Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 hutang 12 matahari 13 surah al-maidah ayat 8 14 dosa 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Jihad 17 Nikah 18 al mujadalah ayat 11 19 Dua masa 20 cinta 21 al ahzab ayat 21 22 ilmu 23 maryam 24 Saba 13 25 al isra ayat 36 26 al a'raf ayat 52 27 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 28 Jika allah menganugerahi rahmat 29 surat al imran ayat 185 30 Ikhlas 31 ALI IMRAN 159 32 Berdebat 33 iman 34 puasa 35 Al-Imran (3 : 130) 36 miskin 37 Al-Imran ayat 130 38 al isra ayat 7 39 sabar 40 al-mukminun+ayat+34 41 Aliimram+ayat+105 42 surat+al+imranayat+110 43 Ta ha+ayat+14 44 Ar Rahman 45 Kafir 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Shalat 48 atap terpelihara 49 surat al-an'am ayat 59 50 arah 51 ibrahim ayat 37 52 Metode pendidikan 53 ar rahman 19 54 Qs. Maryam 33 55 ali imran : 92 56 Surat al mujadalah ayat 11 57 Manusia 58 maryam ayat 30-35 59 AL Baqarah ayat 286 60 Yusuf ayat 103 61 Surat Al-Baqarah Ayat 256 62 ali imran 134 63 Al-A'râf ayat 20 64 Membunuh 65 surah al maidah ayat 96 66 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 67 Sebaik baik penolong dan pelindung 68 al+qiyamah+ayat+1-2 69 Tentang kematian 70 al+maidah+ayat+ 83 71 ayat tentang serakah 72 Hadist ibnu majah 2172 73 surah yusuf 65 74 Surat yunus+ayat+8 75 yunus 99 76 Sediakanlah potongan besi 77 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 78 az zumar ayat 68 79 asy+syuara+ayat+181+182+183 80 Al Hijr 26 81 ar rum ayat 56 82 ar rum ayat 21 83 AN NAML AYAT 88 84 al anbiya ayat 30 85 ombak 86 surat Toha ayat 14 87 Al Jasiyah ayat 18 88 al an'am ayat 71 89 Yusuf 84 90 Al ikhlas ayat 1-4 91 berlayar 92 al jumuah ayat 10 93 al-Hujurât ayat 6 94 al-mujadalah ayat 11 95 al-imron ayat 110 96 al-baqarah ayat 164 97 ATTAKASUR AYAT 1-2 98 ayat al-Baqarah 219 99 ayat+menyembunyikan+ilmu 100 Hadits ahmad jauhi kufur

Hasil pencarian tentang Bergelimang+dosa

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 107
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Allah membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan....sebagaimana mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang...beberapa tingkatan yang hanya diketahui tingkatan-tingakatan tersebut oleh Allah, tergantung keadaan dosa...Di antara dosa itu ada yang mengekalkan di neraka, yaitu syirk dan ada pula yang tidak.
(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang gemar berkhianat) artinya suka berkhianat (dan bergelimang...dosa) hingga pasti akan menyiksanya.
Pasukan kalian yang bergelimang dosa, meskipun berjumlah banyak, tidak akan dapat melindungi kalian dari

-deskripsi"> Ketika mereka terus menerus bergelimang di atas dosa.

Sementara orang-orang kafir yang bergelimang dosa akan menemukan kesengsaraan.
(Dan nikmat) kesenangan (yang dahulu mereka bergelimang di dalamnya) bersenang-senang di dalamnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 4
kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang
Mereka bergelimang dalam kemewahan dan bergerak bebas dalam dagang dan usaha.
mereka adalah orang-orang yang bergelimang dalam kekufuran yang jelas.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 110
seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang
demi hidupmu (sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan") yakni mereka bergelimang
peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata) yakni para pemimpinnya hidup bergelimang
Generasi tersebut meninggalkan salat, tidak mau mengambil manfaat dan petunjuk dari salat serta bergelimang
terus-menerus) masih tetap dan berkepanjangan (dalam keterlaluan mereka) dalam kesesatan mereka (mereka bergelimang
buruk, yaitu dengan membarakan nafsu syahwat mereka, lalu hal itu mereka pandang baik (maka mereka bergelimang
Tobatnya yang dilakukan pada saat sekarat ini pun tidak diterima Allah, setelah sebelumnya ia hidup bergelimang
Sungguh keadaan mereka itu mengundang tanya, betapa mereka senang bergelimang dalam perbuatan yang mendatangkan
atau homosex (sedangkan kalian mengetahuinya) sebagian di antara kalian melihat sebagian yang lain bergelimang
Hanya orang-orang zalim, bergelimang dosa dan terhalang dari Tuhannya yang berani mendustakan catatan
Hanya orang-orang zalim, bergelimang dosa dan terhalang dari Tuhannya yang berani mendustakan catatan
Hanya orang-orang zalim, bergelimang dosa dan terhalang dari Tuhannya yang berani mendustakan catatan
dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata) yakni mereka yang bergelimang
menangguhkan (Maka Kami biarkan) Kami tinggalkan (orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami bergelimang
Allah akan mebiarkan mereka bergelimang dalam kejahatan dan akan membuat perhitungan terhadap apa yang
seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang
keraguan, maka Dia memberitahukan, bahwa orang-orang kafir setelah dijelaskan hal ini, ternyata masih bergelimang
saleh) sesudah datangnya peringatan atau Alquran dan rasul (dari kegelapan) dari kekafiran yang mereka bergelimang
-deskripsi"> Dosa besar adalah dosa yang ada had (hukumannya) di dunia, ancamannya di...Menurut Ibnu Abbas, "Jumlahnya hampir tujuh puluh dosa."...

-deskripsi"> Yakni dosa-dosamu yang kecil dengan ketaatan kamu....Allah dan ihsan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin, Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa...mengerjakan dosa besar, seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa Ramadhan dsb.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa