Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 an+nisa+ayat+21 3 Ar rahman 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 Sabar 6 riba 7 surat+An-Najm+ayat+38 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 9 Al mulk ayat 2 10 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 11 shalat 12 tolong menolong 13 hadits shalat 14 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 15 al imran 104 16 Anak allah 17 surah+al+baqoh+ayat+222 18 Surat albakoroh 20_28 19 puasa 20 unta 21 QS. Al-Baqarah ayat 124 22 Zikir 23 dimana Allah 24 Nabi saw 25 YUNUS 5 26 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 27 surga 28 Al Hujurat Ayat 13 29 muhammad 35 30 ular 31 yunus 32 al baqarah ayat 2 33 pecahan 34 ayat 145 35 Muslim 36 Allah 37 al kahfi ayat 2 38 al maidah ayat 2 39 ali+imran+19 40 Surah Ali-Imran ayat 114 41 Maryam ayat 54 - 65 42 ibrahim 1 43 ali imran 110 44 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 45 Jujur 46 An nahl ayat 97 47 al-quran 48 Shad ayat 27 49 ali imran 190 50 Tuhan tiga 51 Hutang 52 Ali imron ayat 102 53 surah al ikhlas 54 rezeki 55 tajwid+al+a-raf+ayat+34 56 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 57 Q.S. Fathir ayat 2 58 Surat Nuh 59 al imran 60 al-baqarah ayat 275 61 al-hijr ayat 9 62 Al ahzab ayat 21 63 ashshof ayat 61 64 Al hadid ayat 20 65 Ali imran 133 66 Kisah kaum sodo 67 Surat an Nisa ayat 142 68 ali imran 8 69 QS. al-Luqman ayat 10 70 anjing 71 al baqarah ayat 163 72 Nabi Isa adalah anak Allah 73 ali imran 97 74 al-Hujurat ayat 13 75 waktu 76 al baqarah ayat 233 77 Ali imran 139 78 Tafsir tentang teknologi 79 waris 80 akhlak 81 Surat Ar-rahman ayat 19 82 Ali Imran ayat 139 83 yusuf 24 84 An naml ayat 19 85 Takwa 86 katak 87 al baqarah ayat 275 88 Hadis hutang piutang 89 al hijr ayat 9 90 Yusuf 87 91 ibrahim ayat 7 92 kera 93 LUQMAN+AYAT+14 94 ibrahim 7 95 ar rum ayat 21 96 pendidikan 97 Jihad 98 Al Baqarah ayat 30 99 ali imran 147 100 Zakat

Hasil pencarian tentang taubat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 89
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 15
Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 34
kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 128
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 10
Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat
Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 112
tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 16
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 64
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 146
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 71
dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat