Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Sabar 4 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 5 surat al qadr 6 Nabi ismail 7 at talaq ayat 4 8 Hadits tentang jual beli barter 9 Bumi 10 ilmu 11 kematian 12 Puasa 13 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 14 Ramadhan 15 ali imran 190 16 surat al-'ankabut ayat 33 17 Lembut 18 surat+an-an'am+ayat++121 19 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 20 Gunung 21 al ikhlas 22 pemimpin 23 al baqarah ayat 30 24 Ikhlas 25 Langit 26 ali imran 159 27 Surat+Al+ikhlas 28 luqman 29 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 30 harta 31 an nisa ayat 24 32 BIDARA 33 surat+an nisa+ayat+11 34 at tahrim ayat 6 35 ibnu majah 36 Hujan 37 Ibrahim 7 38 al+alaq+ayat+4 39 berbuat baik 40 al+alaq+ayat+5 41 matahari 42 al isra ayat 23 43 ali imran 7 44 Malu 45 surah al mu'minun ayat 12-14 46 Surat+ahQaf+Ayat+15 47 Muntaha 48 surat+al-baqarah++ayat+233 49 an nisa ayat 29 50 fathir ayat 32 51 Zina 52 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 53 rahmat 54 surah an nisa ayat 7 55 Hadits Ahmad Nomor 15455 56 ayat-ayat tentang lautan 57 surat yunus 58 menunggu 59 hud ayat 6 60 Taha ayat 10 61 ali+imran+134 62 Surat Al-baqarah ayat 237 63 al baqarah ayat 216 64 al+ahzab+ayat+70 65 al anfal ayat 29 66 perhitungan 67 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 68 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 69 jihad 70 al+maun+ayat+3 71 al+maun+ayat+2 72 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 73 al alaq ayat 1 sampai 5 74 al hujurat ayat 13 75 . Qs. Al-Hasyr ayat 7 76 • Q.S. YUNUS : 101 77 kerusakan+bumi+jika+manusia+tidak+menjaganya 78 thaha+ayat+26 79 al isra ayat 32 80 surat al-a'raf ayat 32 81 memaafkan 82 Al mulk ayat 3 83 al mu’minun ayat 1-3 84 Bulan 85 Tentang setan 86 Tentang sihir 87 Ayat 120 albaqarah 88 sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus 89 Prinsip perkawinan adat 90 Palestina 91 kesalahan 92 manusia 93 muhammad 19 94 an nisa ayat 7 95 luqman ayat 13 96 ِar rahman 97 dosa 98 suhu tubuh 99 imran+ayat+97 100 Ayat+120+albaqarah

Hasil pencarian tentang surga

Kedua surga ini bukanlah surga yang sebelumnya sebagaimana disebutkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla, â€...dua surga yang pertama dengan beberapa sifat yang tidak disifatkan kepada dua surga yang setelahnya....Pada dua surga yang pertama Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Di dalam kedua surga itu ada dua...Pada kedua surga yang pertama, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Kedua surga itu mempunyai aneka...Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.” Sedangkan pada dua surga yang kedua
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Selain dari dua surga yang tersebut di atas ada dua surga lagi yang disediakan...untuk orang-orang mukmin yang derajatnya di bawah orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam kedua surga...Menurut Syaikh As Sa’diy, kedua surga yang lain itu dari perak, baik bangunannya, bejananya, perhiasannya...Kedua surga ini diperuntukkan kepada As-habul Yamin (Golongan kanan).

("Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami) yakni memasukkan kami ke dalam surga...(dan telah memberikan kepada kami tempat ini) surga ini (sedangkan kami diperkenankan menempati) menghuni...(tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki) karena surga itu semuanya bukanlah tempat yang dipilih...yang lainnya, karena semuanya indah (maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal) adalah surga
-deskripsi"> Yakni surga yang menjadi tempat bermukim, di mana mereka tidak akan pindah...

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...itu dan akan kekal sebagaimana kekal rahmat-Nya, dan surga merupakan atsar (pengaruh) dari rahmat-Nya...

-deskripsi"> Gaib di sini bisa terkait dengan surga, yakni keadaannya yang masih...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga) di taman-taman surga (dan di mata air-mata...air) yang mengalir di dalam surga.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 25
sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga...Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah
(Di dalam surga-surga itu) di kedua surga dan apa-apa yang ada di dalamnya itu (ada bidadari-bidadari
(Dan selain dari kedua surga itu) yakni kedua surga yang telah disebutkan tadi (ada dua surga lagi) yaitu
kanan mereka) kemudian dikatakan kepada mereka, ("Pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga-surga...) masuklah kalian ke dalam surga-surga itu (yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang kalian kekal
Balasan yang mereka dapatkan di akhirat nanti adalah surga-surga yang akan mereka masuki....Baju mereka, di surga, tersulam dari kain sutera.
(Di dalam surga itu) maksudnya, dalam kedua surga itu dan pada gedung-gedung dan istana-istana yang ada...mereka belum pernah digauli; mereka terdiri dari bidadari-bidadari atau wanita-wanita dunia yang masuk surga...(oleh manusia sebelum mereka -penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga...Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
(Yaitu surga Adn) menjadi tempat tinggal mereka....lafal Jannatin (yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun surga...Lafal Bil Ghaibi menjadi Hal, maksudnya walaupun surga itu tidak kelihatan oleh mereka....Yang dimaksud dengan janji-Nya adalah surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang berhak memasukinya

-deskripsi"> Betapa jauh perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka.

dengan-Nya, dimana hal itu membuatnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia memperoleh dua surga...Menurut Syaikh As Sa’diy, dia akan mendapatkan dua surga dari emas, baik bejana, perhiasan, bangunan...dan apa yang ada di sana (dari emas); surga yang satu sebagai balasan karena meninggalkan larangan,...sedangkan surga yang satu lagi karena mengerjakan ketaatan.
("Masukilah surga itu dengan aman) artinya, dengan perasaan yang aman dari semua hal yang menakutkan....selamat, yakni selamatlah dan masuklah kalian ke dalamnya (itulah) yaitu hari sewaktu mereka memasuki surga...itu (hari kekekalan") artinya hidup abadi di dalam surga.
(Mereka meminta) meminta kepada para pelayan surga (di dalamnya) di dalam surga, supaya para pelayan...itu mendatangkan buat mereka (segala macam buah-buahan) surga (dengan aman) dari kehabisan dan dari kemudaratannya
Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka.

p class="tafsir-deskripsi"> Mereka ini –meskipun tingkatan imannya berbeda-beda- akan mendapatkan surga-surga...Maksud surga-surga Firdaus bisa bagian atas surga dan tengahnya, dan bagian yang utamanya....Bisa juga maksudnya, semua tempat-tempat di surga....Makna seperti ini nampaknya lebih utama dipegang karena keumumannya, dan karena kata “jannah” (surga...Oleh karena itu, surga Firdaus merupakan jamuan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
(Dan di antara keduanya) yaitu antara para penghuni surga dan para penghuni neraka (ada batas) penghalang...pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf (di atas Al-A`raaf itu) yakni nama tembok surga...sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis (yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu) penduduk surga...(Dan mereka menyeru penduduk surga, 'Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu.')...Dan Imam Hakim telah meriwayatkan dari Hudzaifah yang telah mengatakan, "Tatkala calon penghuni surga
(Perumpamaan) gambaran (surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa) kalimat ayat ini menjadi...kepada kalian (mengalir sungai-sungai di bawahnya; buah-buahannya) artinya apa-apa yang dimakan di dalam surga...(sedang naungannya) tiada henti-hentinya pula, tidak pernah terhapus oleh matahari, karena di dalam surga...(Itulah) yakni surga itu (tempat kesudahan) akhir daripada kesudahan (orang-orang yang bertakwa) takut
Sedangkan orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, mereka akan masuk surga dan kekal di dalamnya...Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunda waktunya masuk surga, yaitu orang-orang...berada di neraka sesuai azab yang pantas mereka terima, kemudian keluar dari situ dan masuk ke dalam surga...Mereka yang berbahagia itu, akan diberi oleh Tuhanmu karunia yang besar dan kekal di surga, tidak berkurang
Mereka adalah golongan yang akan mendapatkan surga sebagai tempat bersenang-senang yang abadi....Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai di antara pepohonan dan istana-istana....Sungguh, surga adalah tempat tinggal dan tempat peristirahatan yang baik....Di dalam surga itu, mereka akan mendapatkan segala yang mereka inginkan.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 73
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula)....Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada...maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya".

-deskripsi"> Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan lindungilah kami dari neraka...Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan lindungilah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke surga dan lindungilah kami dari neraka.

(Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa) dengan lemah lembut (ke dalam surga berombong-rombongan...pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu pintu-pintunya telah dibuka) huruf Wau dalam ayat...penjaga-penjaganya, "Kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian) lafal Thibtum menjadi Hal (maka masukilah surga...Dan dibawanya orang-orang yang bertakwa ke dalam surga serta dibukakannya pintu-pintu surga sebelum mereka
tetap hidup sampai sekarang bertempat di langit keempat atau keenam, atau ketujuh atau berada di dalam surga...Ia dimasukkan ke dalam surga setelah terlebih dahulu mencicipi rasanya mati lalu dihidupkan kembali,...setelah itu ia tidak mau keluar lagi dari dalam surga.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 43
di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
(Di dalam surga-surga yang penuh nikmat.)
Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.