Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 ali imran 31 3 SURAT+SABA+AYAT+28 4 Sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 akhlak 7 Al Maidah ayat 2 8 Zakat 9 al maidah ayat 8 10 khamar 11 matahari 12 Al maidah ayat 3 13 Ali Imran 110 14 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 15 Isi+kandungan+ayat+19 16 kelahiran 17 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 18 QS. Ali Imran Ayat 64 19 al-baqarah+ayat+2 20 ali imran 102 21 Berbakti kepada Orang Tua 22 Takwa 23 hujan 24 al maidah ayat 6 25 Al baqarah ayat 23 26 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 27 ali+imran+190 28 an nisa ayat 29 29 Melahirkan 30 at taubah ayat 30 31 haji 32 Menggunakan akal 33 At taubah ayat 60 34 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 35 ali imran 104 36 menghargai pendapat 37 al+zalzalah+ayat+7-8 38 qaaf 16 39 Hadis tentang kelautan 40 ali imran 159 41 surat ad-dhuha ayat 8 42 Hamil 43 Tidaklah seorang pezina 44 ali imran ayat 159 45 Munafik 46 Bunuh 47 Makanan haram 48 Niat 49 Al baqarah ayat 229 50 Allah 51 an nisa ayat 59 52 An Nisa ayat 35 53 kiamat 54 Hadits surat annisa 55 Surat Al-A'raf Ayat 31 56 al-baqarah ayat 153 57 Akhlak jus 12 58 Al Hasyr ayat 7 59 Al hajj ayat 18 60 al mulk ayat 2 61 Ar rum ayat 21 62 ibrahim 7 63 an nisa ayat 24 64 ali+imran+191 65 membaca 66 Al+kahfi+ayat+7 67 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 68 albaqorah+ayat+42 69 al maidah ayat 32 70 al ankabut ayat 3 71 wajibnya berbakti kepada orang tua 72 usaha 73 sad ayat 26 74 bohong 75 Angka 4 tulisan arab 76 al-ahzab ayat 21 77 at thalaq ayat 1 78 surat+thaha+ayat+146 79 luqman 13 80 Hadits tentang ajaran islam 81 surat yusuf ayat 53 82 an+nisa+ayat+8 83 Al an'am ayat 141 84 surat+ayat+al-baqarah+130 85 Tafsir Al maraghi Qur'an surat Al Ma'arif : 19-27 86 Pemuda 87 Nikah 88 mimpi 89 As-Shaffat+ayat+22-24 90 Sombong 91 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 92 al+'araf+ayat+176 93 al insyirah ayat 7 94 Ayat 58 ayat 11 95 Muhammad 96 Dalil surat al muzamil ayat 20 97 az zumar ayat 3 98 saba ayat 13 99 surat al-hajj 100 al imran

Hasil pencarian tentang yunus

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus