Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Ikhlas 22 al a'raf ayat 52 23 Jika allah menganugerahi rahmat 24 al isra ayat 7 25 Berdebat 26 al ahzab ayat 21 27 hadist tentang perilaku konsumen 28 surat al mujadalah ayat 11 29 puasa 30 Al-Imran (3 : 130) 31 matahari 32 Al-Imran ayat 130 33 Hadits Muslim Nomor 3035 34 Manusia 35 miskin 36 Iman 37 surat+al+imranayat+110 38 Ta ha+ayat+14 39 Kafir 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 ilmu 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 al baqarah ayat 275 46 al isra ayat 36 47 Al Isra ayat 73 48 cinta 49 az zumar ayat 68 50 atap terpelihara 51 keinginan berhasil 52 annisa ayat 12 53 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 54 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 55 surah al maidah ayat 96 56 al imran 57 Ar Rahman 58 QS. IBRAHIM AYAT 37 59 ali imran : 92 60 pikun dan beruban 61 al+maidah+ayat+ 83 62 Mencela pemberian 63 Surah Taha ayat 5 64 surat al-zalzalah 65 Dimana dia akan mati 66 al baqarah ayat 81 67 yunus 99 68 ALI IMRAN 159 69 surah al hadid ayat 57:3 70 ibrahim ayat 7 71 Yusuf ayat 103 72 al qashash ayat 77 73 surat al-an'am ayat 59 74 Al-Muzammil ayat 20 75 al-mujadalah ayat 11 76 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 77 SURah FATHIR AYAT 28 78 dosa 79 al an'am ayat 71 80 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 81 Surat Ali imran ayat 64 82 al-imron ayat 110 83 Surat Al Kahfi ayat 97 84 AL Baqarah ayat 286 85 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 86 allah maha 87 khusyu 88 yusuf 89 AN NAML AYAT 88 90 Al ikhlas ayat 1-4 91 asy+syuara+ayat+181+182+183 92 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 93 shaffat+ayat+102 94 Sebaik baik penolong dan pelindung 95 ombak 96 Yusuf 84 97 surah al Maun beserta terjemahan 98 ayat tentang serakah 99 Hadist ibnu majah 2172 100 AYAT AL GAFFAR

Hasil pencarian tentang Musa

(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat...mereka menaruh rasa belas kasihan kepada Musa (yang akan memeliharanya untuk kalian) yakni, yang akan...Akhirnya permintaan Maryam dikabulkan, ia datang membawa ibu Musa, ternyata Musa mau menerima air susunya...Maka ibu Musa diizinkan untuk menyusuinya di rumahnya sendiri, akhirnya ibu Musa kembali membawa bayinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kami ilhamkan) wahyu berupa ilham atau ilham melalui mimpi (kepada ibu Musa) Musa adalah bayi yang...sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul.") maka ibu Musa...menyusukan Musa selama tiga bulan, selama itu Musa tidak pernah menangis....Akhirnya ibu Musa merasa khawatir akan keselamatan Musa, lalu ia menaruh Musa yang masih bayi itu ke
(Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya) karena bertemu kembali dengannya (dan...berduka cita) setelah itu (dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu) yang akan mengembalikan Musa...manusia (tidak mengetahui) janji ini, dan mereka tidak pula mengetahui, bahwa Maryam adalah saudara Musa...Kemudian Musa tinggal bersama ibunya sampai masa penyapihan; setiap hari ibu Musa menerima upah pekerjaan...Ibu Musa mau menerimanya karena menganggap bahwa uang itu adalah harta perang.
-deskripsi"> Selanjutnya, Nabi Musa ‘alaihis salam hendak memukul orang Qibthi itu,...namun orang dari Bani Israil itu malah mengira, bahwa Musa bermaksud memukulnya ketika ia mendengar...kata-kata Musa tersebut....Ia pun berkata untuk membela dirinya, “Wahai Musa!..., ia pun segera pergi memberitahukan Fir’aun sehingga Fir’aun marah besar dan hendak membunuh Musa
(Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan) seraya menutupkan...kain kerudung ke mukanya karena malu kepada Nabi Musa (ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu...Kemudian wanita itu berjalan di muka Nabi Musa tiba-tiba angin meniup kainnya, sehingga terlihat kedua...Wanita itu menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa sampai ke tempat bapak wanita...Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami.
(Maka tatkala) huruf An di sini adalah Zaidah (Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh...musuh orang Mesir yang meminta tolong kepadanya itu, karena ia menduga bahwa Musa akan memukulnya ("...Hai Musa!...Firaun memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa....Dengan segera para algojo itu berangkat mencari Musa.
(Dan masuklah) Musa (ke kota) yakni ke kota Firaun, yaitu kota Memphis, sesudah sekian lama ia meninggalkannya...menyeretnya ke hadapanmu" (lalu Musa meninjunya) memukulnya dengan kepalan tangannya....Musa sangat kuat lagi keras pukulannya (dan musuhnya itupun mati)....Musa telah membunuhnya, padahal Musa tidak bermaksud untuk membunuh, lalu ia menguburnya di dalam pasir...(Musa berkata, "Ini adalah) membunuh orang ini (perbuatan setan) yang telah menggelorakan amarahku (
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 11
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya...Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang...Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa....Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat...Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa..., Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 101
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah...kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya...aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir".
sampai kepada Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka’ab dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Nabi Musa...Ketika pagi harinya, Musa berkata kepada muridnya, “Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah...” Musa berkata, “Aku Musa.” Khadhir berkata, “Apakah Musa (Nabi) Bani Israil?...” Ia menjawab, “Ya.” Musa berkata, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku...Khadhir berkata, “Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa?
-deskripsi"> Agar ia dapat mengetahui keadaan Musa....Ketika itu, para ibu yang siap menyusukan dihadirkan, namun Musa menolak menyusu kepada salah seorang...

-deskripsi"> Yang dibunuh Musa ‘alaihis salam ini ialah seorang bangsa Qibthi yang...Setelah itu Musa ‘alaihis salam berdoa dan meminta ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuninya,...Hal ini menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi Musa ‘alaihis salam.

(Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir) yakni sebelah (lembah yang...kanan) yang berada di sebelah kanan Nabi Musa (pada tempat yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan...atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa
-deskripsi"> Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, maka timbullah penyesalan...dan kesedihan di hatinya karena kekhawatiran atas keselamatan Musa, bahkan hampir saja ia berteriak...kepada orang-orang untuk mengambil anaknya itu kembali, yang akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa Musa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 31
Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular...(Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab) yaitu kitab Taurat (maka janganlah kamu ragu-ragu...) meragukan (untuk bertemu dengan Musa) dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah saw. diisrakan...(dan Kami jadikan ia) Musa atau kitab Taurat (sebagai petunjuk) yaitu pemberi petunjuk (buat Bani Israel
-deskripsi"> Ketika Nabi Musa ‘alaihis salam membawa pergi Bani Israil pada malam hari...yang Allah perintahkan, lalu Fir’aun mengejar mereka, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Musa...Lalu Musa memukulnya sehingga terbelahlah dua belas jalan, dan ketika itu air laut seperti gunung yang...besar, lalu Musa dan kaumnya melintasinya....Setelah mereka melintasinya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Musa agar membiarkan laut
Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada suatu ketika Nabi Musa berdiri berkhutbah di...Maka Nabi Musa menjawab, "Aku"....Lalu Allah menegur Nabi Musa karena ia belum pernah belajar (ilmu gaib), maka Allah menurunkan wahyu...Musa berkata, "Wahai Rabbku! Bagaimanakah caranya supaya aku dapat bertemu dengan dia"....Ketika keduanya terbangun dari tidurnya, murid Nabi Musa lupa memberitakan tentang ikan kepada Nabi Musa
-deskripsi"> Dengan doa Nabi Musa ‘alaihis salam....

-deskripsi"> Janji mereka adalah akan beriman kepada Musa ‘alaihis salam dan akan...Mereka tetap kafir kepada Nabi Musa ‘alaihis salam dan tetap menindas Bani Israil.

Janganlah kalian menjadi) bersama Nabi kalian (seperti orang-orang yang menyakiti Musa) seperti perkataan...mereka kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahnya untuk mandi bersama kita melainkan...burut (maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan) yaitu pada suatu hari Nabi Musa...Lalu Nabi Musa mengejarnya dan dapat menyusulnya, segera ia mengambil pakaiannya untuk menutupi dirinya...Pada saat itu orang-orang melihatnya dalam keadaan telanjang, ternyata pelir Nabi Musa tidak burut.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 143
Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah...berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar...Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun...Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku
Jika diteliti dengan seksama, maka diketahui bahwa Fir’aun tidak memberikan kebaikan kepada Nabi Musa...‘alaihis salam, karena Fir’aun telah memperbudak kaum Nabi Musa ‘alaihis salam, yaitu Bani Israil...dan menzalimi mereka, adapun Nabi Musa ‘alaihis salam, maka Allah selamatkan Beliau dari kezaliman
(Dan ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa) bernama Maryam, ("Ikutilah dia") maksudnya ikutilah...(Maka kelihatanlah olehnya Musa) dia mengawasinya (dari jauh) dari tempat yang jauh seraya menguntitnya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata kepada kaumnya,) yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang...yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan...(Jawab Musa, "Aku berlindung) maksudnya aku tidak sudi (kepada Allah) akan (menjadi golongan orang-orang...Tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh.
-deskripsi"> Waktu Nabi Musa alaihis salam membawa Bani Israil ke luar dari negeri Mesir...Maka Allah memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. perintah itu dilaksanakan oleh...Musa hingga terbelahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 48
mereka berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepada Musa...Dan bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu?...; mereka dahulu telah berkata: "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu".
-deskripsi"> Kesimpulannya, penentangan Fir’aun kepada Musa adalah penentangan dari...orang jahil (bodoh) atau pura-pura jahil, ia menolak kerasulannya karena Musa telah melakukan pembunuhan..., maka Nabi Musa ‘alaihis salam menjawab bahwa perbuatan yang Beliau lakukan itu karena khilaf (tidak
-deskripsi"> Termasuk kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada Musa dan ibunya adalah...Dia mencegah Musa dari menyusu kepada wanita siapa pun selain ibunya....Mereka pun mencari-cari orang yang bisa menyusukannya, ketika itu saudari Nabi Musa melihatnya, namun
(Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa) dia adalah saudara sepupu Nabi Musa sendiri, yaitu anak...saudara lelaki ayah Nabi Musa yang kawin dengan saudara perempuan ibu Nabi Musa, dan Karun beriman kepada...Nabi Musa (maka ia berlaku aniaya terhadap mereka) yaitu bersifat takabur; sombong dan merasa paling
(Dan lemparkanlah tongkatmu") Musa melemparkannya....(Tatkala Musa melihat tongkatnya bergerak-gerak) bergerak ke sana dan ke mari (seperti seekor ular yang...Allah swt. berfirman, ("Hai Musa! Janganlah kamu takut) oleh ular itu.