Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 Ali imran 5 Ilmu 6 Menuntut ilmu 7 akhlak 8 Sabar 9 kejadian manusia 10 Etika murid kepada guru 11 shalat 12 iblis 13 al jaatsiyah ayat 13 14 Sholat 15 al maidah ayat 3 16 zakat 17 luqman 13 18 muhammad 10 19 akal 20 an nahl ayat 125 21 ali imran 159 22 sedekah 23 jual beli 24 al maidah ayat 2 25 Hadist Bukhori dan muslim 26 al ankabut ayat 45 27 an nisa ayat 59 28 saba 19 29 al baqarah ayat 282 30 yunus 10 31 al+anam+ayat+1 32 luqman 33 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 34 Al imran 35 taubat 36 an-nisa ayat 19 37 al ikhlas 38 amanat 39 Dosa 40 Pohon 41 al ahzab ayat 21 42 haji 43 an+nisa+ayat+59 44 an nisa ayat 29 45 surat quraisy 46 nafas 47 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 48 Masjid 49 al baqarah ayat 21 50 surat Yunus ayat 57 51 muslim, bab pakaian (2125) 52 al maidah ayat 1 53 AL ISRA AYAT 23 54 ali Imran 64 55 jihad 56 Ibrahim+ayat+34 57 Surah al baqarah ayat 30 58 at tahrim ayat 6 59 surat ali imran ayat 159 60 jujur 61 an nur ayat 2 62 AL HUJURAT AYAT 10 63 al baqarah ayat 30 64 Agama 65 al- Baqarah ayat 195 66 al maidah ayat 90 67 luqman ayat 13 68 lebih dari 69 Ziarah kubur 70 yunus 41 71 surah hud ayat 61 72 Takdir 73 ali imran 190 74 Cahaya 75 al-ikhlas 76 Takwa 77 at taubah ayat 71 78 Ibrahim 7 79 At taubah ayat 36 80 an nisa ayat 9 81 Tentang bersi 82 Al baqarah ayat 2 83 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 84 ar rum ayat 30 85 al mujadilah ayat 11 86 Mengurus 87 Al-an'am ayat 165 88 Hud ayat 61 89 Minyak wangi 90 surat+yusuf+ayat+111 91 luqman+ayat+14 92 membunuh 93 ali imran 97 94 Unta 95 nikah 96 Al-Baqarah Ayat 233 97 al isra ayat 32 98 minyak 99 Menasehati anak 100 fikiran

Hasil pencarian tentang Keluarga

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 26
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 35
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga...laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturrahmi.
(Dan berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) famili-famili terdekat (akan haknya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 26
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 248
ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga...Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat.
kalian) mempunyai kemampuan untuk menolak keinginan kalian (atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga...yang kuat") yakni keluarga yang mau menolongku, tentu aku akan menghajar kalian atas kekurangajaran
Keluarga Fir'aun merasa cemas dengan hal itu....Saudara perempuan Mûsâ pun berkata kepada mereka, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah keluarga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang
Semua keluarga Lûth diselamatkan kecuali istrinya.
Peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan.
Sesungguhnya seperti balasan yang Kami berikan kepada keluarga Ilyâs itu, Kami akan memberi balasan kepada
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 80
berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga
Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan diri dari kejahatan selain keluarga Lûth.
itu diturunkan, mereka tidak dapat lagi berwasiat barang sedikit pun, dan juga tidak dapat menemui keluarga
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 34
Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 18
Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak
Di situ terdapat sebagian peninggalan keluarga Mûsâ dan keluarga Hârûn yang datang setelahnya.
Mereka dipilih sebagai keluarga suci, yang mewarisi kesucian, kelebihan dan kebaikan turun temurun.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 8
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.
perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga...suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri.
penyebab mereka sampai kepada derajat ini, ("Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga
Mereka telah mendustakan risalah di kala Nûh, saudara mereka dalam pertalian keluarga, bukan saudara
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 54
Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
mereka) terhadap dirinya, yaitu mereka merencanakan akan membunuhnya (dan turunlah) menimpa (kepada keluarga
Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami berada di tengah-tengah keluarga
Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami berada di tengah-tengah keluarga
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 26
Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga