Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 niat 4 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 5 Al+imran+191 6 AL HAJJ AYAT 7 7 al ikhlas 8 Ali imran 159 9 yusuf 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 al quran 12 kami 13 sholat 14 Luqman ayat 14 15 An nasr ayat 2 16 Menuntut ilmu 17 makan 18 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 19 Ibrahim 20 ayat kursi 21 Al-Hujurat Ayat 13 22 ali imran 130 23 yusuf 87 24 Maryam 25 An nisa ayat 58 26 Al baqarah ayat 2 27 obat 28 kiamat 29 Latin dan arab 30 Al-Baqarah Ayat 282 31 Alam 32 al maidah ayat 90 33 zabur 34 sabar 35 al maidah ayat 44 36 ar rum ayat 21 37 al-baqarah ayat 275 38 petunjuk 39 al mulk ayat 30 40 akal 41 Perangilah 42 al+maidah+ayat+9 43 Muhammad 19 44 al+luqman+9 45 dosa 46 dalil+kitab+zabur 47 dalil+kitab+injil 48 al+luqman+8 49 Surah Al Maidah Ayat 90 50 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 51 al-maidah ayat 3 52 jual beli 53 yunus 54 Surat Al kahfi 55 Surga 56 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 57 Al+waqi'ah+ayat+68 58 Nikah 59 9 surat al-hadid ayat 3 60 Ar+rum+ayat+31 61 ilmu 62 al+hujurat+ayat+12 63 menutup mulut 64 Solawat nabi 65 ali imran 97 66 AZ ZARIYAT AYAT 56 67 Zina 68 al maidah ayat 8 69 al-baqarah ayat 25 70 luqman+ayat+13 71 al hijr ayat 9 72 Ali imran 185 73 al-maidah+ayat+2 74 ibrahim 4 75 Al-Baqarah ayat 185 76 al quraisy 77 hadist+al-hujurat+ayat+12 78 talak 79 Ayat 38 80 Sulaiman 81 al maidah ayat 3 82 kitab 83 Ali Imran 84 Ya Allah 85 dalil+kitab+taurat 86 an nahl ayat 90 87 ali imran 103 88 Banjir 89 al anfal ayat 11 90 Ibrahim ayat 7 91 al imran 92 Pahala baca quran 93 syahadah 94 surah Al-Baqarah ayat 155 95 ali imron ayat 130 96 Zikir 97 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 98 Hadits kitab taurat 99 al alaq ayat 1-5 100 An nisa ayat 141

Hasil pencarian tentang Bersyukur

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian Kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan Kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat...Juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 52
Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 35
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?
Maka bertasbihlah selalu dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung untuk menyucikan dan bersyukur atas
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
orang yang diuji dengan berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur...atas kebaikan dan bersabar atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 62
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur
Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar kamu bersyukur
jadikan dia asin) berasa asin hingga tidak dapat diminum (maka mengapa tidak) kenapa tidak (kalian bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 80
kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 10
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Orang seperti itu tidak mau bersyukur saat diberi kesenangan, bahkan malah menjauhi agama Kami.
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur...) yang dimaksud adalah orang mukmin, dia dapat bersabar di kala tertimpa musibah dan bersyukur di kala
Kami perintahkan kepada para pengikut Dâwûd, "Berbuatlah sesuatu sebagai cara kalian untuk bersyukur...Tetapi, sedikit sekali hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 78
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 9
ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
Kami hapus dan ampuni kesalahanmu (setelah itu) setelah pengambilan patung menjadi tuhan (agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 17
Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).