Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 Pakaian 3 Perhiasan 4 taat 5 tumbuhan 6 Berpakaian sesuai syariat islam 7 an nisa ayat 29 8 Malu 9 sabar 10 ali imran 11 taubat 12 surah yusuf 3 13 surat al hujurat ayat 10 14 Zina 15 Zakat 16 ibrahim+ayat+3 17 ibrahim 18 Menutup aurat 19 al+maidah+ayat+38 20 Pakaian menutup aurat 21 ilmu 22 langit 23 nikah 24 Jual beli 25 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 26 yunus 27 al maidah ayat 6 28 at taubah ayat 103 29 al+israa+ayat+93 30 An-Nisa' Ayat 32 31 imran 32 ali imran 159 33 An-Nisa' Ayat 124 34 Hadis+at+taubah+ayat+105 35 an nisa ayat 1 36 Takwa 37 surat al jumu'ah 38 niat 39 Saba 13 40 muhammad 41 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 42 al maidah ayat 3 43 berhala 44 surat al ikhlas 45 Keberagaman tumbuhan 46 ali imran 102 47 luqman 13 48 belajar 49 malaikat Ridwan 50 sholat 51 Al hajj ayat 5 52 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 53 ibrahim 7 54 an nur ayat 32 55 berserah diri 56 an nisa ayat 3 57 akhlak 58 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 59 al Baqarah ayat 219 60 Hadits abu Daud 1116 61 Tajwid+surat+al+anbiya 62 Perang badar 63 Yusuf 64 Kerusakan 65 Menyikapi+maksud+dari+surah+an-nahl+ayat+70+terhadap+pembinaan+al 66 Pertengkaran 67 ali+imran+31 68 Allah 69 al maidah ayat 8 70 Surat al isra ayat 2 71 wanita 72 Tarsir surah al hasyr ayat 9 73 al imran 74 an nisa ayat 64 75 Minta ampun 76 Luqman 77 pekerjaan 78 bumi langit bulan matahari 79 Ketaatan 80 Surat sad ayat 24 81 al+qaff+ayat+30 82 pengawasan 83 Al ikhlas 84 Ar rad ayat 11 85 Kepatuhan syariah 86 tulang 87 aL aNKABUT AYAT 20 88 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 89 syariat 90 al ankabut ayat 45 91 surat an-naba' 92 hadits ibnu majah 225 93 Rahasia 94 Al-luqman+ayat+13-17 95 ar-rum ayat 41 96 Ali imran 185 97 hak dan batil 98 surat al Baqarah ayat 157 99 an nahl ayat 125 100 AL HIJR 99

Hasil pencarian tentang maksiat

terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dengan amal saleh dan ketaatan, tidak seperti orang yang mendapat kemurkaan yang besar dari Allah karena maksiat...Tempat kembali orang yang berbuat maksiat itu adalah neraka Jahanam, sejelek-jelek tempat kembali.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan) berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat
(Dan demikianlah) sebagaimana yang telah Kami berikan nikmat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan...sebagian lainnya) atas sebagian lainnya (disebabkan apa yang mereka usahakan) berupa perbuatan-perbuatan maksiat
Allah hanya memberikan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa di dunia dengan meninggalkan maksiat
seperti itu, Kami akan mengazab orang-orang yang melanggar hak Allah dengan kemusyrikan dan perbuatan maksiat
Jangan mengikuti langkah setan yang mengajak kalian menyebarkan isu busuk dan maksiat di kalangan kalian...Barangsiapa yang mengikuti setan, berarti telah berbuat maksiat, karena setan selalu menyuruh berbuat...Allah menyucikan orang yang mengarah kepada hal itu dengan memberikan petunjuk untuk tidak melakukan maksiat
Tetapi, orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat dan selalu taat kepada Allah berada di tempat yang
yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan) dari perbuatan-perbuatan maksiat
Allah, kamu hampir saja membinasakanku di dunia dulu, kalau aku mematuhimu bersikap kufur dan berbuat maksiat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 83
bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat
kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia, serta celaka karena berbuat maksiat
kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan amal-amal kalian) dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 27
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat
baik kepada kedua orangtuanya serta tidak menjadikannya orang yang sombong kepada manusia dan berbuat maksiat
yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat...perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat
Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka) disebabkan kesabaran mereka dari perbuatan maksiat
kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka) untuk menggerakkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 39
Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat
(Dan kalau sekiranya Allah swt. menyiksa manusia disebabkan usahanya) karena maksiat-maksiat yang telah
Dan sesungguhnya merugilah) atau rugilah (orang yang mengotorinya) yang menodainya dengan perbuatan maksiat
Kalian akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan
Kami yang berlaku, yaitu barangsiapa bertobat atas dosanya dan dibuktikan dengan taat dan menjauhi maksiat
orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah) dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat
Demikian pula, sebagaimana Kami jadikan masing-masing jin dan manusia yang berbuat maksiat untuk saling
Balasan buruk seperti ini Kami berikan di dunia untuk orang yang berbuat maksiat dan mendustakan Allah
(Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri) oleh sebab perbuatan maksiat
perihalnya sama dengan setali tiga uang (mereka menyuruh membuat yang mungkar) berupa kekafiran dan maksiat-maksiat