Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Dengki 6 Muhammad 7 at+taubah+ayat+128 8 keistimewaan berpikir 9 binatang+melahirkan 10 distribusi 11 Takdir 12 al maidah ayat 3 13 luqman 14 Al iklash halaman berapa 15 ali imran 133 16 Quran 17 Kontrol diri 18 Maryam 19 hadits tentang utang 20 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 21 ali imran 159 22 Surat Yasin ayat 36 23 ali imran 104 24 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 25 Adam 26 Yunus 62-63 27 QS Al Araf ayat 200 28 Kiamat 29 Zina 30 ali imran 31 surah+al-alaq+ayat+1-5 32 Al-Baqarah ayat 143 33 al-baqarah+ayat+24 34 al-Tagabun ayat 2 35 Imran 36 Kaya 37 ali+imran+134 38 qs al isra ayat 32 39 al ahzab ayat 21 40 ali+imran+135 41 Al Maidah ayat 6 42 an-nahl ayat 91 43 ali+imran+136 44 Murka Allah 45 an-nisa-ayat-11 46 Surah Al Ikhlas 47 al insyirah ayat 7 48 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 49 al-Maidah ayat 6 50 surat+al+anfal+ayat+75 51 surat an nisa 52 Ali Imran 31 53 Iman 54 ghafir ayat 60 55 surah+al+ikhlas 56 kami 57 zakat penghasilan upah gaji 58 al bayyinah ayat 9 59 hud ayat 13 60 ar rum ayat 21 61 Air yang mensucikan 62 Kata buruk menyebabkan 63 Surat at takasur 64 Surat Al Baqarah 159 65 Rezeki 66 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 67 menghapus amal 68 langit 69 an-nur yang buruk untuk yang buruk 70 taubat 71 at+taubah+ayat+129 72 ali imran 165 73 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 74 tafsir al araf ayat 200 75 al ikhlas 76 al hujurat ayat 10 77 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 78 Hadis muslim 2459 79 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 80 riba 81 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 82 Luqman+ayat+33 83 surat annisa 58 84 Surat 47 85 Al maidah ayat 6 -10 86 hadits rakaat shalat tarawih 87 Tumbuhan+ obat 88 Umur 40 tahun 89 Al-Hijr ayat 49-50 90 yunus+100 91 ar rum ayat 39 92 mencuri 93 kepemimpinan+wanita 94 hadits imam malik 1298 95 tafsir al a'raf ayat 200 96 surat al maidah ayat 2 97 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 98 al isra ayat 7 99 ayat qs al a'raaf (7) :179 100 surat al hujurat ayat 11

Hasil pencarian tentang kematian

-deskripsi"> Maksud dua kali mati adalah adalah kematian yang pertama dan kematian antara...Ada pula yang berpendapat bahwa kematian yang pertama adalah pada saat mereka belum ada dan kematian...yang kedua adalah kematian yang terjadi setelah mereka terwujud ke dunia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
khusus di sisi Allah) hanya untuk kamu (bukan untuk orang lain) seperti pengakuanmu (maka inginilah kematian...Dalam mengingini kematian itu bergantung dua syarat dengan ketentuan; yang pertama dikaitkan pada yang...kebiasaan, seseorang ingin segera menemukan miliknya itu dan jalan untuk mendapatkan tiada lain hanya kematian..., maka inginilah segera kematian itu olehmu!
("Tidak ada kematian) yang sesudahnya ada kehidupan lagi (selain kematian di dunia ini) sewaktu mereka...(Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan) tidak akan dihidupkan kembali sesudah kematian yang pertama
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 35
"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
(Wahai kiranya kematian itulah) kematian di dunia (yang menyelesaikan segala sesuatu.)
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 6
membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian..., sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 16
Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau...pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 8
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui
sesudah nyata) sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka pasti menang (seolah-olah mereka dihalau kepada kematian...sedang mereka melihat) kematian itu secara terang-terangan yang membuat mereka tidak senang kepadanya
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kalian hindari itu tidak akan dapat terelakkan....Kematian itu pasti akan menemui kalian.
Maka jika demikian halnya, terimalah kematian kamu sekalian di medan perang, agar kesyirikan itu menjauh...Dan kematian itu tidak lain akibat kekufuran kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
Jika kalian benar-benar mengimani apa yang kalian katakan itu, jadikanlah kematian sebagai sesuatu yang...Mintalah kematian, agar nikmat yang kalian kira ini akan segera datang.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang...kematian Shâlih dan keluarganya.
(Melainkan hanya kematian kita yang pertama) yakni kematian kita di dunia (dan kita tidak akan disiksa
, "Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu) huruf fa pada lafal
Ada pula yang menafsirkan dengan kematian, karena tidak ada yang lebih besar dalam diri anak Adam selain...kematian....batu, besi, atau yang lebih besar dan yang nampaknya tidak mungkin hidup seperti gunung, atau bahkan kematian
Katakanlah) kepada mereka ("Hindarkanlah) tolaklah (kematian dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar....") bahwa tidak ikut berperang itu dapat menghindarkan kematian.
Namun demikian, meskipun mereka tidak suka kepada kematian bahkan berusaha melarikan diri darinya, tetapi...kematian itu akan datang menimpa mereka sebagaimana diterangkan dalam ayat selanjutnya.
Adakah mereka mendapat tempat lari) dari kematian; yang dimaksud adalah mereka yang telah dibinasakan...Maka ternyata mereka tidak dapat menemukan jalan untuk melarikan diri dari kematian.
sebelah kirinya, di mana mereka akan melihat sebagiannya binasa, tidak terdengar lagi selain berita kematian..., kematian siap datang ke segenap tempat untuk mencabut nyawa mereka sedikit demi sedikit sehingga diwarisi...Atau maksudnya, apakah mereka dapat keluar dari taqdir Allah atau lolos dari kematian?

terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat...orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian
(Hingga datang kepada kami kematian") ajal kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 27
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
perang itu, seolah-olah ketika berangkat menuju medan laga, mereka bagaikan orang yang digiring menuju kematian..., dengan menyaksikan sebab-sebab kematian itu.