Paling Sering Dicari

1 hewan 2 luqman ayat 18 3 Al maidah ayat 1 4 al maidah ayat 3 5 al isra ayat 36 6 ali imran 31 7 yusuf ayat 87 8 Hujan 9 luqman 18 10 albaqoroh+ayat+130 11 hukum 12 Akhlak 13 surat luqman ayat 18 14 maryam 8 15 Thalut 16 shad ayat 29 17 berpikir 18 al baqarah ayat 30 19 Musa 20 ALI IMRAN 21 Zina 22 Surat+Ibrahim+ayat+24 23 Al Imran 130 24 mutiara 25 annisa ayat 59 26 ali+imran+191 27 saba 18 28 an naas ayat 1-3 29 Al baqaraH ayat 43 30 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 31 pohon 32 Yusuf 33 surah+al-ambiya+ayat+30 34 al baqarah ayat 2 35 Luqman 36 iman 37 Jalut 38 Kafir sebagai penolong 39 al-muthaffifin ayat 1-6 40 Al Hujurat ayat 13 41 Niat 42 ali+imran+190 43 luqman ayat 15 44 al anfal ayat 2 45 ALI IMRAN 191 46 ali imran 190 47 Bersabar 48 al ikhlas 49 ali imran 159 50 an nisa ayat 29 51 yunus 52 ali imran 133 53 Hadits Malik Nomor 1501 54 al hijr 94 55 Sunnatullah 56 surat yusuf ayat 87 57 kebebasan 58 al+ankabut+ayat+45+beserta+hukum+bacaan 59 annisa ayat 9 60 lebah 61 Alat laboratorium mikrobiologi 62 al maidah ayat 38 63 Memperhatikan akhirat 64 Surat+Luqman+ayat+17 65 tulang 66 al mujadalah ayat 11 67 ali+imran+ayat+85 68 Judi 69 ali imran ayat 19 70 kerusakan 71 Daud 72 rumah 73 Tabut 74 luqman 13 75 jaringan tumbuhan 76 Tentang kreatif 77 Surat+ghafir+ayat+29 78 Dalil menutup aurat dengan mendekati 79 Tajwid surat an nisa ayat 25 80 yusuf 87 81 an nisa ayat 1 82 al-Maidah ayat 8 83 al+isra+ayat+23 84 Tentang tumbuhan 85 Tajwid+surat+al+anbiya 86 at taubah ayat 103 87 Ali+imran+120+hukum++tajwid 88 ali imran ayat 7 89 Surat+Yasin+34 90 yusuf 2 91 At taubah ayat 105 92 anak 93 al bayyinah ayat 5 94 riba 95 Perumpamaan 96 surat+al+baqarah+ayat+8 97 al hujurat ayat 18 98 cerai 99 maryam 100 Hadits thalaq tiga

Hasil pencarian tentang amal

(Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan) di dalam catatan amal perbuatan mereka; yaitu berupa...kekafiran, kedustaan dan amal-amal buruk lainnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 72
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
(Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan.)
(Dan adapun orang yang berat timbangannya) artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya
(Dan adapun orang yang ringan timbangannya) artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya
menjadi Badal dari lafal Idzaa berikut Jawabnya (bumi menceritakan beritanya) yaitu menceritakan semua amal...perbuatan yang telah dilakukan di atas permukaannya, amal baik dan amal buruk.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 8
Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.
(Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi) semua amal perbuatan hamba-hamba-Nya, maka tiada sesuatu...pun yang terlewat dari-Nya di antara amal-amal perbuatan itu, supaya Dia membalasnya kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 23
Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 8
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 55
mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal...kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang
(Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh) amal-amal ketaatan (dan ia dalam keadaan beriman, maka
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 39
Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka...Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan
datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh) mengerjakan amal-amal...fardu dan amal-amal sunah (maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 127
Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
(Maka barang siapa mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran) tidak diingkari...dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya) Kami perintahkan Malaikat-malaikat penulis amal...untuk menuliskannya, kemudian akan Kami balas amal perbuatan itu.
Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
(Barang siapa yang berat timbangannya) karena amal-amal kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 9
Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal
menentukan) apa yang dikehendaki-Nya (dan Yang memberi petunjuk) kepada apa yang telah ditentukan-Nya berupa amal...kebaikan dan amal keburukan.
Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi mereka dan amal perbuatannya....Tak ada seorang pun dari mereka beserta amal perbuatannya yang tidak diketahui oleh Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir
Darussalam) yakni rumah keselamatan atau surga (pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan...silaturahmi, menjamu tamu dan menolong orang yang memerlukan pertolongan sewaktu di dunia (lalu Kami jadikan amal...itu bagaikan debu yang beterbangan.") amal perbuatan mereka tidak bermanfaat sama sekali pada hari itu
yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka) melalui amal-amal...makna yang dimaksud daripadanya ialah pahala yang baik (dari apa yang mereka kerjakan) yakni, dari amal-amal
Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan amal-amal kalian) dengan
menemui (Rabbmu) yakni mati (dengan sungguh-sungguh, maka pasti kalian akan menemuinya) yakni, menemui amal...perbuatanmu yang telah disebutkan tadi pada hari kiamat nanti, baik amal kebaikan atau pun amal keburukan