Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 riba 11 hadist muhammad tentang manusia 12 Ilmu 13 Sholat 14 al fushilat ayat 33 15 shalat 16 zakat 17 Ar rahman 18 maryam 19 at tahrim ayat 6 20 ali imran 185 21 Muhammad 22 al baqarah ayat 275 23 AL MAIDAH AYAT 1 24 Rezeki 25 al imran 26 Jual beli 27 muhamad nikah 28 pendidikan 29 Niat 30 ikhlas 31 Menuntut ilmu 32 Iman 33 ali imran 159 34 Leburan logam 35 al maidah ayat 3 36 al Isra ayat 23 37 ali imran 92 38 Luqman ayat 12 39 al+maidah+ayat+3 40 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 41 khalifah 42 Ibrahim 40 43 hujan 44 ali+imran+ayat+92 45 Agar kamu bertakwa 46 al mujadalah ayat 11 47 yusuf 48 ali imran ayat 104 49 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 50 Manusia 51 mukmin 52 surat+al+taubah+50 53 al-baqarah ayat 30 54 Surat Al-Baqarah Ayat 184 55 Akhlak 56 Maaf 57 QS Al- Baqara ayat 30 58 Muhammad 7 59 sabar 60 Ghaib 61 luqman ayat 18 62 yunus 57 63 surah ali imran ayat 130 64 al baqarah ayat 185 65 ali+imran+ayat+104 66 an nisa ayat 29 67 al imran 104 68 Tumbuhan 69 ali imran ayat 159 70 Ayat sedekah 71 Surat 19 ayat 12 72 al hijr 73 Kematian 74 kafir 75 al+baqoroh+ayat+59 76 ALI+IMRAN+191 77 gaib 78 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 79 luqman 80 wasiat 81 Jika kau mensyukuri nikmat 82 al maidah ayat 54 83 hewan dan tumbuhan 84 annisa ayat 29 85 al maidah ayat 6 86 AL+HUJURAT+ayat+13 87 an nahl ayat 115 88 Doa buka puasa 89 keutamaan membaca qur'an 90 al+baqoroh+ayat+104 91 al baqarah ayat 2 92 Maryam 59 93 laut 94 sakit 95 yusuf 57 96 alam semesta 97 PEMIMPIN 98 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 99 hisab 100 Malam siang matahari dan bulan

Hasil pencarian tentang taubat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 89
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 15
Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 34
kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 128
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 10
Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 3
Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 112
tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 16
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 64
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 146
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 71
dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat