Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 Ibrahim 7 11 Al Isra ayat 26-27 12 gunung 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 zabur 17 Dalil+tentang+judi 18 yunus 19 pertengkaran 20 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 21 sabar 22 saba 16 23 hijrah 24 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 25 Berpikir 26 Kitab+injil+alisra 27 jus berapa surat al an am ayat 59 28 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 29 al hujurat ayat 13 30 berlomba 31 Tuhan 32 ali imran 190 33 maryam 16 34 Cinta+tanah+air+ 35 Tajwid+surat+al+anbiya 36 Kayu 37 puasa 38 Hadis at taubah ayat 105 39 hujan 40 ali imran 159 41 Al maidah ayat 48 42 surat+al-baqarah+ayat+155-157 43 tauhid 44 anggur 45 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 46 Al+anfal+ayat+82 47 hukum 48 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 49 Yunus 101 50 nafsu 51 ar rahman 19 52 ar rahman 26 53 al maidah ayat 2 54 zina 55 Minuman keras 56 akal 57 at taubah ayat 105 58 ibrahim 32 59 Taurat 60 Surat+ghafir+ayat+52 61 domba 62 Al imran 63 al hijr 22 64 saba 13 65 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 66 hadist+al-hujurat+ayat+12 67 HUD AYAT 61 68 maryam+17 69 Alankabut ayat 10 70 Pintu+rezeki 71 almaidah ayat 3 72 Surat Al alaq 73 Ali Imran ayat 164 74 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 75 rayap 76 jihad 77 al an,am ayat 1 78 ilmu 79 at taubah ayat 36 80 bermegah 81 an nisa ayat 29 82 lalat 83 QS. Ali Imran ayat 104 84 kebahagiaan 85 saba+16 86 An-nur ayat 43 87 Kesengsaraan dan kemelaratan 88 berbahagia 89 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 90 dalil+kitab+Al Quran 91 Muhammad 92 ular 93 at+talaq+ayat+3 94 ibrahim matahari 95 Niat 96 surah al ahzab ayat 45-46 97 tumbuhan herbal 98 Luqman ayat 34 99 sebelum keringatnya kering 100 Memikirkan

Hasil pencarian tentang Musa

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 11
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya...Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 101
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah...kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya...aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir".
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Dan kami ilhamkan) wahyu berupa ilham atau ilham melalui mimpi (kepada ibu Musa) Musa adalah bayi yang...sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul.") maka ibu Musa...menyusukan Musa selama tiga bulan, selama itu Musa tidak pernah menangis....Akhirnya ibu Musa merasa khawatir akan keselamatan Musa, lalu ia menaruh Musa yang masih bayi itu ke
(Dan Musa berkata, "Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan Tuhan semesta alam") kepadamu..., akan tetapi Firaun mendustakannya dan Musa berkata,
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat...mereka menaruh rasa belas kasihan kepada Musa (yang akan memeliharanya untuk kalian) yakni, yang akan...Akhirnya permintaan Maryam dikabulkan, ia datang membawa ibu Musa, ternyata Musa mau menerima air susunya...Maka ibu Musa diizinkan untuk menyusuinya di rumahnya sendiri, akhirnya ibu Musa kembali membawa bayinya
(Yaitu Rabb Musa dan Harun") karena mereka mengetahui, bahwa apa yang mereka saksikan dari tongkat Nabi...Musa itu bukanlah sihir sebagaimana perbuatan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 122
"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 48
(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
(Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya) karena bertemu kembali dengannya (dan...berduka cita) setelah itu (dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu) yang akan mengembalikan Musa...manusia (tidak mengetahui) janji ini, dan mereka tidak pula mengetahui, bahwa Maryam adalah saudara Musa...Kemudian Musa tinggal bersama ibunya sampai masa penyapihan; setiap hari ibu Musa menerima upah pekerjaan...Ibu Musa mau menerimanya karena menganggap bahwa uang itu adalah harta perang.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 31
Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular...(Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab) yaitu kitab Taurat (maka janganlah kamu ragu-ragu...) meragukan (untuk bertemu dengan Musa) dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah saw. diisrakan...(dan Kami jadikan ia) Musa atau kitab Taurat (sebagai petunjuk) yaitu pemberi petunjuk (buat Bani Israel
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 66
Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan"....Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 88
dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa..., tetapi Musa telah lupa".
(Yaitu Tuhan Musa dan Harun") berkat pengetahuan mereka yang menyimpulkan bahwa apa yang telah mereka...saksikan itu, yaitu tentang tongkat Musa semata-mata bukanlah perbuatan sihir.
(Berkata Firaun, "Maka siapakah Rabbmu berdua, hai Musa?")...ungkapan ini ditujukan kepada Nabi Musa, karena dialah asal pembawa risalah Allah dan yang mendapatkan
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa) berupa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat...(dan Kami wariskan kepada Bani Israel) sesudah Musa tiada (kitab) yakni Taurat.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 9
Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 19
Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!"
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 67
Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
(Apakah) telah (datang kepadamu kisah Musa?)
(Maka mereka berbantah-bantahan di antara mereka tentang urusannya) yakni mengenai Nabi Musa dan saudaranya...itu (dan mereka merahasiakan percakapan) mereka yang menyangkut Nabi Musa dan Nabi Harun.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 20
Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 22
Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 25
Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 120
(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
(Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkat itu, hai Musa!")
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 10
Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa....Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya,