Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 riba 7 Jual beli 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 zakat 10 Mimpi 11 Menghargai pendapat orang lain 12 al ikhlas 13 al hujurat ayat 13 14 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 15 yunus 16 surah al maidah ayat 89 17 bekerja 18 Menuntut ilmu 19 akhlak 20 penciptaan manusia 21 yunus+ayat+85-86 22 jujur 23 ali imran ayat 130 24 al baqarah ayat 30 25 ibrahim 7 26 AL MUJADALAH AYAT 11 27 al+ikhlas 28 gunung 29 hadits+surat+an+nahl 30 Menerima harta dengan nafsu serakah 31 syari'ah 32 Al Maidah ayat 1 33 al imran 186 34 ibrahim ayat 28 35 yusuf 47 36 Surat+Ali+Imran+ayat+190 37 sakit 38 ALMAIDAH AYAT 2 39 az zariyat ayat 56 40 mencatat dengan jujur 41 ALI IMRAN 102 42 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 43 al an'am ayat 38 44 hujan 45 Ali imran 45 46 Pemimpin 47 niat 48 Penyakit 49 surat al wakiah 50 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 51 Babi 52 Sedekah 53 obat 54 Mengutamakan kepentingan bersama 55 al-baqarah ayat 286 56 al maidah ayat 6 57 Ali Imran 159 58 laut 59 Hud ayat 7 60 At-taubah+ayat+103 61 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 62 ibadah 63 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 64 An nisa ayat 58 65 yusuf 3 66 al A'raf ayat 54 67 ibrahim 52 68 neraka 69 An nahl ayat 90 70 al maidah ayat 87-88 71 daud 72 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 73 Ditakdirkan sesat oleh Allah 74 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 75 Musibah 76 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 77 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 78 at-thariq+ayat+5-7 79 surah al-isra ayat 79 80 Shalat 81 Ali Imran ayat 134 82 Ar-Rum ayat 21 83 al+mu'minun+ayat+5 84 hadits hutang 85 PEMBERI ILMU 86 rahmat allah 87 Al baqarah ayat 2 88 Al Imran 85 89 Al baqarah ayat 198 90 An-Nur ayat 59 91 Wasiat 92 Ar rahman 93 al imran ayat 102 94 Al Baqarah ayat 185 95 Batu 96 at taubah ayat 71 97 al fushilat ayat 11 98 Al baqarah ayat 104 99 Al araf ayat 199 100 ibrahim 24-25

Hasil pencarian tentang Injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil
kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah, Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
tersebut dalam kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil...tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 47
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
apa yang diturunkan kepadamu) maksudnya Alquran, (dan apa yang diturunkan sebelummu) yaitu Taurat, Injil
berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil
(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan
(Dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil
Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil
(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah
) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil
Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil
diturunkan kepadamu) yakni Alquran (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil...tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui