Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 tentang pemimpin yang cerdas 4 al-baqarah ayat 23 5 hujan 6 sabar 7 cinta 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 ibrahim 10 surat ali' imran ayat 185 11 ar-rum ayat 21 12 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 13 lumpuh dan buta 14 ali imran 159 15 dosa 16 al ikhlas 17 kurban 18 JUAL BELI AYAT 19 Iman 20 Ar rahman 21 Nikah 22 Maryam 23 zina 24 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 25 sedekah 26 Rezeki 27 ar rahman 19 28 al anbiya ayat 30 29 ali imran 134 30 yunus 99 31 Putra 32 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 33 Riba 34 Al-ahzab ayat 70 35 al infitar ayat 6 7 36 Aliimram+ayat+105 37 surat Al-Baqarah ayat 177 38 al imran ayat 47 39 an nur ayat 35 40 al baqarah ayat 256 41 jual beli 42 al baqarah ayat 233 43 al ahzab ayat 70 44 Nabi Ismail 45 al-mukminun+ayat+34 46 Gunung 47 ayat kursi 48 al+anam+ayat+14 49 surat al imran ayat 185 50 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 51 az-zariyat ayat 56 52 AN NAML AYAT 88 53 al imran 200 54 Surah An-Najm ayat 24 55 miskin 56 an nisa ayat 58 57 pagi 58 al ahzab ayat 21 59 perempuan 60 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 61 Matahari 62 surat al qasas ayat 77 63 Surah tentang tulang 64 Sebaik baik penolong dan pelindung 65 Cahaya 66 at+taubah+ayat+103 67 al hasyir ayat 7 68 berkata benar 69 gandum 70 ayat tentang serakah 71 asy+syuara+ayat+181+182+183 72 al mujadalah ayat 11 73 al hijr 22 74 waktu 75 surat Toha ayat 14 76 al hujurat ayat 10 77 at tahrim ayat 6 78 Al Isra' ayat 1 79 Hadits Muslim Nomor 4936 80 ikhlas 81 kacang adas 82 al+maidah+ayat+ 83 83 Ali Imron ayat 133-135 84 surat al isra ayat 23 85 keamanan 86 Tafsir surat al baqarah 87 al an'am ayat 71 88 surat ar rum 21 89 Ali+Imron+ayat+133-135 90 al hujurat ayat 12 91 al qashash ayat 77 92 Saba 13 93 Allah 94 durhaka 95 bunuh 96 ASY SYUARA+ayat+222 97 al anbiya ayat 107 98 Surah al-imran ayat 77 99 Al ikhlas ayat 1-4 100 al anfal ayat 53

Hasil pencarian tentang Bersyukur

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa
Kemudian Kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan Kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat...Juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur.

-deskripsi"> Dari Tuhannya dan dari bersyukur kepada-Nya....

-deskripsi"> Yakni karena tidak kuat bersabar di samping keadaannya yang tidak bersyukur
orang yang diuji dengan berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur...atas kebaikan dan bersabar atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur...) yang dimaksud adalah orang mukmin, dia dapat bersabar di kala tertimpa musibah dan bersyukur di kala
Kami perintahkan kepada para pengikut Dâwûd, "Berbuatlah sesuatu sebagai cara kalian untuk bersyukur...Tetapi, sedikit sekali hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku."
Kami telah menjelaskan kepadanya jalan hidayah dengan mengutus rasul-rasul kepada manusia (ada yang bersyukur...Haal dari Maf'ul; yakni Kami telah menjelaskan jalan hidayah kepadanya, baik sewaktu ia dalam keadaan bersyukur
Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat-Nya kepada manusia agar manusia mengenalinya, bersyukur...dan mengingat-Nya, namun kenyataannya manusia enggan bersyukur karena sudah rusaknya akhlak dan tabiâ
(Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri)...karena pahala bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri (dan barang siapa yang tidak bersyukur)
menyelamatkan mereka, maka mereka terbagi menjadi dua bagian; ada yang bersikap pertengahan, yakni mereka tidak bersyukur...mengkhianati perjanjian dengan Tuhannya, di mana dia berjanji bahwa jika Allah menyelamatkannya, dia akan bersyukur...tafsir-deskripsi"> Padahal tidak ada sikap yang pantas dilakukan bagi orang yang telah diselamatkan Allah selain bersyukur
berfirman menerangkan bahwa Dia yang berhak disembah satu-satunya dan mengajak hamba-hamba-Nya untuk bersyukur...Akan tetapi, setelah diberikan nikmat yang besar itu, sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur
memberitahukan nikmat-nikmat-Nya yang dikaruniakan kepada hamba-hamba-Nya yang menghendaki mereka untuk bersyukur...Tidakkah kamu bersyukur kepada yang telah memberimu nikmat-nikmat itu, sehingga kamu pun mentauhidkan-Nya...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini adalah menggunakan alat-alat
Yûsuf menghadapkan diri kepada Allah, bersyukur atas karunia yang dilimpahkan kepadanya dan mengharap...Engkau berikan aku kekuasaan yang membuatku bersyukur memuji-Mu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 52
Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
-deskripsi"> Ia tidak bersyukur terhadapnya.

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 35
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?
Maka bertasbihlah selalu dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung untuk menyucikan dan bersyukur atas
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 62
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur