Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 ibrahim 37 15 Jihad 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Adam 18 Dua masa 19 surah al-maidah ayat 8 20 Disebabkan 21 al isra ayat 7 22 al baqarah ayat 275 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 Ikhlas 26 cinta 27 Al Isra ayat 73 28 Berdebat 29 al ahzab ayat 21 30 matahari 31 puasa 32 Al-Imran (3 : 130) 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Al-Imran ayat 130 36 Surga 37 miskin 38 surat al mujadalah ayat 11 39 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 40 surat+al+imranayat+110 41 Ta ha+ayat+14 42 Kafir 43 Manusia 44 sabar 45 al-mukminun+ayat+34 46 Aliimram+ayat+105 47 Iman 48 ilmu 49 al isra ayat 36 50 QS. IBRAHIM AYAT 37 51 ali imran : 92 52 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 53 al+maidah+ayat+ 83 54 Mencela pemberian 55 al imran 56 Surah Taha ayat 5 57 az zumar ayat 68 58 surat yasin 59 Ar Rahman 60 Gunung-gunung burung-burung daud 61 yunus 99 62 Yusuf ayat 103 63 surat al-an'am ayat 59 64 ALI IMRAN 159 65 surah al hadid ayat 57:3 66 injil 67 ibrahim ayat 7 68 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 69 al qashash ayat 77 70 Dimana dia akan mati 71 dosa 72 surat an nazi'at 73 Al-Muzammil ayat 20 74 al an'am ayat 71 75 al-mujadalah ayat 11 76 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 77 AL Baqarah ayat 286 78 keinginan berhasil 79 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 80 al-imron ayat 110 81 AN NAML AYAT 88 82 Al ikhlas ayat 1-4 83 asy+syuara+ayat+181+182+183 84 ombak 85 surat al-zalzalah 86 Yusuf 84 87 khusyu 88 yusuf 89 ayat tentang serakah 90 pikun dan beruban 91 Hadist ibnu majah 2172 92 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 93 Sebaik baik penolong dan pelindung 94 berlayar 95 al baqarah ayat 81 96 Saba 13 97 Tentang kematian 98 surah al Maun beserta terjemahan 99 surah yusuf 65 100 permainan

Hasil pencarian tentang ali+imran+38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ


38. Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama