Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 syirik 4 al mujadalah ayat 11 5 al baqarah ayat 275 6 ali imran 7 rumah 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 al+kautsar+ayat+1-2 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 kurban 13 manusia 14 AL HUJURAT AYAT 13 15 harun 16 Disebabkan 17 Surah+Al+A'raf+ayat+ 18 al waqiah ayat 63 19 luqman 20 Makanan 21 al quran adalah petunjuk 22 ibrahim 37 23 Iman 24 Jihad 25 Dua masa 26 al hasyr ayat 7 27 musibah 28 MARYAM 29 surah al-maidah ayat 8 30 Jahe 31 Yusuf 32 Berdebat 33 al ahzab ayat 70 34 ALI IMRAN 14 35 ali imran 104 36 cemas 37 Hati 38 azab 39 an nisa ayat 29 40 al imran 41 Jika allah menganugerahi rahmat 42 surat+al+imranayat+110 43 al hujurat ayat 12 44 Ta ha+ayat+14 45 Al-Imran (3 : 130) 46 Haji 47 al imran 159 48 Al-Imran ayat 130 49 Hadits Muslim Nomor 3035 50 ibrahim 51 Surga 52 Sholat 53 ibrahim ayat 7 54 Muslim 55 al isra ayat 36 56 mendidik anak sesuai zaman 57 Ilmu 58 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 59 bala' 60 al ikhlas 61 hadist tentang perilaku konsumen 62 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 63 Al Isra ayat 73 64 surat abasa 65 sumber daya alam 66 ikhlas 67 Pasangan 68 tolong 69 dalil hidayah 70 almaidah ayat 2 71 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 72 an+nisa+ayat+22 73 Ali imran ayat 191 74 zikir 75 Surat Al Kahfi ayat 97 76 Metode pendidikan 77 Bahasa kaumnya 78 adil 79 pekerjaan 80 Kurang ilmu 81 az zumar ayat 53 82 Gunung-gunung burung-burung daud 83 berserah diri 84 Surat luqman ayat 19 85 an nisa ayat 63 86 keinginan berhasil 87 memenuhi janji 88 nahl+ayat+61 89 surat saba surah yang ke berapa 90 maryam ayat 30-35 91 menerima 92 an nisa ayat 36 93 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 94 Ar rum ayat 41 95 QS. IBRAHIM AYAT 37 96 surat+al+baqarah+ayat+282 97 memelihara lisan 98 Matahari 99 Abu Daud 1397 100 arrum ayat 21

Hasil pencarian tentang haji

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...haji.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm...Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji
Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan mengharap perkenan Allah semata....Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian...yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umrah lebih dulu (tamattu') hingga tiba waktu haji...Lalu berihramlah untuk niat haji....Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu'.
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah...(Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan...berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekcokan (sewaktu mengerjakan haji...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji...Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah), artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya (dan...menyembelih kurban yang mudah didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji...Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di...Sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu...dan umrah sekaligus atau memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf (Dan bertakwalah kamu
> Yakni beritahukanlah mereka, seru mereka, sampaikan kepada orang yang dekat maupun jauh kewajiban haji...class="tafsir-deskripsi"> Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji

-deskripsi"> Maksudnya tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah....pendapat yang lain, bahwa kaum musyrikin itu tidak boleh masuk ke tanah Haram baik untuk keperluan haji...

-deskripsi"> Maksudnya setelah tahun 9 Hijrah, ketika Abu Bakar memimpin jamaah haji...shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat “bara’ah” pada hari haji...bertawaf dengan telanjang.”

-deskripsi"> Karena mencegah orang musyrikin mengerjakan haji
Allah telah mengangkat martabat dua buah bukit, Safa dan Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji...Maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sai (sa'y
orang-orang menghadapkan wajah dalam salat, dan kepadanya orang-orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya
seumpamanya aku akan menunaikan ibadah haji....penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 27
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan
(Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan...(Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...(Yang isinya ialah), bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf
-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat ihsan kepada manusia, dzikrullah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 1
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
-deskripsi"> Baitul Ma'mur ialah ka'bah karena ka'bah selalu mendapat kunjungan haji,
(Dan berserulah) serukanlah (kepada manusia untuk mengerjakan haji) kemudian Nabi Ibrahim naik ke puncak...Sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Baitullah dan Dia telah mewajibkan kalian untuk melakukan haji
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 158
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji
bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji
(Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah) artinya memakai pakaian haji atau umrah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian di musim haji dengan mengharamkan
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan