Paling Sering Dicari

1 AN NUR AYAT 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 al baqarah ayat 275 4 At tahrim ayat 6 5 Al hujurat ayat 12 6 AL MAIDAH AYAT 2 7 al hasyr ayat 18 8 Al baqarah ayat 285 9 surat al maidah ayat 2 10 Tentang baiat 11 al maidah ayat 3 12 riba 13 Al imran ayat 31 14 tentang artinya 15 Al-Maidah ayat 3 16 Al-Maidah ayat 2 17 Arti surat albaqarah ayat 20-21 18 Gambar di atas kain 19 Al isra ayat 23 20 Al Baqarah ayat 30 21 Al mulk ayat 2 22 ali imran 97 23 al maidah ayat 32 24 al baqarah ayat 283 25 ayayat maat al quran tentang wudu 26 Mentaati pemimpin 27 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 28 At taubah ayat 105 29 Yunus ayat 40 30 al baqarah ayat 282 31 zakat 32 zina 33 menuntut ilmu 34 Ar rahman 35 al hujurat ayat 10 36 Al isra ayat 32 37 Ayat 11 al baqarah b arab 38 Surat al ghafir ayat 60 39 yunus 99 40 Al ikhlas 41 al baqarah ayat 284 42 Al maidah ayat 6 43 BEKERJA 44 ali imran 92 45 ali imran ayat 190 46 Ali Imran 191 47 Al maidah ayat 8 48 an nisa ayat 29 49 ali imran 103 50 at taubah ayat 24 51 Ilmu 52 Qs luqman ayat 13-14 53 Al Baqarah ayat 2 54 ali imran 55 al imran 56 56 Al isra ayat 33 57 Malaikat izrail 58 Malaikat nakir 59 Ali imran ayat 159 60 Yusuf 61 al imran 102 62 al hujurat ayat 13 63 Al maidah ayat 33 64 Al baqarah ayat 98 65 al maidah ayat 91 66 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 67 ali imran 26 68 al furqan ayat 67 69 munafik 70 Ali imran 190 71 Kiamat 72 Al maidah ayat 1 73 fatir ayat 32 74 Malaikat israfil 75 Sedekah 76 Arti dari hurimat 77 ayat kursi 78 an nisa ayat 59 79 Ilmu yang bermanfaat 80 Surat fusillat ayat 10 81 al hadid ayat 22 82 Perangilah orang-orang 83 Annur ayat 31 84 Ayat mengenai pengendalian diri 85 al baqarah ayat 238 86 Ar rum ayat 21 87 ar rahman ayat 33 88 ali imran 38 89 At taubah ayat 35 90 fussilat ayat 10 91 al baqarah ayat 219 92 ayat 59 93 Surah Fushshilat ayat 33 94 Shalat 95 al baqarah ayat 234 96 tafsir albaqarah ayat 21 97 Wanita 98 al ankabut ayat 45 99 anak 100 surat luqman ayat 13

Hasil pencarian tentang perubahan

(Dan melihat pula perubahan gerakmu) ketika kamu menjalankan rukun-rukun salat; mulai dari berdiri, duduk
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bin Sa'id mengkritik hadits ini karena bukan termasuk hadits Sa'id yang terdahulu sebelum mengalami perubahan..., karena ia mengalami perubahan pada tahun empat puluh lima, dan ia tidak mengeluarkan hadits ini kecuali...berkata; ada yang mengatakan bahwa Waki' meriwayatkan hadits tersebut darinya di saat ia mengalami perubahan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 219
dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 23
Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan
Kami beriman pada Tawrât asli (yang belum mengalami perubahan) yang diturunkan Allah kepada Mûsâ, dan...beriman pada Injîl (yang belum mengalami perubahan) yang diturunkan Allah kepada 'Isâ dan semua yang
Cukuplah sebenarnya bukti kerasulan Beliau dengan diturunkan Al Qur’anul Karim dan dijaga-Nya dari perubahan...disimpan dalam hati Rasul-Nya dan hati sebagian umatnya, demikian juga dengan dijaga lafaznya dari perubahan
-deskripsi"> Yakni terjaga dari penambahan dan pengurangan serta perubahan.
Itulah sunnah (ketetapan) Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang tidak mengalami perubahan.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 77
sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 64
Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.
yang menurunkan Adz-Dzikr) Alquran (dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya) dari penggantian, perubahan
Dan kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketetapan Kami.
dalam Lauh) berada di atas langit yang ketujuh (terpelihara) dari ulah setan-setan dan dari sesuatu perubahan
Subhaanahu wa Ta'aala berfirman menerangkan peristiwa yang akan terjadi pada hari Kiamat berupa terjadinya perubahan
, lalu Abu Bakar berkata: 'TSAKILATKATTshallallahu 'alaihi wasallamAAKUL, apakah kamu tidak melihat perubahan...Ketika Umar melihat perubahan wajah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: 'Aku berlindung
Tetapi tatkala rasul pemberi peringatan itu datang, peringatan dan nasihat rasul tidak membawa perubahan
Dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan perubahan dalam ketentuan (sunnatullah) itu.
Kami akan memelihara al-Qur'ân itu dari berbagai perubahan dan penggantian sampai hari kiamat nanti.
laki-laki itu kembali lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memberinya madu, namun tidak ada perubahan...beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah meminumkannya air madu, namun tidak ada perubahan
terhadap para rasul Kami, yaitu membinasakan orang-orang yang mengusir mereka (dan tidak akan kamu dapati perubahan
berkata; Sesungguhnya Al Qur'an ini adalah Kalamullah, maka janganlah kalian tertipu untuk melakukan perubahan
menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Hisyam] dari [Muhammad] dari [Abu Hurairah] berkata: Tikus adalah perubahan
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan terjadi di akhir ummatku suatu peneggelaman (ke perut bumi), perubahan
perempuan yang baru dilahirkan (maka jadilah) maka berubahlah (roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diantara tanda-tanda hari Kiamat adalah akan terjadi perubahan
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan terjadi pada umatku penenggelaman ke dalam bumi, perubahan
merupakan suatu sunatullah (yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan
kebenaran (Alquran itu telah turun) dalam keadaan utuh sebagaimana waktu diturunkan tidak akan terjadi perubahan
menyebarkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang beriman (dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan
Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat perubahan wajahku, beliau bersabda: "Kami tidak