Baqarah ayat 2 39 al-A’raf+ayat+204 40 Lalai 41 al imran 103 42 al+hijr+22 43 Sakit 44 Tajwid+surat+al+anbiya 45 Samiri 46 hadist+al-hujurat+ayat+12 47 saba 13 48 Taurat 49 yusuf 69 50 Hujan 51 Almaidah ayat 48 52 hr+muslim+288 53 al baqarah ayat 188 54 Al Hijr 74 55 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 56 Al bayyinah ayat 1 57 Zina 58 maryam+17 59 al hujurat ayat 13 60 Ar-Rum Ayat 41 61 Hadis kitab zabur 62 Berpikir 63 Alankabut ayat 10 64 Pengertian dalil kitab 65 AS+SAJADAH+AYAT+6 66 hadits kitab taurat 67 Menyelam 68 Hadist kitab Zabur 69 Muhammad 70 at tahrim ayat 6 71 al-baqarah ayat 143 72 anjing 73 amal 74 Ali imran 110 75 Yunus 45 76 Kebersihan bagian dari iman 77 anisa ayat 20 78 Surat Thaha ayat 15 79 ali imran 47 80 tanah 81 kebersihan mulut 82 penetapan harga 83 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 84 al ahzab ayat 21 85 tangan 86 ali+imran+ayat+104 87 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 88 hambur hamburkan harta 89 Ibrahim+41 90 ayat Alquran tentang syuruk 91 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 92 al+baqoroh+ayat+185 93 tafsir+al+maraghi+surat+al+anfal+ayat+72 94 nyamuk 95 anisa+ayat+20 96 singa 97 Bentuk bumi bulat 98 an nisa ayat 1 99 Surah yang berkaitan dengan kitab Taurat 100 ali imran 85

Hasil pencarian tentang yunus+58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ


58. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
tindakan demikian itu merupakan dosa yang besar. (1). (1) Lihat catatan kaki dan komentar pada ayat 58
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
MARYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 58
[[58 ~ AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGGUGAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus