Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 Membunuh cicak pahala 4 ali imran 5 Sabar 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Hadits Abu Daud Nomor 4432 8 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 9 al ikhlas 10 Bumi 11 Aman 12 al-insyirah ayat 5 13 surat thaha ayat 180 14 Surat yasin 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 ali imran 64 17 al hasyr ayat 7 18 ali imran 159 19 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 20 al baqarah ayat 219 21 al maidah ayat 3 22 Larangan mengikuti tradisi lokal 23 Iman 24 ciri ciri pasngan yang baik 25 awan 26 Surat Al-Insan Ayat 20 27 Ar-Rahman ayat 19 28 Hadis Ibnu Majah 1934 29 surat Al furqan ayat 20 30 annisa ayat 58 31 Tafsir kepuasan kerja 32 Ali Imran 110 33 saba 15 34 Sedekah 35 surat Al furqan ayat 9 36 al bayyinah ayat 8 37 Bersyukur 38 al fatiha ayat 1 39 AL HUJURAT AYAT 11 40 akhlak 41 Ayat 43 42 dunia 43 An-nisa ayat 58 44 laut 45 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 46 luqman 8 47 Palestina 48 hadist kematian 49 surah Ar-Ra’du ayat 11 50 Imran 30 51 riba 52 Al Imran ayat 7 53 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 54 al hijr ayat 9 55 surat an-nisa ayat 29 56 sebab 57 Surat+Al-Baqarah 58 Surat Al-Baqarah Ayat 286 59 az zariyat ayat 56 60 Surat Al-Baqarah ayat 10 61 pendidikan 62 Ibrahim 40 63 Al+Ankabut+ayat+64 64 luqman ayat 14 65 surat+al+maidah+ayat+33 66 Surat Ibrahim+40+ 67 allah maha tau 68 Al Baqarah ayat 30 69 nabi yusuf 70 AL MAIDAH AYAT 2 71 Dunia adalah 72 zakat qardh 73 munafik 74 Maksiat 75 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 76 Ayat Pendidikan 77 allah+maha+tahu 78 al ahzab ayat 70 79 nuh ayat 25 80 annisa ayat 65 81 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 82 Menolong diri sendiri 83 surat al-ahzab ayat 5 84 kriteria pasangan 85 ayat tentang hukum pada juz 20 86 Hadits Ahmad Nomor 20194 87 kafir+dibutakan+allah+qs 88 al-baqarah-ayat-286 89 1934 hadis Ibnu majjah 90 Surat Thoha ayat 13-14 91 MARYAM 92 al baqarah ayat 2 93 al qadar ayat 1-5 94 ali imran ayat 26 95 albaqarah ayat 267 96 Nasab anak zina 97 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 98 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 99 surah Al-Maidah ayat 23 100 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33

Hasil pencarian tentang Muslim+

Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim...Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim.
Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Dengan demikian, Rraja Kisra telah menyatakan perang terhadap kaum Muslim.
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....Orang-orang Yahudi adalah muslim di zaman Nabi Musa ‘alaihis salaam diutus dan orang-orang Nasrani...adalah muslim di zaman Nabi ‘Isa ‘alaihis salaam diutus, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu...‘alaihi wa sallam, maka orang muslim adalah orang yang mengikuti (memeluk) agama Beliau shallallahu
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Menurut Syaikh As Sa'diy, jika muharib (pembajak) sebelumnya non muslim, lalu masuk Islam, maka hak Allah...Namun jika muharibnya muslim, lalu bertobat, maka hak Allah gugur, namun hak manusia tidak gugur.
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
Seperlimanya adalah hak milik Allah, rasul-Nya, kerabat rasul; lalu anak-anak yatim, yaitu anak-anak orang Muslim...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu.
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
-deskripsi"> Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy’ariy radhiyallahu
Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim dalam setiap shalat untuk mengingatkannya kepada hari akhir; hari...Demikian juga mendorong seorang muslim untuk beramal shalih dan menghindari kemaksiatan.

Muhammad, saat dirimu berkata pada Zaid bin Hâritsah, seorang yang telah mendaptkan karunia Islam (menjadi muslim...Dengan begitu, dirimu menjadi teladan bagi penghapusan sebuah tradisi rendah, sehingga orang-orang muslim
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang

-deskripsi"> Ada yang muslim dan ada yang kafir.

Yang lebih patut lagi adalah memerdekakan tawanan yang muslim yang ditangkap oleh orang kafir.