Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 6 hujan 7 surat ali' imran ayat 185 8 ibrahim 9 sabar 10 Cinta 11 jual beli 12 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 13 pagi 14 sedekah 15 dosa 16 ali imran 159 17 Nikah 18 rezeki 19 lumpuh dan buta 20 ar rahman 19 21 ali imran 134 22 Iman 23 JUAL BELI AYAT 24 maryam 25 Riba 26 Nabi Ismail 27 surat al qasas ayat 77 28 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 29 ali imran 104 30 Cobaan 31 al imran 200 32 surat al imran ayat 185 33 surat Al-Baqarah ayat 177 34 al baqarah ayat 233 35 yunus 99 36 ar rahman 37 al imran ayat 47 38 al+anam+ayat+14 39 al baqarah ayat 256 40 al ahzab ayat 70 41 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 42 Al ikhlas 43 al-mukminun+ayat+34 44 ayat kursi 45 al isra ayat 9 46 al anbiya ayat 30 47 Surah An-Najm ayat 24 48 annur ayat 4-6 49 Saba 13 50 az-zariyat ayat 56 51 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 52 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 53 zina 54 an nisa ayat 58 55 al infitar ayat 6 7 56 Putra 57 Kabar gembira 58 an nur ayat 35 59 sholat 60 ali imran 61 Al-ahzab ayat 70 62 Bahasa kaumnya 63 saba 15 64 surah al maidah ayat 96 65 al anfal ayat 53 66 bunuh 67 al hijr 22 68 al hijr 55-56 69 al+maidah+ayat+ 83 70 ALI IMRAN 97 71 an nahl ayat 90 72 al+haqqah+ayat+39 73 Matahari mengelilingi bumi 74 arah 75 Al-A'râf ayat 20 76 at+taubah+ayat+103 77 Hadits Muslim Nomor 4936 78 Tafsir surat al baqarah 79 an naml ayat 88 80 almaidah ayat 8 81 al imran ayat 159 82 Hadits Muslim Nomor 2314 83 surat al isra ayat 23 84 ali imran ayat 190 85 al hujurat ayat 12 86 Surah tentang tulang 87 Al Isra' ayat 1 88 ATTAKASUR AYAT 1-2 89 Surah Az-zummar ayat 9 : 90 Setan yang dibelenggu 91 ombak 92 al bayyinah ayat 5 93 maryam+ayat+30-35 94 ali+imran+ayat+191 95 Sediakanlah potongan besi 96 Adam 97 yunus 44 98 عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 99 berlayar 100 al anbiya ayat 107

Hasil pencarian tentang Ujian

Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Yakni agar tegak ujian, di mana dengannya dapat diketahui siapa yang...Demikian pula dapat diketahui orang yang imannya benar yang kokoh ketika mendapatkan ujian dan dapat...Oleh karena itu, Allah menjadikan Iblis sebagai ujian, di mana dengannya Dia menguji hamba-hamba-Nya
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian.
kebijaksanaan Allah, karena Dia harus memisahkan antara yang benar dengan yang dusta, yaitu dengan adanya ujian...Orang yang tetap teguh dan tetap beriman ketika ada ujian, maka dia adalah orang mukmin yang hakiki,...adapun orang yang kembali ke belakang (murtad) dan dia tidak sabar terhadapnya, maka ketika ujian datang
(Sebenarnya itu) maksudnya, ucapan itu (adalah ujian) cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi...kebanyakan mereka itu tidak mengetahui) bahwasanya pemberian nikmat itu merupakan Istidraj dan ujian
Karunia yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan ujian baginya, agar Allah membedakan antara yang...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian dan cobaan.
Maka azab Fir'aun yang menimpa kalian dan kemudian Kami selamatkan kalian dari azab itu merupakan ujian...besar dari Tuhan kalian, yang tidak ada ujian dan cobaan seberat itu."
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 106
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai cobaan.

Allah memberikan kepada mereka, melalui Mûsâ, sejumlah bukti yang mengandung ujian yang nyata bagi mereka
(Sesungguhnya ini) penyembelihan yang diperintahkan ini (benar-benar suatu ujian yang nyata) atau cobaan
Keajaiban-keajaiban yang kau saksikan di malam isrâ' itu Kami maksudkan sebagai ujian dan cobaan bagi...pohon tercela yang disebut dalam al-Qur'ân, yaitu pohon zaqqûm yang tumbuh dari neraka, kecuali sebagai ujian
Allah berfirman kepada Mûsâ, "Kami telah menurunkan ujian kepada kaummu setelah kamu meninggalkan mereka
Aku juga tidak tahu, barangkali penundaan azab itu adalah ujian dari Allah.
pelajaran yang dapat diambil, salah satunya adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidaklah memberikan ujian...dengan ujian yang sampai membinasakan dirinya, kalau pun seakan-akan seperti membinasakan dirinya, maka
dan dustanya, wallahu a’lam.” Sebahagian ahli tafsir ada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian...

-deskripsi"> Yakni setelah ujian itu, Beliau kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala
(Adapun manusia) yakni orang kafir (apabila dia diuji) dikenakan ujian (oleh Rabbnya lalu dimuliakan-Nya
Kami menguji hamba-hamba Kami dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan, dan pada diri mereka terdapat
rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra (melainkan sebagai batu ujian...Alquran) yaitu pohon zaqqum yang tumbuh di dasar neraka Jahim; Kami jadikan kisah itu sebagai batu ujian
karena aku mengetahui cara untuk menghasilkannya.”

-deskripsi"> Yakni cobaan dan ujian...

-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ujian itu merupakan nikmat
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 49
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.
Demikianlah Allah menyelamatkan Beliau dari fitnah dan ujian yang berat ini.

terkadang mendapat nikmat dan terkadang mendapat bahaya hanyalah hal biasa dari dahulu, bukan sebagai ujian
goyang karena pengetahuan mereka yang tidak sempurna, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengadakan ujian
mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
(Dia melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian baginya (dan membatasinya
wa Ta'aala terhadap permohonannya bukan berarti sebagai pemuliaan untuk dirinya, akan tetapi sebagai ujian
Sebab, kenikmatan itu tidak lebih dari sekadar hiasan hidup di dunia yang merupakan ujian Allah terhadap