Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 6 Zina 7 harta 8 al maidah ayat 6 9 ali imran 104 10 Perangilah 11 as saf ayat 3 12 ALI IMRAN 13 an nisa ayat 59 14 ali imran 14 15 Al-Baqarah ayat 152 16 Al baqarah ayat 2 17 Jujur 18 Surat ayat29 dan tafsirannya 19 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 20 Al+baqarah+ayat+30 21 Surah 31 ayat 13 22 Ar Rahman 23 Al quran 24 ali imran 19 25 ar rum ayat 21 26 Al hijr 9 27 Kerajaan+allah 28 surat al ikhlas 29 dalil+kitab+injil 30 akidah islam akidah yang praktikal 31 al hadid ayat 22 32 Nabi palsu 33 At taubah ayat 105 34 al-baqarah ayat 148 35 al hasyr ayat 18 36 ali imran 190 37 Maryam ayat 58 38 hadits jujur 39 al hijr ayat 9 40 Sholat 41 ali imran 31 42 al+hujurat+ayat+11 43 Al Baqarah ayat 185 44 al-Isr’a ayat 26-27 45 ali imran 159 46 az Zariyat ayat 58 47 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 48 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 49 Al baqarah ayat 30 50 Sabar 51 Az zukhruf ayat 47 52 Q.S An-nahl ayat 18 53 Al hujurat ayat 6 54 an nisa ayat 136 55 surat ibrahim ayat 7 56 niat 57 Surat al furqan ayat 26-27 58 luqman 20 59 ar rum ayat 30 60 al-furqon ayat 1 61 kesehatan masyarakat 62 Surat+lukman+ayat+14 63 al baqarah ayat 148 64 ar rahman 10-13 65 sakit 66 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 67 Surat+Al-Mulk+ayat+13 68 Al-Baqarah+ayat+156 69 muhammad 7 70 yusuf 64 71 Surat an nur ayat 31 72 maryam 73 al imran 14 74 surat+al+anbiya+ayat+30 75 Yusuf 101 76 Luqman+ayat+17 77 luqman ayat 14 78 Qaaf+ayat+22 79 syirik 80 al+maidah+ayat+7 81 ali imran 191 82 al maidah ayat 3 83 hadits larangan berbuat keji 84 al ahzab ayat 21 85 ar rahman 26-27 86 Kandungan asy Syura ayat 11 87 Qaaf+ayat+21 88 Pendidikan 89 yusuf 90 Al-Baqarah ayat 2 91 Wanita 92 an nisa ayat 172 93 Tafsir surat an naba' ayat 34 94 al jumuah ayat 9 95 10 sahabat yang dijanjikan syurga 96 al maidah ayat 90 97 Isa putra Maryam 98 Aurat 99 Perlantikan saidina Abu bakar sebagai khalifah 100 sedekah

Hasil pencarian tentang kematian

terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 35
"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Wahai kiranya kematian itulah) kematian di dunia (yang menyelesaikan segala sesuatu.)
("Tidak ada kematian) yang sesudahnya ada kehidupan lagi (selain kematian di dunia ini) sewaktu mereka...(Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan) tidak akan dihidupkan kembali sesudah kematian yang pertama
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 6
membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian..., sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
(Hingga datang kepada kami kematian") ajal kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 27
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
khusus di sisi Allah) hanya untuk kamu (bukan untuk orang lain) seperti pengakuanmu (maka inginilah kematian...Dalam mengingini kematian itu bergantung dua syarat dengan ketentuan; yang pertama dikaitkan pada yang...kebiasaan, seseorang ingin segera menemukan miliknya itu dan jalan untuk mendapatkan tiada lain hanya kematian..., maka inginilah segera kematian itu olehmu!
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 16
Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau...pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 8
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui
sesudah nyata) sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka pasti menang (seolah-olah mereka dihalau kepada kematian...sedang mereka melihat) kematian itu secara terang-terangan yang membuat mereka tidak senang kepadanya
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kalian hindari itu tidak akan dapat terelakkan....Kematian itu pasti akan menemui kalian.
Maka jika demikian halnya, terimalah kematian kamu sekalian di medan perang, agar kesyirikan itu menjauh...Dan kematian itu tidak lain akibat kekufuran kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 60
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
Jika kalian benar-benar mengimani apa yang kalian katakan itu, jadikanlah kematian sebagai sesuatu yang...Mintalah kematian, agar nikmat yang kalian kira ini akan segera datang.
Ia terpelihara dan terlindung dari bahaya pada hari kelahiran, kematian dan hari ia dibangkitkan hidup
Aduhai kiranya kematian yang pernah kualami menjadi batas pemisah dalam urusanku sehingga aku tidak dibangkitkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 59
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini
memperoleh keamanan dari Allah pada hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku kembali dari kematian
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang...kematian Shâlih dan keluarganya.
mereka) biarkanlah orang-orang kafir Mekah itu (dalam kesesatannya) (sampai suatu waktu) hingga saat kematian
(Padahal kalian) hai orang-orang yang menghadiri saat kematian (ketika itu melihat) kapada orang yang
keyakinan bahwa mereka akan kekal dalam kenikmatan yang ada, serta terhindar dari azab, kepunahan dan kematian
(Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar