Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 Tafsir ayat 22 7 al ikhlas 8 ali imran 104 9 Sabar 10 Hukum+al+ankabut 11 surat an nisa ayat 135 12 Ali Imran 159 13 Al maidah ayat 3 14 Surga 15 an nisa ayat 36 16 Dalil+tentang+kreatif 17 ar+Rahman+ayat+15 18 al hujurat ayat 13 19 maryam 20 yunus 21 al maidah ayat 2 22 Zina 23 Tauhid 24 Ibadah 25 an nisa ayat 29 26 shaad 27 Alam kubur 28 Ayat 1 29 Ilmu 30 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 31 Surat Lukman ayat 32 32 Zalim 33 ibrahim 34 ali imran 134 35 Unsur surat Ibrahim ayat 18 36 al baqarah ayat 168 37 luqman 12 38 al+maidah+ayat+3 39 al+anbiya+ayat+90 40 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 41 Ar-Rahman 42 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 43 al+anbiya+ayat 90 44 Al+hujurat+ayat+56 45 Abu daud 46 ayat Quran tentang sejarah 47 al jumuah ayat 10 48 sedekah 49 rezeki 50 al hajj ayat 78 51 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 52 Perlakukanlah+setan musuh 53 surat al-Hujurat ayat 13 54 niat 55 Surah+Ibrahim ayat 10 56 al imran 57 ali+imran+146 58 hujan 59 waktu 60 yunus 107 61 surat muhammad ayat 15 62 sombong 63 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 64 Surah Al hujurat ayat 6 65 al mu'minun ayat 8 66 belajar 67 Al Baqarah ayat 151 68 luqman ayat 13 69 Syirik 70 Hadits muslim nomor 1 71 ali imran 185 72 ali imran 97 73 muslim 74 Ali imran 103 75 an-nisa ayat 58 76 AL MAIDAH AYAT 76 77 Ar rahman 78 Al-ghafir+ayat+8 79 Hadits Ahmad Nomor 16628 80 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 81 waris 82 Al-Hajj+ayat+41 83 Surat Al baqarah ayat 284 84 an nur ayat 2 85 al baqarah+ayat+75 86 Surat AZ- zukhruf 87 Al-ghafir+ayat+9 88 al-baqarah ayat 213 89 Al-Maidah+ayat+2+latin 90 surah yunus 91 kekuatan 92 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 93 al ankabut ayat 69 94 Al hijr 94 95 Surah Al-Maidah Ayat 5 96 Hadist mandi junub 97 Al+maut+ayat+3 98 al-maidah ayat 106 99 Surat nuh 100 surat attaubah ayat 60

Hasil pencarian tentang Bersyukur

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian Kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan Kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat...Juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 52
Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 35
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?
Maka bertasbihlah selalu dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung untuk menyucikan dan bersyukur atas
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
orang yang diuji dengan berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur...atas kebaikan dan bersabar atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 62
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur
Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar kamu bersyukur
jadikan dia asin) berasa asin hingga tidak dapat diminum (maka mengapa tidak) kenapa tidak (kalian bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 80
kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 10
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Orang seperti itu tidak mau bersyukur saat diberi kesenangan, bahkan malah menjauhi agama Kami.
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur...) yang dimaksud adalah orang mukmin, dia dapat bersabar di kala tertimpa musibah dan bersyukur di kala
Kami perintahkan kepada para pengikut Dâwûd, "Berbuatlah sesuatu sebagai cara kalian untuk bersyukur...Tetapi, sedikit sekali hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 78
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 9
ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
Kami hapus dan ampuni kesalahanmu (setelah itu) setelah pengambilan patung menjadi tuhan (agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 17
Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).