Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ALi imran 159 4 ali imran 190 5 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 6 al ikhlas 7 al maidah ayat 6 8 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 9 Surat 4 ayat 48 10 Ali imran Ayat 104 11 Surah Al-hajj ayat 5 12 al hujurat ayat 13 13 ali imran 14 ali imran 130 15 az zariyat ayat 56 16 jual beli 17 yusuf 108 18 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 19 al maidah ayat 8 20 Al ahzab ayat 21 21 Al Baqarah ayat 43 22 Ayat terkait jarimah hudud 23 Al- Isra’ ayat 35 24 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 25 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 26 pendidikan 27 Surat Al-Baqarah 28 al maidah ayat 1 29 AL ankabut ayat 45 30 al isra ayat 34 31 Zakat 32 Haji 33 an nisa ayat 58 34 pendidikan anak 35 Al-hijr ayat 9 36 ar rum ayat 21 37 al hujurat ayat 49 38 al araf ayat 7 39 ayat 8 40 al maidah ayat 90 41 an nisa ayat 29 42 surga 43 al baqarah ayat 2 44 Ayat 78 45 yusuf 46 ali imran 145 47 israil 48 ayat surah An-nahl ayat 101 49 al furqan ayat 63 50 ali imran 102 51 Jihad 52 AL FATIR AYAT 5 53 Huud 50-52 54 Qs.al jin ayat 16 55 alquarn kitab yang jelas dan detail 56 at tahrim ayat 6 57 Yunus ayat 61 58 an nisa ayat 3 59 Al hijr Ayat 40 60 ayat kursi 61 ar rahman 62 Al baqarah ayat 221 63 al baqarah ayat 29 64 al 'ala ayat 1 65 Al Baqarah ayat 164 66 an nahl ayat 11 67 surat al anfal ayat 10 68 surat al isra ayat 24 69 Muda 70 ibrahim ayat 7 71 ad dzariat ayat 19 72 AL IMRAN 159 73 al baqarah ayat 267 74 Matahari terbenam 75 at+taubah+ayat+60 76 al qasas ayat 77 77 Ibrahim 78 Al Baqarah ayat 183 79 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 80 quraisy 81 Annas+ayat+5 82 Hadits Muslim Nomor 4685 83 Kerusakan 84 Hukum+acara 85 yunus 18 86 al hijr 39 87 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 88 al imran 89 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 90 Al fatir ayat 6 91 mengusir kalian 92 an nahl ayat 125 93 Al mujadalah ayat 11 94 Ali imran 110 95 al ara'f ayat 180 96 ali imron ayat 92 97 Belajar 98 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 99 AL+KAHFI AYAT 110 100 at taubah ayat 60

Hasil pencarian tentang ali+imran+110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ


110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk