Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 kami 6 Zina 7 as saf ayat 3 8 yusuf 9 Al maidah ayat 6 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 12 al hujurat ayat 13 13 an nisa ayat 59 14 harta 15 Al-Baqarah ayat 152 16 ALI IMRAN 17 al hujurat ayat 6 18 al-hujurat ayat 13 19 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 20 jual beli 21 amal 22 ali imran 14 23 Surat ayat29 dan tafsirannya 24 al maidah ayat 90 25 al maidah ayat 3 26 ali imran 190 27 Sholat 28 az Zariyat ayat 58 29 al hajj ayat 7 30 Syirik 31 Al hijr 9 32 ali imran 19 33 al-baqarah ayat 148 34 al baqarah ayat 30 35 Surat an nur ayat 31 36 Jujur 37 Nabi palsu 38 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 39 menutup mulut 40 AL KAHFI AYAT 29 41 Perangilah 42 surat ibrahim ayat 7 43 akidah islam akidah yang praktikal 44 surat al ikhlas 45 dalil+kitab+injil 46 Maryam ayat 58 47 Surah 31 ayat 13 48 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 49 Az zukhruf ayat 47 50 sehaT 51 Ar rum ayat 21 52 Q.S An-nahl ayat 18 53 Al+baqarah+ayat+30 54 an+nisa+ayat+162 55 Luqman ayat 14 56 At taubah ayat 105 57 aurat 58 Al baqarah ayat 185 59 al hadid ayat 22 60 Al baqarah ayat 2 61 Al-Baqarah Ayat 282 62 Al imran 63 maryam 64 Al-luqman+ayat+13-17 65 al anfal ayat 60 66 kitab 67 Ali+Imran+ayat+28 68 Kandungan asy Syura ayat 11 69 Perintah bersiwak 70 SURAT YUSUF 71 Surat al kahfi 72 penyakit 73 al-maidah+ayat+2 74 Surat+lukman+ayat+14 75 ali imran 18 76 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 77 ibrohim ayat 40 78 al hasyr ayat 18 79 sakit 80 al baqarah ayat 148 81 hutang 82 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 83 Pahala baca quran 84 ali imran ayat 159 85 an nisa ayat 172 86 kesehatan masyarakat 87 Ar Rahman 88 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 89 ar rahman 10-13 90 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 91 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 92 al hijr ayat 9 93 ar rum ayat 30 94 ibrahim 7 95 al qamar ayat 49 96 at-taubah ayat 111 97 10 sahabat yang dijanjikan syurga 98 maryam 88 99 al+maidah+ayat+122 100 ali imran 110

Hasil pencarian tentang Injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil
kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah, Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
tersebut dalam kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil...tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 47
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
apa yang diturunkan kepadamu) maksudnya Alquran, (dan apa yang diturunkan sebelummu) yaitu Taurat, Injil
berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil
(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan
(Dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil
Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil
(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah
) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil
Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil
diturunkan kepadamu) yakni Alquran (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil...tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui