Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 surga 6 an+nisa+ayat+21 7 surat an nisa ayat 135 8 Riba 9 waktu 10 Hukum+al+ankabut 11 luqman+ayat+14 12 shalat 13 surat+An-Najm+ayat+38 14 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 15 tolong menolong 16 Ar rahman 17 ikhlas 18 Muslim 19 al imran 20 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 21 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 22 al kahfi ayat 2 23 AL MAIDAH AYAT 3 24 surah+al+baqoh+ayat+222 25 hujan 26 Surat albakoroh 20_28 27 Al maidah ayat 2 28 Sabar 29 Allah 30 QS. Al-Baqarah ayat 124 31 dimana Allah 32 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 33 ali imran 97 34 hadits shalat 35 yunus 5 36 pecahan 37 ali imran 104 38 wanita 39 Nabi saw 40 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 41 ayat 145 42 Tajwid+surat+al+anbiya 43 Zikir 44 puasa 45 ular 46 zakat 47 at tahrim ayat 6 48 al hajj ayat 78 49 Jihad 50 Al mulk ayat 2 51 Kisah kaum sodo 52 ali+imran+19 53 Maryam ayat 54 - 65 54 Al+hujurat+ayat+56 55 ali imran 110 56 Surat+al+al+isra+ayat+36 57 Surat an Nisa ayat 142 58 ar rum ayat 21 59 yusuf 87 60 waris 61 ali imran 190 62 luqman ayat 12 63 ali imran 103 64 muhammad 35 65 Ali Imran 66 Nabi Isa adalah anak Allah 67 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 68 akhlak 69 Shad ayat 27 70 Petunjuk 71 Ali imran 159 72 tauhid 73 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 74 al-quran 75 Ali imran 133 76 al hijr ayat 9 77 unta 78 ibrahim 1 79 ibrahim ayat 7 80 Hutang 81 ayat Quran tentang sejarah 82 Al Qashas ayat 77 83 al baqarah ayat 2 84 shaad 85 Surat Nuh 86 Yunus 87 surah al ikhlas 88 tajwid+al+a-raf+ayat+34 89 al+maidah+ayat+122 90 QS. al-Luqman ayat 10 91 Ayat 42 92 Jujur 93 anjing 94 ali imran 139 95 al-baqarah ayat 275 96 ali+imran+146 97 Al ahzab ayat 21 98 Hadis hutang piutang 99 an-nisa ayat 124 100 al baqarah ayat 233

Hasil pencarian tentang tafsir+ibnu+katsir

Apakah yang Anda maksud tafsir ibnu katsiir?
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu