Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 hutang 9 Aisyah 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 pengusiran 14 Surat Al An'aam ayat 141 15 al+baqarah+ayat+21 16 Mendatangi neraka 17 ALI IMRAN 102 18 Kiamat 19 kesedihan 20 penyakit 21 Riba 22 ikhlas 23 sabar 24 puasa 25 nikah 26 Al ikhlas 27 ali imran 159 28 kawin 29 Al Baqarah ayat 275 30 al ankabut ayat 2 31 neraka 32 Bahasa 33 zabur 34 Surat Al kafirun 35 Berkah 36 Puasa syawal 37 Sholat iedul fitri 38 Ibrahim 39 ALLAH 40 Al Baqarah ayat 245 41 Menyesatkan 42 ali imran 104 43 Iblis 44 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 45 annisa ayat 22 46 hadits Muslim Nomor 1688 47 Injil 48 Sholat 49 yusuf+105 50 Penerus nabi Muhammad Saw 51 akhlak 52 arra'du ayat 11 53 Ayat+194+Albaqarah+ 54 Al+Anfal+ayat+1 55 Baqarah+ayat+163 56 yunus 57 57 pinjaman 58 Surat Al-A’raaf ayat 180 59 Takwa 60 ar+rum+ayat+21 61 Surat Al-Fatihah Ayat 5 62 Ali imran 10 63 At taubah ayat 34-35 64 maaf 65 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 66 Makan 67 al hijr 28 68 al+hikmah 69 ali imran 70 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 71 al imran 104 72 Ramadhan 73 Apa yg di maksut dengan alamat email 74 Al+baqoroh+ayat+32 75 Sembilan puluh sembilan nama 76 al+baqarah+ayat+168-169 77 memaafkan 78 sihir 79 al+hujurat+ayat+13 80 dzikir allah...allah 81 manfaat 82 luqman 14 83 Surat Al bayinah ayat 4-5 84 surat At-Taubah:34 85 al hujurat ayat 11 86 waris 87 Al-Baqarah Ayat 43 88 Karun 89 Al maidah ayat 2 90 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 91 Surat+hud+Ayat+32 92 Surah yunus 92 93 Qs albaqarah ayat 62 94 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 95 surat al maidah ayat 1 96 Lupa alquran 97 malaikat menangis 98 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 99 cahaya 100 Tafsir alfatihah ayat 5

Hasil pencarian tentang makanan

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi...menurut suatu pendapat "Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
Orang-orang Yahudi memprotes penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat...Islam, dan mengklaim bahwa syariat Ibrâhîm tidak menghalalkan beberapa jenis makanan itu....Allah kemudian membantah protes itu dengan penjelasan bahwa segala macam makanan pada dasarnya dihalalkan...memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa syariat Ibrâhîm menghalalkan beberapa makanan
surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang telah direzekikan Allah kepadamu.") yaitu makanan...Mereka, para penghuni surga, menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya) telah melarang makanan
arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan...Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 4
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
(Maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akalnya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan
Dan Dialah yang mengaruniakan makanan dan minuman kepadaku sehingga aku dapat memperoleh dan memanfaatkannya
Lalu mereka keluar pada hari raya mereka dan meletakkan makanan mereka di depan latar berhala-berhala...mereka, mereka menduga bahwa hal itu dapat membawa berkah pada makanan mereka....Apabila mereka kembali, maka mereka memakan makanan tersebut.
buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka sukai) di dalam ungkapan ayat ini terkandung pengertian bahwa makanan...Berbeda dengan keadaan di dunia, makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi
maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku) artinya kalian tidak akan mendapatkan bantuan makanan...di'athafkan kepada mahal lafal falaa kaila, sehingga artinya menjadi kalian tidak akan mendapatkan bantuan makanan
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 8
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu
(Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah demi karena Allah) demi untuk mengharapkan...menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih) berterima kasih atas pemberian makanan
Kemudian, setelah Yûsuf menjamu mereka dengan baik, memberi jatah makanan mereka dan menambahnya dengan...bahan makanan seberat beban unta untuk saudaranya, mereka bersiap-siap untuk kembali.
Dikatakan kepada mereka, "Makanlah makanan yang lezat dan minumlah minuman yang enak, sebagai balasan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 51
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh.