Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 7 zakat 8 Menghargai pendapat orang lain 9 al ikhlas 10 riba 11 Jual beli 12 Mimpi 13 surah al maidah ayat 89 14 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 15 yunus 16 al hujurat ayat 13 17 bekerja 18 al+ikhlas 19 syari'ah 20 ibrahim 7 21 Al Maidah ayat 1 22 akhlak 23 hadits+surat+an+nahl 24 Menuntut ilmu 25 Menerima harta dengan nafsu serakah 26 penciptaan manusia 27 gunung 28 ali imran ayat 130 29 AL MUJADALAH AYAT 11 30 jujur 31 al baqarah ayat 30 32 yunus+ayat+85-86 33 al maidah ayat 6 34 obat 35 al-baqarah ayat 286 36 An nahl ayat 90 37 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 38 Sedekah 39 ibadah 40 At-taubah+ayat+103 41 Pemimpin 42 Hud ayat 7 43 Penyakit 44 Babi 45 Mengutamakan kepentingan bersama 46 al A'raf ayat 54 47 Ali Imran 159 48 yusuf 3 49 laut 50 neraka 51 ibrahim 52 52 ALI IMRAN 102 53 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 54 yusuf 47 55 niat 56 al imran 186 57 mencatat dengan jujur 58 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 59 al an'am ayat 38 60 ALMAIDAH AYAT 2 61 az zariyat ayat 56 62 ibrahim ayat 28 63 hujan 64 Ali imran 45 65 sakit 66 Surat+Ali+Imran+ayat+190 67 surat al wakiah 68 al maidah ayat 87-88 69 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 70 An nisa ayat 58 71 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 72 qaf ayat 16 73 Al araf ayat 199 74 anak 75 Surat+Ali+Imran+ayat+159 76 al imran ayat 102 77 Mendidik anak 78 masjid 79 Kafir 80 An-Nur ayat 59 81 al Quran 82 sesungguhnya allah maha esa 83 Shalat 84 Munafik 85 Murka alloh 86 akal 87 Ahmad 4355 88 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 89 mengembalikan barang sewaan 90 surah al-isra ayat 79 91 Al-Hujarat ayat 12 92 Surat+al+furqan+ayat+26-27 93 Amal jariyah 94 Penyembuhan penyakit 95 al maidah ayat 48 96 Sepertiga malam 97 ukuran 98 al baqarah ayat 31 99 Hud+ayat+7 100 al hujurat ayat 14

Hasil pencarian tentang kematian

terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 35
"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Wahai kiranya kematian itulah) kematian di dunia (yang menyelesaikan segala sesuatu.)
("Tidak ada kematian) yang sesudahnya ada kehidupan lagi (selain kematian di dunia ini) sewaktu mereka...(Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan) tidak akan dihidupkan kembali sesudah kematian yang pertama
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 6
membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian..., sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
(Hingga datang kepada kami kematian") ajal kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 27
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
khusus di sisi Allah) hanya untuk kamu (bukan untuk orang lain) seperti pengakuanmu (maka inginilah kematian...Dalam mengingini kematian itu bergantung dua syarat dengan ketentuan; yang pertama dikaitkan pada yang...kebiasaan, seseorang ingin segera menemukan miliknya itu dan jalan untuk mendapatkan tiada lain hanya kematian..., maka inginilah segera kematian itu olehmu!
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 16
Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau...pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 8
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui
sesudah nyata) sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka pasti menang (seolah-olah mereka dihalau kepada kematian...sedang mereka melihat) kematian itu secara terang-terangan yang membuat mereka tidak senang kepadanya
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kalian hindari itu tidak akan dapat terelakkan....Kematian itu pasti akan menemui kalian.
Maka jika demikian halnya, terimalah kematian kamu sekalian di medan perang, agar kesyirikan itu menjauh...Dan kematian itu tidak lain akibat kekufuran kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 60
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
Jika kalian benar-benar mengimani apa yang kalian katakan itu, jadikanlah kematian sebagai sesuatu yang...Mintalah kematian, agar nikmat yang kalian kira ini akan segera datang.
Ia terpelihara dan terlindung dari bahaya pada hari kelahiran, kematian dan hari ia dibangkitkan hidup
Aduhai kiranya kematian yang pernah kualami menjadi batas pemisah dalam urusanku sehingga aku tidak dibangkitkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 59
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini
memperoleh keamanan dari Allah pada hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku kembali dari kematian
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang...kematian Shâlih dan keluarganya.
mereka) biarkanlah orang-orang kafir Mekah itu (dalam kesesatannya) (sampai suatu waktu) hingga saat kematian
(Padahal kalian) hai orang-orang yang menghadiri saat kematian (ketika itu melihat) kapada orang yang
keyakinan bahwa mereka akan kekal dalam kenikmatan yang ada, serta terhindar dari azab, kepunahan dan kematian
(Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar