Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 akal 4 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 5 al maidah ayat 6 6 al baqarah ayat 30 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Luqman 9 ali imran 104 10 an nisa ayat 58 11 al baqarah ayat 2 12 ali imran 13 perjanjian 14 yunus 15 Riba 16 ilmu 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 belajar 20 yunus 5 21 ali imran 159 22 yunus+ayat+85-86 23 Surat an naba 24 SYAITAN 25 islam 26 Masjid 27 al maidah ayat 3 28 Al imran 103 29 yusuf 3 30 hadits+tentang+menjaga+keturunan 31 al maidah ayat 2 32 maha pengasih 33 ali imran 145 34 an nisa ayat 29 35 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 36 penyayang 37 Zina 38 harta 39 Tumbuhan 40 kiamat 41 Al anbiya ayat 30 42 Surat annisa 43 perpindahan tempat 44 al hijr 22 45 tafsir+ar-rum+ayat+41 46 Al Baqarah ayat 1 47 almuminun+ayat+99-100. 48 pentingnya akal 49 pembunuhan 50 ali imran 54 51 al ahzab ayat 72 52 Jalan keluar 53 sihir 54 Shalat 55 Sholat 56 yunus 57 57 sehat 58 ibrahim ayat 28 59 al maidah ayat 87-88 60 Tajjwid qs al anfal ayat 30 61 ALI+IMRAN+159 62 ali imran 19 63 ali imran 110 64 Ali imran 103 65 ali imran 130 66 al+maidah+ayat+90 67 jujur 68 Hadits menggauli istrinya 69 al hujarat ayat 13 70 surat yunus 71 Zakat 72 Hadits ahmad 73 al hijr 74 74 ad duhkan ayat 15 75 Al anam ayat 88 76 An Nisa ayat 3 77 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 78 Penyembuhan penyakit 79 kehidupan 80 surat+maryam+ayat+86 81 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 82 al imran 104 83 Maryam+96 84 annisa ayat 29 85 ali imran 191 86 al kahfi ayat 110 87 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 88 At taubah ayat 40 89 hud ayat 6 90 al+hijr+72 91 ali+imran+139 92 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 93 An-Nur ayat 59 94 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 95 Cabang iman 96 hutang 97 HAK MILIK 98 ikhlas 99 al baqarah ayat 256 100 al baqarah ayat 282

Hasil pencarian tentang Bekerja

terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 3
bekerja keras lagi kepayahan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 26
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada...kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal atau bekerja...untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal atau bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 6
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 79
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan
Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 5
telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kalian dapat bekerja
Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja...Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan....tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja
pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni
" kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja
bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja
Mereka berkesimpulan bahwa Mûsâ dan Hârûn hanyalah penyihir biasa yang saling bekerja sama untuk mengusir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 27
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
pemisah dalam masalah agama (maka bekerjalah kamu) sesuai dengan tuntunan agamamu (sesungguhnya kami bekerja
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya
Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun.
kalian memiliki Tuhan selain Allah yang dapat memberikan siang yang bersinar, yang kalian pakai untuk bekerja
Bangsa jin itu bekerja menurut perintah Sulaimân.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 12
Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya.
Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan...kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin) yang jumlahnya ada sepuluh orang (yang bekerja
Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja.
menjadikannya sebagai waktu istirahat kalian, dan siang sebagai waktu yang tepat untuk berusaha dan bekerja
Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak
Kami tundukkan pula bangsa jin yang selalu bekerja padanya.