Paling Sering Dicari

1 hadist+al-hujurat+ayat+10 2 Puasa arafah 3 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 4 kurban 5 Al Baqarah ayat 23 6 al hadid ayat 3 7 dalil+kitab+Zabur 8 dalil+kitab+injil 9 Berpikir kritis 10 Kiamat 11 Ali imran 159 12 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 13 Al-luqman+ayat+13-17 14 dalil+naqli+kitab+injil 15 Berakal+mengambil+pelajaran 16 Berapa jumlah huruf Hijaiyah dalam surah Al kafirum ayat 5 17 ali imran ayat 9 18 Hadis+at+taubah+ayat+105 19 riba 20 Berfikir kritis 21 Arafah 22 Al muthafifin ayat 32 23 dalil+kitab+al-qurandebut kaq 24 Asmaul Husna 25 Al+Hujurat+ayat+11-12 26 at taubah ayat 105 27 IBRAHIM 40 28 berpikir 29 yasin+ayat+38-40 30 al imran 31 an nur ayat 31 32 al imran 159 33 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 34 injil 35 al ikhlas 36 hari+kiamat 37 At Taubah ayat 9 38 Az zumar ayat 62 39 Ismail 40 ali imran ayat 159 41 surat+al-+mujadilah+ayat+33 42 Al Imran ayat 3 43 Al+luqman+ayat+13 44 al-maidah ayat 2 45 Apa artinya surat Al Qari'ah 46 Ayat tentang hari kiamat 47 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 48 Untuk sembeli 49 al-ikhlas 50 surat al kautsar 51 al maidah ayat 8 52 ali imran 104 53 yusuf 87 54 Sujud syukur 55 Al Araf ayat 180 56 al+maidah+ayat+48 57 Hadits+berbuat baik 58 Al+haj+ayat+77 59 an najm ayat 39-42 60 puasa tarwiyah 61 dalil+kitab+Al-Qur'an 62 Al baqarah ayat 2 63 dalil+kitab+minuman keras 64 khalifah 65 adz-dzariyat+ayat++56 66 al isra ayat 55 67 Surah al kautsar ayat 1-3 68 an nisa ayat 174 69 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 70 al maidah ayat 2 71 Hari kiamat 72 Hadits+kitab+injil 73 Surat al haqqah ayat 2 74 al maidah ayat 48 75 al kautsar ayat 2 76 nikmat 77 Adakah yang mau mengambil pelajaran 78 an+nisa+ayat+136 79 Pertemuan 80 At-mutdasir ayat 4-5 81 at tahrim ayat 6 82 Surat al hujurat ayat 12 83 Hadist yang berkaitan dengan surah ali imran ayat 159 84 Al-Maidah ayat 48 85 Surat+al+ghafir+ayat+60 86 dalil+kitab+taurat 87 Al Maidah ayat 5 88 al+maidah+ayat+90 89 Hadist tafsir Ar Rahman 90 ayat tuhan maha pemurah 91 Rezeki 92 al baqarah ayat 30 93 Ali imran 9 94 Al Hijr 9 95 nasrani 96 niat 97 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 98 ali+imran+34 99 Hutang 100 surat al alaq

Hasil pencarian tentang haji

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...haji.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji...Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu
Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm...Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih.
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 27
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah...(Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan...berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekcokan (sewaktu mengerjakan haji...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan mengharap perkenan Allah semata....Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian...yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umrah lebih dulu (tamattu') hingga tiba waktu haji...Lalu berihramlah untuk niat haji....Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu'.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 1
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 158
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan
Allah telah mengangkat martabat dua buah bukit, Safa dan Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji...Maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sai (sa'y
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
(Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah), artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya (dan...menyembelih kurban yang mudah didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji...Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di...Sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu...dan umrah sekaligus atau memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf (Dan bertakwalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji
orang-orang menghadapkan wajah dalam salat, dan kepadanya orang-orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya
bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian di musim haji dengan mengharamkan
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan
seumpamanya aku akan menunaikan ibadah haji....penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 3
Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar
(Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan...(Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
Mendatangi rumah ini untuk tujuan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...(Yang isinya ialah), bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf
kalian menyamakan kedudukan orang-orang musyrik yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji
Itu semua agar mereka mendapatkan keuntungan ukhrawi dari pelaksanaan ibadah haji dan keuntungan duniawi
(Dan berserulah) serukanlah (kepada manusia untuk mengerjakan haji) kemudian Nabi Ibrahim naik ke puncak...Sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Baitullah dan Dia telah mewajibkan kalian untuk melakukan haji
(Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam