Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 ar-rum ayat 21 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 surat ali' imran ayat 185 10 Adam 11 maryam 12 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 al mujadalah ayat 11 15 dosa 16 matahari 17 cinta 18 Nikah 19 surat al imran ayat 185 20 surat+al+imranayat+110 21 Ta ha+ayat+14 22 Hadits Muslim Nomor 3035 23 al infitar ayat 6 7 24 sabar 25 Saba 13 26 Ar Rahman 27 al isra ayat 36 28 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 29 al ahzab ayat 21 30 Nabi Ismail 31 al-mukminun+ayat+34 32 AL Baqarah ayat 286 33 Aliimram+ayat+105 34 Ikhlas 35 Berdebat 36 iman 37 al+anam+ayat+14 38 AN NAML AYAT 88 39 al isra ayat 7 40 ibrahim ayat 7 41 ayat kursi 42 al imran 200 43 Zina 44 surah al kautsar ayat 1-3 45 Matahari mengelilingi bumi 46 ali imran 134 47 al jumuah ayat 10 48 yunus 99 49 pagi 50 Ditanya 51 Al-A'râf ayat 20 52 surah al hadid ayat 57:3 53 Perubahan zat 54 al+maidah+ayat+ 83 55 AL A'RAF AYAT 52 56 asy+syuara+ayat+181+182+183 57 QS. IBRAHIM AYAT 37 58 al hijr 22 59 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 60 durhaka 61 Al-Muzammil ayat 20 62 al an'am ayat 71 63 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 64 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 65 ayat al-Baqarah 219 66 al anfal ayat 53 67 al-baqarah ayat 168 68 Sediakanlah potongan besi 69 gandum 70 Laut 71 Al ikhlas ayat 1-4 72 ASY SYUARA+ayat+222 73 kacang adas 74 Dongeng 75 adil 76 Gunung 77 Tanah 78 al hasyr ayat 7 79 Annisa ayat 29 80 annisa ayat 12 81 ombak 82 berserah diri 83 ASY+SYUARA+ayat+222 84 Mencela pemberian 85 Rezeki 86 ATTAKASUR AYAT 1-2 87 Surah Taha ayat 5 88 Shalat 89 permainan 90 lidah 91 berlayar 92 an nur ayat 35 93 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 94 perempuan 95 al-Hujurât ayat 6 96 ali imran 97 maryam ayat 30-35 98 Surat Al-Baqarah Ayat 256 99 Metode pendidikan 100 Hadits ahmad jauhi kufur

Hasil pencarian tentang ali+imran+110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ


110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk