Paling Sering Dicari

1 belajar 2 pasar 3 Nenek 4 Qs Yusuf ayat 87 5 yunus 99 6 ali imran 110 7 Surah+An+Nisa+Ayat+26 8 utang 9 prestasi belajar 10 ikhlas 11 Al-hasyr ayat 7 12 Ali Imran 64 13 Ibrahim 14 pendidikan 15 sabar 16 al maidah ayat 8 17 surat+al+a'rof+ayat+31 18 Langit bumi 19 yusuf 20 Al ikhlas 21 ali imran 104 22 ibrahim 7 23 al baqarah ayat 2 24 hutang 25 QS Az-Zumar ayat 9 26 al baqarah ayat 30 27 Maryam 28 an nahl ayat 90 29 Ali Imran ayat 139 30 al-ikhlas 31 surat+al+humazah+ayat+1 32 Hadits Muslim Nomor 2970 33 riba 34 Ar rahman 35 an nisa ayat 58 36 al araf ayat 96 37 Beriman dengan sebahagian kuru 38 Hadits Abu Daud Nomor 1754 39 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 40 arrum ayat 41 41 Babi 42 al baqarah ayat 188 43 an nisa ayat 1 44 al imran 145 45 al bayyinah ayat 8 46 perdagangan 47 Al-isra ayat 100 48 wanita 49 Bercerai berai 50 Al-Maidah ayat 2 51 ali imran 97 52 Kebencian 53 al hijr 9 54 yunus 107 55 kedudukan wanita 56 kurban 57 al a'la ayat 7 58 annisa ayat 1 59 al baqoroh ayat 30 60 Dari bumi itu pula kamu dibangkitkan 61 ali imran 31 62 al maidah ayat 2 63 qs yunus 101 64 Yusuf 30 65 Ibnu katsir 66 Hari kebangkitan 67 yusuf 47-49 68 Yunus+100 69 Haji 70 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 71 QS Al an'am ayat 141 72 perempuan 73 al-baqarah ayat 45 74 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 75 luth 76 An+Nahl+ayat+91 77 ali+imran+134 78 Allah menciptakan manusia dan tidak beranak 79 sering ajak anak ziarah kubur 80 al hijr 22 81 1. Q.S. Ali Imran/3: 19 82 Jual beli 83 al mumtahanah ayat 8 84 allah sembah 85 al jin ayat 1-3 86 az-zumar ayat 9 87 al ankabut+ayat+45 88 Al-Mutaffifin+ayat+2 89 laut 90 al+buruj+ayat+9 91 al jumuah ayat 10 92 shalat 93 al hujurat ayat 13 94 https://tafsirq.com/topik/al+mulk+ayat+15 95 AL IMRAN 159 96 perjanjian 97 asy syams ayat 10 98 ali imran 102 99 bulan 100 rezeki

Hasil pencarian tentang tafsir+ibnu+katsir

Apakah yang Anda maksud tafsir ibnu katsiir?
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu