Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 puasa 4 Nabi ismail 5 surat al qadr 6 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 7 ramadhan 8 Bumi 9 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 10 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 11 langit 12 surat al-'ankabut ayat 33 13 surat+an-an'am+ayat++121 14 Ibnu Majah 987 15 Lembut 16 Maksiat 17 ilmu 18 luqman 19 Surat+Al+ikhlas 20 surat+an nisa+ayat+11 21 BIDARA 22 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 23 ibnu majah 24 Ali imran 25 pemimpin 26 al baqarah ayat 30 27 Menunggu 28 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 29 kematian 30 al+ahzab+ayat+70 31 al baqarah ayat 45 32 berbuat baik 33 Surga 34 iman 35 al+alaq+ayat+4 36 Surat yaasin ayat 68 37 al+alaq+ayat+5 38 al baqarah ayat 216 39 surah al mu'minun ayat 12-14 40 surat+al-baqarah++ayat+233 41 pendidikan 42 ali imran 190 43 perempuan 44 al anfal ayat 29 45 al ikhlas 46 rahmat 47 Q.S Yunus ayat 41 48 al+maun+ayat+3 49 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 50 ayat-ayat tentang lautan 51 al+maun+ayat+2 52 Tajwid bacaan surah Al anbiya ayat 30 53 al isra ayat 23 54 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 55 Ahmad 56 Pemberian ahli waris 57 Surat Al-baqarah ayat 237 58 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 59 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau meng 60 surat al an'am ayat 21 61 Hadits Abu Daud Nomor 60 62 Taha ayat 10 63 Sisi Allah 64 surah an nisa ayat 7 65 Sabar 66 surat+al-baqarah+ayat+275 67 harta 68 yunus 22 69 Hadits imam Bukhari 4789 70 kerusakan+bumi+jika+manusia+tidak+menjaganya 71 surat an nisa ayat 1 72 tentang cahaya 73 Surat Asyu'ara ayat 80 74 al+alaq+ayat+1 75 al isra ayat 32 76 Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering 77 burung 78 an nisa ayat 29 79 yusuf+56 80 al+muthaffifin+ayat+34 81 Perumpamaan 82 Abu daud 4547 83 al baqarah ayat 21 84 keluarga 85 surat al-a'raf ayat 32 86 al+alaq+ayat+2 87 Al-Ahzab ayat 21 88 Hujan 89 al-Anfal ayat 69 90 kenapa langit itu biru 91 Tentang menjaga kehormatan 92 bintang 93 Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan 94 al-Hujurat ayat 12 95 al maidah ayat 8 96 kesalahan 97 yusuf+90 98 al mu’minun ayat 1-3 99 Palestina 100 prinsip waris adat

Hasil pencarian tentang Bunuhlah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir...Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir...Jika mereka memerangi kamu) di sana, (maka bunuhlah mereka).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 9
Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 24
Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan: "Bunuhlah atau bakarlah dia", lalu Allah menyelamatkannya
Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 66
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu
dengan membawa kebenaran dari Kami, Fir'aun dan orang-orang dekatnya berkata kepada para pengikutnya, "Bunuhlah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai
(Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah) ke tempat yang jauh dan belum dikenal (supaya perhatian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 54
kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah
kepada mereka membawa kebenaran) yakni dengan membawa perkara yang hak (dari sisi Kami, mereka berkata, "Bunuhlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 89
Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu
Suatu golongan mengatakan, "Bunuhlah mereka!" Sedangkan satu golongan lagi mengatakan, "Jangan!"
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 91
perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah
(Dan seandainya Kami wajibkan kepada mereka) an sebagai penafsiran ("Bunuhlah dirimu," atau, "Keluarlah
Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Bunuhlah atau bakarlah ia!"
mereka berpaling) dan tetap atas keadaan mereka (maka ambillah mereka itu) maksudnya tawanlah (dan bunuhlah
.: (Maka tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia," lalu Allah menyelamatkannya
habis) telah habis (bulan-bulan haram itu) hal ini merupakan batas maksimal masa penangguhan (maka bunuhlah
kepadamu serta) tidak (menahan tangan mereka) dari memerangimu (maka ambillah mereka) sebagai tawanan (dan bunuhlah
bertobatlah kamu kepada Tuhanmu) yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepada-Nya, (maka bunuhlah
Maksudnya, bunuhlah mereka.