Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 an-nur ayat 58 4 Hijrah 5 ghaib 6 12 orang anak Yakub 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Tauhid asma wasshifat 12 menunggu 13 zakat 14 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 15 ilmu 16 kisah nabi syuaib 17 al hadid ayat 20 18 jin+petir+qs 19 keterangan 20 shalat 21 demi masa 22 berfikir 23 Manusia 24 Hadis Ibnu Majah 1934 25 sabar 26 al baqoroh ayat 124 27 Takdir 28 haji 29 Bohong 30 ali imran 159 31 Larangan mengikuti tradisi lokal 32 surat al kafirun ayat 6 33 bahasa arab 34 tafsir surat al-an'am ayat 160 35 al qashasah ayat 26 36 Ayat tentang batasan pergaulan 37 Berdebat dengan cara yang baik 38 memanfaatkan waktu 39 q.s yunus ayat 3 40 ar-rahman+ayat+20 41 Hadist abu daud 2437 42 at - takatsur ayat 8 43 ibrahim 44 44 asy-syu'ara ayat 214 45 surah al fath ayat 10 46 Bersyukur 47 amal perbuatan 48 seytan+petir+qs 49 Prof yunus uns 50 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 51 Surat Thoha ayat 13-14 52 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 53 Hadist+hidup kembali 54 al baqarah ayat 233 55 Al+isra+ayat+23 56 ghofir+ayat+44 57 Ayat 15 58 surat thaha ayat 8 59 al isra ayat 32 60 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 61 ar-rahman 62 keluarga 63 Malaikat 64 ghaffir ayat 44 65 iblis+petir+qs 66 al baqarah ayat 45 67 1934 hadis Ibnu majjah 68 basuh 69 surah tentang bersabar 70 Surat hud 71 Hadits qudsi tentang taubat 72 setan+petir+qs 73 al ahzab ayat 59 74 junub 75 Al ahzab ayat 33 76 Dan pakaianmu bersihkanlah 77 surat+albaqarah+ayat+153 78 al isra ayat 23 79 Saba 80 AL-BAQOROH AYAT 30 81 Tentang lemahnya seitan 82 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 83 al adiyat ayat 1-3 84 Dunia adalah 85 berselisih 86 Surah qaf ayat 16 87 al imran 159 88 Rezeki dan kekayaan 89 Jujur 90 Al baqarah ayat 235 91 hati 92 Sedikit tidur 93 gunung 94 Al-maidah ayat 6 95 al baqarah ayat 158 96 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 97 bintang 98 Ar-Rum ayat 21 99 luqman ayat 14 100 al- dzariyat ayat 49

Hasil pencarian tentang makanan

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Orang-orang Yahudi memprotes penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat...Islam, dan mengklaim bahwa syariat Ibrâhîm tidak menghalalkan beberapa jenis makanan itu....Allah kemudian membantah protes itu dengan penjelasan bahwa segala macam makanan pada dasarnya dihalalkan...memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa syariat Ibrâhîm menghalalkan beberapa makanan
Entah makanan itu zaqqum, dhari’ (pohon yang berduri), ghisliin (campuran darah dan nanah), atau duri...Hal itu, karena pahitnya makanan itu, atau baunya yang tidak sedap dan menyakitkannya makanan tersebut
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Lalu mereka keluar pada hari raya mereka dan meletakkan makanan mereka di depan latar berhala-berhala...mereka, mereka menduga bahwa hal itu dapat membawa berkah pada makanan mereka....Apabila mereka kembali, maka mereka memakan makanan tersebut.
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebutkan berbagai makanan pokok...terbelah dari tangkai-tangkai yang keluar sedikit demi sedikit sehingga menjadi sempurna sehingga menjadi makanan...yang dimakan dan disimpan, dipakai bekal oleh musafir serta sebagai makanan yang lezat bagi mereka.
dengan perkataan itu, ialah mengejek berhala-berhala itu, karena di dekat berhala itu banyak diletakkan makanan-makanan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi...menurut suatu pendapat "Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau

-deskripsi"> Inilah makanan penghuni neraka, makanan yang paling buruk, kemudian
surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang telah direzekikan Allah kepadamu.") yaitu makanan...Mereka, para penghuni surga, menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya) telah melarang makanan
arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan...Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
Diturunkan pula kepada mereka al-mann (sejenis makanan yang, jika dipandang, menyejukkan dan terasa seperti...Lalu, Allah pun berkata kepada mereka, "Nikmatilah makanan-makanan lezat yang telah kami karuniakan kepada...Bahkan mereka meminta utnuk mengganti makanan yang Kami karuniakan dengan jenis lain.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka sukai) di dalam ungkapan ayat ini terkandung pengertian bahwa makanan...Berbeda dengan keadaan di dunia, makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing.
maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku) artinya kalian tidak akan mendapatkan bantuan makanan...di'athafkan kepada mahal lafal falaa kaila, sehingga artinya menjadi kalian tidak akan mendapatkan bantuan makanan
(Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah demi karena Allah) demi untuk mengharapkan...menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih) berterima kasih atas pemberian makanan
Kemudian, setelah Yûsuf menjamu mereka dengan baik, memberi jatah makanan mereka dan menambahnya dengan...bahan makanan seberat beban unta untuk saudaranya, mereka bersiap-siap untuk kembali.
mati (dan ibunya seorang yang amat benar) seorang wanita yang teramat benar (keduanya biasa memakan makanan...lainnya, maka siapa pun yang keadaannya demikian berarti dia bukanlah Tuhan karena ia masih membutuhkan makanan..., lemah dan masih mengeluarkan kencing dan kotoran sebagai akibat dari makanan itu.
dengan waktu makan siang, yaitu pada hari kedua Musa (berkatalah kepada muridnya, "Bawalah ke mari makanan...yaitu makanan yang biasa dimakan pada siang hari, yakni makan siang (sesungguhnya kita telah merasa letih
sumber-sumbernya (dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan...ternak, dan demikian pula tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok manusia, serta buah-buahannya.
dan pakaian moril yaitu berupa takwa, di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati makanan...sikap tidak berlebih-lebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan...Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi...Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan
Demikian juga tidak termasuk ke dalamnya mencampur makanan anak yatim dengan makanan mereka.
tafsir-deskripsi"> Jika kami membawa saudara kami pergi bersama kami yang menjadi sebab ia memberikan makanan...

-deskripsi"> Karena untuk satu orang mendapat jatah makanan seberat beban seekor
artinya, kedua pembantunya ("Masukkanlah barang-barang mereka) yang mereka bawa sebagai pengganti harga makanan...barang-barang tersebut berupa uang dirham (ke dalam karung-karung mereka) ke dalam kantung-kantung tempat makanan
Serabut yang berfungsi menyerap makanan pun menjadi banyak, sehingga makanan yang membentuk zat hijau...Hujan yang deras memiliki banyak fungsi selain sebagai makanan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 19
di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan...yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut