Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 Malu 5 tumbuhan 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 an nisa ayat 29 8 sabar 9 ibrahim+ayat+3 10 Perhiasan 11 Zakat 12 taubat 13 surat al hujurat ayat 10 14 ibrahim 15 ali imran 16 Pakaian menutup aurat 17 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 18 al+maidah+ayat+38 19 kitab+zabur 20 ali imran 159 21 zina 22 Jual beli 23 ilmu 24 imran 25 Yunus 26 menutup aurat 27 Luqman 28 niat 29 Bentuk molekul 30 Yusuf 31 surat al jumu'ah 32 an nisa ayat 1 33 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 34 jihad 35 al maidah ayat 3 36 muhammad 37 injil 38 Langit 39 al Baqarah ayat 219 40 Pertengkaran 41 ibrahim 7 42 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 43 pekerjaan 44 al maidah ayat 8 45 jaringan tumbuhan 46 Riba 47 akhlak 48 ar-rum ayat 41 49 at taubah ayat 103 50 Surat sad ayat 24 51 Allah 52 Ketaatan 53 ali imran 102 54 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 55 al imran 56 Kepatuhan syariah 57 ali imran 104 58 aL aNKABUT AYAT 20 59 bumi langit bulan matahari 60 surat al ikhlas 61 tulang 62 al maidah ayat 2 63 an nisa ayat 4 64 ali+imran+31 65 Rahasia 66 Al ikhlas 67 hadits ibnu majah 225 68 zabur 69 an+nisa+ayat+6 70 surat an-naba' 71 ali imran 190 72 Keberagaman tumbuhan 73 syariat 74 Minta ampun 75 sholat 76 Al hajj ayat 5 77 al isra ayat 82 78 takwa 79 berserah diri 80 an nur ayat 32 81 luqman 13 82 Kerusakan 83 Tajwid+surat+al+anbiya 84 Surat al isra ayat 2 85 al isra ayat 55 86 al+qaff+ayat+30 87 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 88 at taubah ayat 105 89 an nisa ayat 64 90 Perang badar 91 an nisa ayat 3 92 kitab Taurat 93 wanita 94 Hadits abu Daud 1116 95 Ar rad ayat 11 96 Asbabul+wurud+dari+hadits+ibnu+majah+nomor+2434 97 makna per mufrodat surah al maidah ayat 3 98 TOLONG MENOLONG 99 Ali imran 14 100 tidak melihatNya

Hasil pencarian tentang Injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil
kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah, Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
tersebut dalam kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil...tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 47
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
apa yang diturunkan kepadamu) maksudnya Alquran, (dan apa yang diturunkan sebelummu) yaitu Taurat, Injil
berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil
(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan
(Dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil
Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil
(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah
) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil
Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil
diturunkan kepadamu) yakni Alquran (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil...tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui