Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 ayat tentang tumbuh tumbuhan 3 ramadhan 4 Amanat 5 surah al-imran ayat 140 6 ibrahim 7 al+baqarah+ayat+93 8 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 9 Ali Imran 104 10 Berpuasa 11 Tumbuhan 12 Ismail 13 luqman+14 14 Riba 15 rumput rumputan 16 Al Baqarah ayat 2 17 iman 18 ali imran 19 Al Anfal ayat 39 20 al maidah ayat 32 21 orang orang lemah 22 doa ziara kubur 23 al ikhlas 24 sijjin 25 al maidah ayat 5 26 hewan 27 an nisa ayat 29 28 menutup 29 ali+imran+191 30 alam 31 ali imran 185 32 AR RUM AYAT 50 33 Sabar 34 quran 35 al maidah ayat 2 36 luqman 17 37 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 38 sholat 39 yunus 62 40 Tiap berjiwa pasti mati 41 yunus 32 42 ADAM 43 yasin+ayat+38 44 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 45 maryam 26 46 penciptaan 47 al-baqarah+ayat+186 48 an+nisa+ayat+14 49 Ali imran 110 50 ibrahim ayat 40 51 al baqarah ayat 30 52 al lahab 53 doa awal ramadhan 54 Wajah 55 Keesaan Allah 56 ilmu tumbuh tumbuhan 57 ali+imran+190 58 ingkar 59 Tafsir surat alfatihah 60 Kafirlah 61 al hujurat ayat 13 62 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 63 orang tua 64 sikap 65 ali+imran+159 66 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 67 al baqarah ayat 185 68 Perhitungan Allah sangat akurat 69 Kematian 70 ali imran 190 71 hari raya 72 at-taubah+ayat+105 73 an nisa ayat 1 74 al anam ayat 141 75 fatir ayat 29 76 Surat Ibrahim ayat 44 77 al-Mujadalah ayat 11 78 Main 79 sihir 80 adil 81 tafsir+jalalin+surah+al+an'am+ayat+26 82 'Illiyyin. 83 yasin ayat 38-40 84 al isra ayat 32 85 Al+mulk+ayat+1 86 al baqarah ayat 155 87 Siapakah allah 88 yunus+ayat+41 89 AL IMRAN 90 Baitul maqdis daud 91 luqman 14 92 anak Allah 93 Hadits Ahmad Nomor 26165 94 al hajj ayat 41 95 surat an-naml ayat 16 96 Al+mulk+ayat+2 97 Jika mereka berpapasan sejajar dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Jika kami telah melewati barisan mereka, maka kami singkap jilbab itu dari wajah kami. 98 al-Insan ayat 1 99 Kiblat 100 al maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang maksiat

terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dengan amal saleh dan ketaatan, tidak seperti orang yang mendapat kemurkaan yang besar dari Allah karena maksiat...Tempat kembali orang yang berbuat maksiat itu adalah neraka Jahanam, sejelek-jelek tempat kembali.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan) berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat
(Dan demikianlah) sebagaimana yang telah Kami berikan nikmat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan...sebagian lainnya) atas sebagian lainnya (disebabkan apa yang mereka usahakan) berupa perbuatan-perbuatan maksiat
Allah hanya memberikan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa di dunia dengan meninggalkan maksiat
seperti itu, Kami akan mengazab orang-orang yang melanggar hak Allah dengan kemusyrikan dan perbuatan maksiat
Jangan mengikuti langkah setan yang mengajak kalian menyebarkan isu busuk dan maksiat di kalangan kalian...Barangsiapa yang mengikuti setan, berarti telah berbuat maksiat, karena setan selalu menyuruh berbuat...Allah menyucikan orang yang mengarah kepada hal itu dengan memberikan petunjuk untuk tidak melakukan maksiat
Tetapi, orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat dan selalu taat kepada Allah berada di tempat yang
yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan) dari perbuatan-perbuatan maksiat
Allah, kamu hampir saja membinasakanku di dunia dulu, kalau aku mematuhimu bersikap kufur dan berbuat maksiat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 83
bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat
kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia, serta celaka karena berbuat maksiat
kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan amal-amal kalian) dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 27
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat
baik kepada kedua orangtuanya serta tidak menjadikannya orang yang sombong kepada manusia dan berbuat maksiat
yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat...perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat
Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka) disebabkan kesabaran mereka dari perbuatan maksiat
kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka) untuk menggerakkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 39
Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat
(Dan kalau sekiranya Allah swt. menyiksa manusia disebabkan usahanya) karena maksiat-maksiat yang telah
Dan sesungguhnya merugilah) atau rugilah (orang yang mengotorinya) yang menodainya dengan perbuatan maksiat
Kalian akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan
Kami yang berlaku, yaitu barangsiapa bertobat atas dosanya dan dibuktikan dengan taat dan menjauhi maksiat
orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah) dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat
Demikian pula, sebagaimana Kami jadikan masing-masing jin dan manusia yang berbuat maksiat untuk saling
Balasan buruk seperti ini Kami berikan di dunia untuk orang yang berbuat maksiat dan mendustakan Allah
(Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri) oleh sebab perbuatan maksiat
perihalnya sama dengan setali tiga uang (mereka menyuruh membuat yang mungkar) berupa kekafiran dan maksiat-maksiat