Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 yusuf 8 ali+imran+159 9 hujan 10 Almaidah ayat 48 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 Aman 14 huud+40 15 Ibrahim ayat 7 16 al-maidah ayat 3 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 dunia 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 al-baqarah ayat 168 21 al-insyirah ayat 5 22 an-nur+ayat+36 23 hewan 24 Urusan 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 al-maidah ayat 48 27 Surat al maidah ayat 48 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 Al+hijr+ayat+48 30 an nisa ayat 59 31 al ahzab ayat 70 32 ibrahim 32 33 al baqarah ayat 124 34 An nahl ayat 120 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 ar rum ayat 21 37 Memohon ampun 38 al bayyinah ayat 8 39 Anjing 40 surat al baqarah ayat 11 41 Surga 42 ikhlas 43 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 44 ali imran ayat 26 45 surat Al furqan ayat 20 46 menghindari perkelahian 47 orang tua 48 Bersyukur 49 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 50 petunjuk 51 lukman+ayat+15 52 kemuliaan 53 al baqarah ayat 261 54 mengharapkan pertemuan 55 surat Al furqan ayat 9 56 AL+AHZAB+AYAT+70 57 Al+Anbiyâ+ayat+73 58 QS.Al imran ayat 79 59 ali imran ayat 185 60 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 61 agama 62 Kitab sunan ibnu majah 63 Makanan 64 al+fatihah+ayat+2 65 ummul kitab 66 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 67 Zakat fitrah 68 Ibnu Katsir 69 ali-imran ayat 43 70 ali imran 139 71 hutang 72 Q.S Al-Maidah ayat 48: 73 Surat Al ikhlas 74 Keras hati 75 huud+42 76 Ibrahim ayat 3 77 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 78 Faedah hadits At tarmizi no 2292 79 bohong 80 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 81 Nabi Yahya 82 al-baqarah ayat 43 83 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 84 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 85 keluarga 86 Ayat tentang toleransi 87 malaikat taat kepada Allah 88 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 89 al-an’am ayat 121 90 contoh waqaf la waqafu fih 91 Niat 92 surah yunus ayat 57 93 laut 94 al a'raf ayat 20 95 rumah 96 al-baqarah+ayat+66 97 Tafsir surat alkafirun 98 ar rad ayat 11 99 SURAT 2 AYAT 168 100 terjemahan surat al mulk

Hasil pencarian tentang taubat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran.
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 89
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 15
Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 34
kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 128
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 10
Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat
Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 112
tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 16
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 64
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 146
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 71
dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat