Paling Sering Dicari

1 zakat 2 ramadhan 3 puasa 4 Sabar 5 Sedekah 6 pemimpin 7 ibrahim 8 Al maidah Ayat 6 9 ali imran 190 10 Lelaki baik 11 Surat 17 ayat 99 12 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 13 ali imran 14 yunus 15 Menuntut ilmu 16 YUSUF 17 Al baqarah ayat 183 18 Berpikir 19 ampunan 20 riba 21 ali+imran+191 22 zakat fitrah 23 Luqman 14 24 an nahl ayat 125 25 ar rahman 26 Sihir 27 Al mujadalah ayat 11 28 ali imran 110 29 Al Ikhlas 30 luqman 13 31 Surat Al Baqarah ayat 150 32 Haji 33 Yatim 34 Surat al mulk 35 ilmu 36 Luqman 37 seribu bulan 38 Surat an nisa 58-59 39 gempa bumi 40 Allah 41 Harun 42 akal 43 matahari 44 Ali imran 130 45 al-fatir+ayat+10 46 ibrahim 7 47 Al baqarah ayat 256 48 al-baqarah ayat 185 49 yahudi 50 muhammad 51 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 52 Abdi masyarakat 53 at tahrim ayat 6 54 Q.S. Luqman/31: 13 55 bagi hasil 56 Al maidah ayat 3 57 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 58 shalat 59 Al-Ahzab ayat 21 60 surat An-Nisaa’ayat12 61 maaf 62 Yunus 5 63 Muhammad 24 64 hujan 65 al maidah ayat 1 66 qs yunus 101 67 An-Nisa' ayat 1 68 az zumar ayat 21 69 Hari kiamat 70 Obat 71 larangan menipu 72 al anfal ayat 25 73 al ankabut ayat 45 74 al ahzab ayat 21 75 surat al baqarah ayat 261 76 munafik 77 kedua tangan-Nya adalah kanan 78 kasih+sayang+ 79 Ali+Imran+ayat+103 80 Yusuf ayat 87 81 an-nisaa ayat 59 82 Sholat dhuha 83 zikir 84 Ali imran 92 85 hadits tentang malu 86 Surat At-Taubah ayat 103 87 orang tua 88 hisab 89 ilmu hadist 90 Al a'raf ayat 54 91 Hadis bukhori mengapa kau mengharamkan apa yg allah halalkan bagimu 92 al hadid ayat 7 93 al hujurat ayat 13 94 Bidadari 95 Malaikat 96 ayat alquran tentang matahari da fungsinya bagi tanaman 97 Daratan 98 rezeki 99 Halal dan haram 100 An-Nahl ayat 125

Hasil pencarian tentang kiamat

(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba"....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan) mereka...mengatakan, "Kapan hari kiamat itu akan datang," demikian itu karena mereka menduga bahwa hari kiamat...datang (dan orang-orang yang beriman, merasa takut) merasa khawatir (kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat...terjadi Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah) mendebat (tentang terjadinya hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 2
apakah hari kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 2
apakah hari Kiamat itu?
(Apakah) telah (datang kepadamu berita hari kiamat) hari kiamat dinamakan hari yang menutupi karena pada
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 3
Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Kiamat itu amat berat) amat besar peristiwanya (yang di langit dan di bumi) amat berat dirasakan oleh...(Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.") secara sekonyong-konyong (Mereka...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 18
Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan dan orang-orang...yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar (akan terjadi)....Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 4
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
Bukankah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba?...Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu telah tampak namun mereka tidak memikirkan kedatangannya....Maka, dari mana akan timbul kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang secara tiba-tiba?
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Siapa tahu, kalau-kalau hari kiamat itu hampir tiba."
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 35
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".