Paling Sering Dicari

1 puasa 2 ayat tentang tumbuh tumbuhan 3 ramadhan 4 Amanat 5 tafsir surat al a 6 rezeki 7 ali imran 185 8 al+baqarah+ayat+93 9 al ikhlas 10 ibrahim 11 ali imran 12 rumput rumputan 13 Ismail 14 Doa nabi adam 15 ali+imran+191 16 sholat 17 al maidah ayat 2 18 Tanaman 19 al hujurat ayat 13 20 menutup 21 an nisa ayat 29 22 Al baqarah ayat 183 23 doa ziara kubur 24 ali+imran+190 25 ADAM 26 yunus 57 27 an nisa ayat 1 28 hewan 29 orang orang lemah 30 Al Anfal ayat 39 31 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 32 al maidah ayat 32 33 Berpuasa 34 al lahab 35 ali+imran+159 36 al maidah ayat 5 37 umrah 38 al baqarah ayat 275 39 surat al baqoroh 40 at tahrim ayat 6 41 al baqarah ayat 155 42 Tafsir surat alfatihah 43 at-taubah+ayat+105 44 ali imran 110 45 Al+ahzab+ayat+65 46 ali+imran+113 47 dikembalikan 48 ali imran 159 49 Harta 50 Surat al an am 51 yunus 32 52 Kematian 53 sikap 54 an nisa ayat 58 55 luqman 13 56 al anam ayat 141 57 yunus 40 58 an nahl ayat 125 59 RUMPUT 60 penciptaan 61 Anjing 62 AR RUM AYAT 50 63 ali imran 104 64 tumbuhan 65 ali imran 190 66 al baqarah ayat 2 67 Ali imran 142 68 Saham 69 doa awal ramadhan 70 yunus 62 71 ilmu tumbuh tumbuhan 72 Allah berbicara kepada nabi muhammad 73 surat+al-'alaa+ayat+2 74 langit 75 ibrahim ayat 40 76 alam 77 ingkar 78 al maidah ayat 3 79 orang tua 80 Bumi 81 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 82 Ali Imran 31 83 Iman 84 Keesaan Allah 85 al-baqarah+ayat+186 86 al-mujadalah ayat 11 87 Isa bani israil 88 al+ahzab+ayat+37 89 al jumuah ayat 9 90 Luqman 91 Surat al anam ayat 160 92 al+infitar+ayat+10 93 Hadist muslim 861 94 Allah Meliputi 95 Agama musa 96 Al+mulk+ayat+1 97 yunus ayat 101 98 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 99 Keesaan 100 al baqarah ayat 185

Hasil pencarian tentang taubat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 89
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 15
Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 34
kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 128
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 10
Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat
Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 112
tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 16
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 64
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 146
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 71
dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat