Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 ar rahman 3 al maidah ayat 2 4 al baqarah ayat 30 5 riba 6 Islam 7 al mulk ayat 2 8 yunus 9 Ayat nabi nuh 10 Allah 11 YUNUS 5 12 al baqarah ayat 275 13 surga 14 Sabar 15 al imran 104 16 QS. Al-Baqarah ayat 124 17 al-Hujurat ayat 13 18 dimana Allah 19 surah+al+baqoh+ayat+222 20 ayat 145 21 Nabi saw 22 al baqarah ayat 233 23 pendidikan 24 Al Hujurat Ayat 13 25 Yusuf 87 26 Al-Baqarah ayat 152 27 Al isra Ayat 32 28 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 29 ali imran ayat 159 30 al hijr ayat 9 31 Tafsir tentang teknologi 32 an nisa ayat 59 33 masjid 34 Maryam ayat 54 - 65 35 bersyukur atas rezeki 36 Surat+albaqaroh+1-13 37 luqman 13 38 puasa 39 annur ayat 3 40 ibrahim 7 41 Allah Tuhan 42 Surat Ar-rahman ayat 19 43 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 44 Bertaubat kami hapus 45 waktu 46 gunung 47 Surah Ali-Imran ayat 114 48 Ayat 42 49 Pecahan 50 Belajar 51 ashshof ayat 61 52 anjing 53 AT TAHRIM AYAT 6 54 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 55 az zukhruf ayat 11 56 Menjaga kesehatan 57 luqman 58 balasan perbauatan buruk 59 AN NISA AYAT 29 60 Nabi Isa adalah anak Allah 61 khalifah 62 rezeki 63 an nahl ayat 97 64 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 65 ali imran 103 66 anak Allah 67 Surah an nisaa ayat 101 68 Surat an Nisa ayat 142 69 Tuhan tiga 70 Ali imron ayat 102 71 al hijr 72 an-naml ayat 40 73 An naml ayat 19 74 Munafik 75 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 76 kebaikan 77 yunus 57 78 bekerja 79 katakan 80 Q.S. Fathir ayat 2 81 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 82 QS. al-Luqman ayat 10 83 ali imran 133 84 an nur ayat 31 85 ali imran 147 86 Masing masing kaum kami beri aturan tersendirimasing masing 87 Kekerasan 88 jujur 89 surat+al+hajj+ayat+77 90 surat An- Nisa ayat 59 91 kandungan+ayat+208-209+al+baqarah 92 Al a'rof ayat 97 93 yunus+58 94 Musibah 95 al+fajr+ayat+28 96 annisa ayat 4 97 Bersatu 98 Al A’raaf Ayat 117-122 99 ash shaf 10 100 Menundukkan+dunia+di+bawah+telapak+kaki

Hasil pencarian tentang kiamat

(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba"....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan) mereka...mengatakan, "Kapan hari kiamat itu akan datang," demikian itu karena mereka menduga bahwa hari kiamat...datang (dan orang-orang yang beriman, merasa takut) merasa khawatir (kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat...terjadi Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah) mendebat (tentang terjadinya hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 2
apakah hari kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 2
apakah hari Kiamat itu?
(Apakah) telah (datang kepadamu berita hari kiamat) hari kiamat dinamakan hari yang menutupi karena pada
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 3
Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Kiamat itu amat berat) amat besar peristiwanya (yang di langit dan di bumi) amat berat dirasakan oleh...(Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.") secara sekonyong-konyong (Mereka...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 18
Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan dan orang-orang...yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar (akan terjadi)....Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 4
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
Bukankah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba?...Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu telah tampak namun mereka tidak memikirkan kedatangannya....Maka, dari mana akan timbul kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang secara tiba-tiba?
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Siapa tahu, kalau-kalau hari kiamat itu hampir tiba."
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 35
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".