Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 al maidah ayat 1 4 An Nahl ayat 125 5 sabar 6 zina 7 an nisa ayat 59 8 ilmu 9 ali imran 92 10 ali imran 11 ibrahim 7 12 sholat 13 AL-BAQARAH AYAT 30 14 ayat kursi 15 luqman 13 16 Tafsir Ibnu Katsir 17 Al-Baqarah ayat 256 18 yusuf 19 kebenaran kesesatan 20 an nisa ayat 29 21 sebagian 22 al qashash ayat 77 23 ali imran 139 24 zakat 25 al hadid ayat 25 26 Al Imran 139 27 Hutang 28 niat 29 Surah+al ikhlas 30 al maidah ayat 6 31 at taubah ayat 60 32 Al-hujurat ayat 10 33 yunus 34 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 35 Rahmat 36 Suray al baqarah ayat 153 37 Al-Maidah ayat 8 38 Akhlak 39 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 40 Surat+al+hijr+ayat+43-44 41 hadits riwayat ahmad 17320 42 Memaafkan 43 sebagian+tidaklah+bersyukur 44 Pengetahuan 45 Surah al baqarah ayat 3 46 Nafkah 47 Luqman+33 48 enam masa 49 al maidah ayat 8 50 Ali+Imran+190 51 Al maidah ayat 32 52 Hud ayat 11 53 at tahrim ayat 6 54 at tin ayat 4 55 semua 56 Shalat 57 Surah Al-Baqarah ayat 276 58 an nisa ayat 10 59 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 60 musa 61 al baqarah ayat 30 62 Dinding ini rahmat dari tuhan 63 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 64 Al baqarah ayat 275 65 Surat+Arrad8 66 ali imran 103 67 hukum 68 ali imran ayat 134 69 doa nabi adam 70 surga 71 ali imran 185 72 al baqarah ayat 256 73 surah al–baqarah ayat 183 74 al ikhlas 75 Al fatihah ayat 5 76 at-thariq ayat 4 77 maha adil 78 Ayat hukum perdata 79 an nahl ayat 114 80 Al-Quran 81 Al baqarah ayat 3 82 Ali imran 133 83 annisa+ayat+34 84 al qasas ayat 77 85 Di bumi kamu dibangkitkam 86 al jumuah ayat 11 87 ali+imran+130 88 an-nisa ayat 29 89 taqwa+semua 90 Al kahfi ayat 110 91 al maidah ayat 90 92 Q.S.+Ali-Imran+(3)+185 93 belajar 94 ibrahim ayat 7 95 Surat anujum 52 96 al baqarah ayat 21 97 Surat+alkahfi+86 98 surat Fatir ayat 28 99 al+baqarah+ayat+278 tafsir 100 an nisa ayat 21

Hasil pencarian tentang surga

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 43
di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Di dalam surga-surga yang penuh nikmat.)
Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
(Berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan).
Selain dua surga itu masih ada dua surga lain.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 62
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga) di taman-taman surga (dan di mata air-mata...air) yang mengalir di dalam surga.
(Dan selain dari kedua surga itu) yakni kedua surga yang telah disebutkan tadi (ada dua surga lagi) yaitu
(Di dalam surga-surga itu) di kedua surga dan apa-apa yang ada di dalamnya itu (ada bidadari-bidadari
(Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya.)
Di dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 34
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 8
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang
(Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang
Balasan yang mereka dapatkan di akhirat nanti adalah surga-surga yang akan mereka masuki....Baju mereka, di surga, tersulam dari kain sutera.
Orang-orang yang bertakwa benar-benar berada dalam surga-surga yang tinggi dan dengan sungainya yang
orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, maka akan mendapatkan surga-surga
Kenikmatan yang mereka peroleh di surga adalah kekal dan tidak pernah putus....Surga itu merupakan tempat menetap dan kediaman yang terbaik.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga yang sangat luas tak terlukiskan, dan juga
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga...Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
("Masukilah surga itu dengan aman) artinya, dengan perasaan yang aman dari semua hal yang menakutkan....selamat, yakni selamatlah dan masuklah kalian ke dalamnya (itulah) yaitu hari sewaktu mereka memasuki surga...itu (hari kekekalan") artinya hidup abadi di dalam surga.
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga) kebun-kebun surga (dan mata air-mata
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 13
dan apabila surga didekatkan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 10
dalam surga yang tinggi,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 22
dalam surga yang tinggi,
(Dalam surga yang tinggi.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 25
sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga...Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah
Disediakan bagi mereka kenikmatan abadi di dalam surga-surga yang dialiri bermacam-macam sungai.