Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Bencana 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 sabar 7 Bumi 8 al baqarah ayat 111 9 ali imran 159 10 Kematian 11 tafsir at-tahrim ayat 3 12 al mulk ayat 15 13 luqman 14 Matahari 15 al hajj ayat 54 16 Tafsir surat al kafirun 17 zina 18 Jika Allah menghendaki 19 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 20 Al-Hajj ayat 54 21 bintang 22 al ahzab ayat 21 23 takwa 24 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 25 Ar rahman 26 Al Baqarah ayat 30 27 hadiah 28 Surat Al Kahfi ayat 66 29 al-baqarah ayat 275 30 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 31 al baqarah ayat 16 32 Al-Jaatsiyah AYAT 13 33 ikhlas 34 surah al kahfi ayat 1-2 35 Ibrahim 36 ayat tentang penjualan 37 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 38 Syari’ah Charge Card 39 albaqarah ayat 30 40 an nur ayat 2 41 pendidikan 42 AKAL 43 dunia adalah cobaan 44 surat+an+nisa+ayat+20 45 Hujan 46 Gempa 47 al maidah ayat 8 48 Al Baqarah ayat 195 49 Arrum ayat 54 50 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 51 Ujian 52 Ibrahim 41 53 surat+an+nisa+ayat+21 54 al maidah ayat 6 55 kekal 56 Ali Imran 26 57 Awan 58 an nahl ayat 90 59 tafsir surat at-tahrim ayat 3 60 al mudatsir ayat 85 61 Annisa ayat 29 62 surat al jazalah ayat 7-8 63 Ishaq 64 an nahl ayat 75 65 makan 66 Mujadalah ayat 11 67 Yunus 101 68 saba 13 69 Surah Ibrahim 70 Al qasas ayat 26 71 Thalut sungai 72 agama 73 al quran surat at-taubah 74 QS HUD AYAT 54 75 al maidah ayat 90 76 sakit hati 77 surat al hujurat 78 ibadah 79 al-alaq+ayat+2 80 al maidah ayat 25 81 Iman 82 Luqman 13 83 al imran 104 84 Ibrahim 7 85 Banjir 86 Hadits ahmad+26216 87 al mujadalah ayat 11 88 an+nur+ayat+33 89 ali imran 191 90 al hujurat ayat 10 91 surat Ibrahim/14:7 92 QS. An-Nahl Ayat 91 93 Warisan 94 Kehidupan 95 hati 96 Ali Imran 133 97 an+nur+ayat+6 98 Surat Ali Imran 99 al jumuah ayat 9 100 yusuf 111

Hasil pencarian tentang Bersyukur

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian Kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan Kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat...Juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 52
Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 35
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?
Maka bertasbihlah selalu dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung untuk menyucikan dan bersyukur atas
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
orang yang diuji dengan berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur...atas kebaikan dan bersabar atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 62
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur
Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar kamu bersyukur
jadikan dia asin) berasa asin hingga tidak dapat diminum (maka mengapa tidak) kenapa tidak (kalian bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 80
kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 10
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Orang seperti itu tidak mau bersyukur saat diberi kesenangan, bahkan malah menjauhi agama Kami.
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur...) yang dimaksud adalah orang mukmin, dia dapat bersabar di kala tertimpa musibah dan bersyukur di kala
Kami perintahkan kepada para pengikut Dâwûd, "Berbuatlah sesuatu sebagai cara kalian untuk bersyukur...Tetapi, sedikit sekali hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 78
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 9
ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
Kami hapus dan ampuni kesalahanmu (setelah itu) setelah pengambilan patung menjadi tuhan (agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 17
Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).