Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Almaidah ayat 48 6 ali imran 7 Al-Baqarah ayat 168 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Al ikhlas 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 hujan 13 laut 14 Aman 15 Urusan 16 al ahzab ayat 70 17 an-nur+ayat+36 18 al-maidah ayat 3 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 huud+40 22 yusuf 23 al-insyirah ayat 5 24 Ibrahim ayat 7 25 akhlak 26 hewan 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 ali imran 64 29 AL+AHZAB+AYAT+70 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 32 orang tua 33 Ar-Rahman ayat 19 34 al-maidah ayat 48 35 Surat al maidah ayat 48 36 al fatiha ayat 1 37 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 38 QS.Al imran ayat 79 39 ali imran ayat 185 40 al bayyinah ayat 8 41 Yunus 42 saba 15 43 surat al baqarah ayat 11 44 Tafsir kepuasan kerja 45 Al+hijr+ayat+48 46 ikhlas 47 kemuliaan 48 surat Al furqan ayat 20 49 al baqarah ayat 261 50 ar rum ayat 21 51 Bersyukur 52 lukman+ayat+15 53 surat Al furqan ayat 9 54 dunia 55 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 56 Beriman 57 ali imran+191 58 an nisa ayat 9 59 Zakat fitrah 60 yunus 101 61 Al Baqarah ayat 30 62 Ibrahim ayat 3 63 an nisa ayat 135 64 Ayat 36 surat al isra 65 Al mu'minun ayat 51 66 an nisa ayat 59 67 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 68 muhammad+ayat+23 69 Al-Israa’ ayat 24 70 Sedekah 71 surah Ar-Ra’du ayat 11 72 Surat annisa ayat 56 73 Al Imran ayat 7 74 Terhadap diri 75 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 76 Nabi Yahya 77 Ibrahim ayat 31 78 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 79 Ibnu Katsir 80 Ayat tentang toleransi 81 SURAT AL KAHFI AYAT 19 82 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 83 ali imran 139 84 Al-Nur ayat 51-54 85 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 86 al fatihah ayat 1 87 Keras hati 88 al-baqarah ayat 43 89 al baqarah ayat 124 90 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 91 Tafsir surat alkafirun 92 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 93 al+fatihah+ayat+2 94 bermain 95 an nisa ayat 1 96 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 97 Memaafkan 98 al furqan ayat 67 99 sungai 100 ummul kitab

Hasil pencarian tentang surah+al+baqarah+ayat+30

> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah...Al Baqarah: 30.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah...Al Baqarah: 30.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang...Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah...Al Anfal: 30.
Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah...Al Anfal: 30.
sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah...Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai
Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
-deskripsi"> Ayat ini dan ayat yang disebutkan dalam surah Al Baqarah: 217, yaitu, â€...Mafhum ayat ini menunjukkan, bahwa jika mereka bertobat sebelum matinya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
itu bukanlah perbuatan kebaikan atau mendamaikan orang-orang sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah...Al-Baqarah....Allah jelaskan tentang beberapa hal yang telah lalu penuturannya (Allah menjelaskan kepada kamu tentang ayat-ayat-Nya
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)