Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 gunung 7 saba 16 8 Surat an nahl ayat 44 9 Zabur 10 hijrah 11 Berpikir 12 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 13 Dalil+tentang+judi 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 Injil 16 Tuhan 17 Penyakit 18 ibrahim 7 19 akal 20 al+lail+ayat+1-2 21 Saba 13 22 Berfikir+positif 23 Al Maidah ayat 2 24 Tajwid+surat+al+anbiya 25 menyelam 26 Kayu 27 membunuh 28 Hikmah 29 Surat Al-A’raf Ayat 144 30 at+talaq+ayat+3 31 maryam 16 32 Cinta+tanah+air+ 33 dalil+kitab+injil 34 Kitab+injil+alisra 35 At taubah ayat 105 36 berlomba 37 yusuf ayat 111 38 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 39 sabar 40 Unta 41 ali imran 130 42 Pengertian dalil kitab 43 Muhammad 44 al+ikhlas 45 Al+anfal+ayat+82 46 at taubah ayat 36 47 domba 48 dalil+kitab+zabur 49 HUD AYAT 61 50 surat+as-syu'ara+80 51 Al bayyinah ayat 1 52 zakat 53 takut 54 Surat Al alaq 55 Alankabut ayat 10 56 An nisa ayat 58 57 al imran 103 58 Sakit 59 yunus 60 hadist+al-hujurat+ayat+12 61 Hadis kitab zabur 62 Taurat 63 QS. Ali Imran ayat 104 64 Kesengsaraan dan kemelaratan 65 al hujurat ayat 13 66 Samiri 67 kebahagiaan 68 ali imran 159 69 hadits kitab taurat 70 rayap 71 yunus 57 72 Berakal 73 berbahagia 74 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 75 Hadist kitab Zabur 76 maryam+17 77 Pintu+rezeki 78 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 79 bermegah 80 ar-rum ayat 41 81 judi 82 Ali Imran ayat 164 83 yusuf 69 84 nafsu 85 ali imran 47 86 saba+16 87 Al imran 130 88 al-A’raf+ayat+204 89 wanita 90 Ali Imran ayat 159 91 al imran ayat 104 92 Hadits Abu Daud Nomor 2936 93 Al maidah ayat 48 94 hutang 95 al lail ayat 1-2 96 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 97 Surat an nisa ayat 115 98 Katak 99 pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+88 100 Lembah

Hasil pencarian tentang ali+imran+13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ


13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
As-Sajdah, 13).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12 dan 13
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
As-Sajdah, 13).
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
As-Sajdah, 13) (pada) kalangan (umat-umat terdahulu) yang telah dibinasakan (sebelum mereka dari jin
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
Pertempuran terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 13 Maret dalam tahun yang sama.
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
Diperkirakan, peristiwa eksodus Banû Isrâ'îl itu terjadi di akhir abad ke-13 S.
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah
[[60 ~ AL-MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 13 ayat ~ Surat ini diawali dengan